Hvis du opplever et problem når du skal laste ned apper, filmer eller annet innhold fra Apple på nytt

Finn ut hva du skal gjøre hvis du ikke kan laste ned et objekt på nytt, eller hvis du ikke ser objektet i kjøpene dine.

Hvis du ikke ser objektet du vil laste ned på nytt

Hvis det oppstår problemer når du laster ned på nytt

Finn ut mer

Hvis du ser meldingen «Denne enheten er knyttet til en annen Apple-ID. Du kan ikke knytte denne enheten til en annen Apple-ID på [antall] dager», kan det hende du må vente med å laste ned kjøpene dine. Finn ut mer om tilknyttede enheter.

Publiseringsdato: