Używanie funkcji AirDrop na komputerze Mac

Korzystając z funkcji AirDrop, można bezprzewodowo wysyłać dokumenty, zdjęcia, filmy, witryny internetowe, miejsca na mapie i inne elementy do znajdującego się w pobliżu telefonu iPhone, iPada, iPoda touch lub komputera Mac.

Udostępnianie zawartości przy użyciu funkcji AirDrop

Udostępnianie zawartości z Findera:

 1. Wybierz kolejno opcje Idź > AirDrop na pasku menu w Finderze. Możesz też wybrać pozycję AirDrop na pasku bocznym okna Findera.
 2. Okno funkcji AirDrop wyświetla tylko użytkowników funkcji AirDrop znajdujących się w pobliżu. Wystarczy przeciągnąć co najmniej jeden dokument, zdjęcie lub inny plik na obraz odbiorcy w oknie.

Możesz też użyć funkcji udostępniania:

 1. Otwórz plik, który chcesz wysłać, a następnie kliknij w aplikacji przycisk Udostępnij przycisk Udostępnij. Możesz również nacisnąć klawisz Control i kliknąć plik w Finderze, a następnie wybrać opcję Udostępnij w menu skrótów.
 2. Menu Udostępnij zawiera wiele opcji udostępniania. Wybierz opcję AirDrop.
 3. Wybierz odbiorcę na arkuszu AirDrop. Gdy odbiorca zaakceptuje prośbę, a plik zostanie wysłany, kliknij przycisk Gotowe.

Możesz również udostępniać zawartość z telefonu iPhone, iPada lub iPoda touch.

Odbieranie zawartości przy użyciu funkcji AirDrop

Jeśli ktoś znajdujący się w pobliżu chce wysłać Ci zawartość za pomocą usługi AirDrop, możesz zaakceptować lub odrzucić prośbę. Prośba zostanie wyświetlona w oknie funkcji AirDrop lub w formie powiadomienia:

Zawartość otrzymana na komputer Mac jest zachowywana w folderze pobierania.

Jeśli w funkcji AirDrop nie widać drugiego urządzenia

Jeśli urządzenie nie pojawia się jako odbiorca funkcji AirDrop, upewnij się, że oba urządzenia mają włączone funkcje Wi-Fi i Bluetooth oraz znajdują się w odległości do 9 metrów od siebie. Jeśli to nie rozwiąże problemu, sprawdź następujące ustawienia na komputerze Mac lub urządzeniu z systemem iOS.

Na komputerze Mac:

 • Wybierz kolejno opcje Idź > AirDrop na pasku menu w Finderze i upewnij się, że funkcja AirDrop jest włączona.
 • Sprawdź ustawienie Kto może mnie wykrywać na dole okna funkcji AirDrop. Jeśli funkcja AirDrop została skonfigurowana do odbierania zawartości jedynie od użytkowników z kontaktów, oba urządzenia muszą być zalogowane w usłudze iCloud, a adresy e-mail oraz numery telefonów powiązane z identyfikatorem Apple ID osoby udostępniającej zawartość muszą znajdować się w aplikacji Kontakty na komputerze Mac.
 • Jeśli komputer Mac to model z 2012 r. lub starszy, kliknij opcję Nie widzisz osób, których szukasz? w oknie AirDrop lub na arkuszu udostępniania na udostępniającym komputerze Mac. Następnie kliknij opcję Szukaj starszego Maca.
 • Jeśli na odbierającym komputerze Mac jest używany system OS X Mavericks lub starszy upewnij się, że okno funkcji AirDrop jest otwarte na tym komputerze: wybierz kolejno opcje Idź > AirDrop na pasku menu w Finderze. 
 • Upewnij się, że opcja Blokuj wszystkie połączenia przychodzące jest wyłączona w preferencjach Ochrona i prywatność odbierającego komputera Mac.

Na telefonie iPhone, iPadzie lub iPodzie touch:

 • Sprawdź ustawienia funkcji AirDrop w centrum sterowania. Jeśli funkcja AirDrop została skonfigurowana do odbierania zawartości jedynie od użytkowników z kontaktów, oba urządzenia muszą być zalogowane w usłudze iCloud, a adresy e-mail oraz numery telefonów powiązane z identyfikatorem Apple ID osoby udostępniającej zawartość muszą znajdować się w aplikacji Kontakty na urządzeniu z systemem iOS.
 • Upewnij się, że hotspot osobisty jest wyłączony w odbierającym urządzeniu z systemem iOS. W tym celu wybierz kolejno opcje Ustawienia > Sieć komórkowa.

Wymagania systemowe funkcji AirDrop

Udostępnianie zawartości z komputera Mac na telefon iPhone, iPada lub iPoda touch jest możliwe na jednym z poniższych urządzeń oraz systemów operacyjnych:

 • Mac z 2012 r. lub nowszy (z wyjątkiem komputera Mac Pro z połowy 2012 r.) z systemem OS X Yosemite lub nowszym 
 • iPhone, iPad lub iPod touch z systemem iOS 7 lub nowszym

Aby udostępniać zawartość między komputerami Mac, oba komputery muszą być następującego modelu:

 • MacBook Pro z końca 2008 r. lub nowszy, z wyjątkiem MacBooka Pro (17-calowego, koniec 2008 r.)
 • MacBook Air wprowadzony w końcu 2010 roku lub nowszy
 • MacBook z końca 2008 r. lub nowszy, z wyjątkiem białego MacBooka (koniec 2008 r.)
 • iMac z początku 2009 r. lub nowszy
 • Mac mini wprowadzony w połowie 2010 roku lub później
 • Mac Pro z początku 2009 r. (model z kartą AirPort Extreme) lub z połowy 2010 r.
 • iMac Pro (wszystkie modele)
Data publikacji: