Używanie funkcji AirDrop na Macu

Korzystając z funkcji AirDrop można bezprzewodowo wysyłać dokumenty, zdjęcia, filmy, witryny internetowe, miejsca na mapie i inne elementy do znajdującego się w pobliżu Maca, iPhone’a, iPada lub iPoda touch.

Udostępnianie zawartości przy użyciu funkcji AirDrop

 1. Otwórz plik, który chcesz wysłać, a następnie kliknij w oknie aplikacji przycisk Udostępnij . W przypadku plików w Finderze możesz również nacisnąć klawisz Control i kliknąć plik, a następnie wybrać opcję Udostępnij w menu skrótów.
 2. Wybierz funkcję AirDrop z opcji udostępniania.
 3. Wybierz odbiorcę na arkuszu AirDrop:
  Arkusz AirDrop w oknie Findera


Możesz też otworzyć okno AirDrop, a następnie przeciągnąć pliki do odbiorcy:

 1. Wybierz pozycję AirDrop na pasku bocznym okna Findera. Możesz też wybrać kolejno opcje Idź > AirDrop z paska menu. 
 2. Okno funkcji AirDrop wyświetla tylko użytkowników funkcji AirDrop znajdujących się w pobliżu. Przeciągnij co najmniej jeden dokument, zdjęcie lub inny plik na obraz odbiorcy w oknie.
  Okno AirDrop w Finderze

Możesz również udostępniać zawartość z iPhone’a, iPada lub iPoda touch.


Odbieranie zawartości przy użyciu funkcji AirDrop

Gdy osoba znajdująca się w pobliżu chce wysłać Ci plik za pomocą funkcji AirDrop, zobaczysz jej prośbę w formie powiadomienia lub jako wiadomość w oknie AirDrop. Kliknij opcję Przyjmij, aby zapisać plik w folderze Pobrane.

Powiadomienie AirDrop


Jeśli w funkcji AirDrop nie widać drugiego urządzenia

Sprawdź, czy oba urządzenia znajdują się w odległości nie większej niż 9 metrów od siebie oraz mają włączone funkcje Wi-Fi i Bluetooth.

Upewnij się, że urządzenia mogą otrzymywać prośby AirDrop:

 • Wybierz kolejno opcje Idź > AirDrop z paska menu w Finderze, a następnie sprawdź ustawienie Kto może mnie wykrywać w oknie AirDrop. iPhone, iPad i iPod touch mają podobne ustawienia. Jeśli funkcja AirDrop została skonfigurowana do odbierania zawartości jedynie od użytkowników z kontaktów, oba urządzenia muszą być zalogowane w usłudze iCloud, a adresy e-mail oraz numery telefonów powiązane z kontem Apple ID osoby udostępniającej zawartość muszą znajdować się w aplikacji Kontakty na urządzeniu otrzymującym pliki.
 • Wybierz kolejno opcje menu Apple  > Preferencje systemowe, a następnie kliknij opcję Ochrona i prywatność. Kliknij kartę Zapora sieciowa, a następnie kliknij kłódkę  i wprowadź hasło administratora, jeśli zostanie wyświetlony monit. Kliknij Opcje zapory sieciowej, a następnie usuń zaznaczenie opcji Blokuj wszystkie połączenia przychodzące.
Data publikacji: