Hvis du ikke kan laste ned eller oppdatere apper, eller hvis apper ikke kommer videre

Finn ut hva du kan gjøre hvis apper ikke blir lastet inn eller oppdatert på iPhone, iPad eller iPod touch.

Finn ut hva du kan gjøre hvis du ikke kan laste ned eller oppdatere apper, inkludert kostnadsfrie apper, og du ser en melding om fakturering eller betaling.

Noen apper kan bli avbrutt mens de blir lastet ned. Prøv denne fremgangsmåten:

Koble til Wi-Fi

Koble deg til et annet Wi-Fi-nettverk hvis du bruker mobildata eller Wi-Fi og har problemer med en app. Du kan bruke mobildata for apper på opptil 150 MB*.

Sjekk Wi-Fi-forbindelsen ved å strømme en video fra Internett og se om den blir raskt lastet. Få hjelp med å koble til Wi-Fi, eller kontakt Internettleverandøren for å få hjelp.

        

Stopp nedlastingen av appen midlertidig og fortsett igjen

Trykk hardt på appen fra Hjem-skjermen hvis du har iPhone 6s eller nyere. Du ser kanskje valgene Fortsett nedlasting, Stopp nedlasting midlertidig eller Avbryt nedlasting. Trykk på Fortsett nedlasting hvis nedlastingen av appen er stoppet midlertidig. Trykk på Stopp nedlasting midlertidig hvis den ikke kommer videre, trykk hardt på appen igjen og trykk på Fortsett nedlasting.

Du kan også åpne App Store og trykke på Oppdateringer for å se nedlastinger som pågår eller apper som må oppdateres.

Start enheten på nytt

Ikke slett appen hvis den vises på Hjem-skjermen, men har dempet lysstyrke eller hvite linjer. Start enheten på nytt, gå til App Store og last ned appen på nytt.

Hvis du sletter en app, kan du også miste innholdet som hører til.

Få mer hjelp

Hvis du fremdeles trenger hjelp med apper på enheten, kan du kontakte Apple-kundestøtte.

*Det kan hende at nedlastingsgrensen er høyere avhengig av land eller region, og mobiloperatør.

Publiseringsdato: