Overgang van iBooks Author naar Pages

Met Pages kunt u boeken aanmaken en samenwerken aan boeken op uw Mac, iPad, iPhone en iCloud.com.

Over iBooks Author

iBooks Author wordt niet langer bijgewerkt en is niet langer beschikbaar voor nieuwe gebruikers. Als u de app eerder hebt gedownload, blijft deze beschikbaar via uw App Store-aankoopgeschiedenis. U kunt iBooks Author blijven gebruiken op macOS 10.15 en lager, en boeken uit iBooks Author die eerder zijn gepubliceerd op Apple Books, blijven beschikbaar. U kunt iBooks Author-bestanden (.iba) ook openen en bewerken in Pages.

Over het aanmaken van boeken in Pages

U kunt boeken maken op uw Mac, iPad of iPhone, en op iCloud.com.

Boeken aanmaken en delen

U kunt boeken aanmaken, samenwerken aan boeken en boeken publiceren.

Boeken ontwerpen

Pages biedt vele functies om u te helpen bij de vormgeving van uw boek.

Media toevoegen aan boeken

U kunt video, afbeeldingengalerijen, tekeningen, audio en meer aan uw boek toevoegen.

* Deze functie is mogelijk niet in alle landen of regio's beschikbaar.

Boeken organiseren

U kunt uw boek structuur en vorm geven.

Feedback versturen

Als u feedback of suggesties voor nieuwe functies voor Pages hebt, verzoeken we u deze met ons te delen.

Publicatiedatum: