Over samenwerking voor Pages, Numbers en Keynote

Nodig anderen uit voor uw documenten en werk daaraan samen in realtime. Samenwerking is ingebouwd in de iWork-apps op de iPhone, iPad, iPod touch, Mac en iCloud.com.

Wat hebt u nodig

U kunt iWork-samenwerking gebruiken op de volgende Apple apparaten en softwareversies:

 • Een Mac met macOS High Sierra en Pages 8.1, Numbers 6.1 of Keynote 9.1 of hoger
 • Een iPhone, iPad of iPod touch met iOS 11 en Pages 5.1, Numbers 5.1 of Keynote 5.1 of hoger

Met de volgende browsers kunt u online samenwerken:

 • Safari 9 of hoger of Google Chrome 50 of hoger voor uw Mac
 • Internet Explorer 11 of hoger of Google Chrome 50 of hoger voor uw Windows-pc

Als u een iPhone, iPad of iPod touch hebt met oudere versies van iOS of iWork-apps, of als u een Android-apparaat hebt, kunt u documenten wel bekijken, maar niet wijzigen. Kijk wat u kunt doen als de functies voor samenwerking niet beschikbaar zijn.

Als u gebruik maakt van beheerde Apple ID's, kunnen de docenten en leerlingen of studenten binnen uw onderwijsorganisatie samenwerken in iWork.

Inloggen bij iCloud

Om beginnen met samenwerken, moet u eerst inloggen bij iCloud op uw apparaat en iCloud Drive activeren. Als u een webbrowser gebruikt, logt u in bij iCloud.com en opent u de iWork-app die u wilt gebruiken.

Anderen uitnodigen om samen te werken

Wanneer u personen uitnodigt om samen te werken aan een document, spreadsheet of presentatie, maakt de app een iCloud.com-koppeling aan die u naar hen kunt sturen. Als u beperkingen instelt zodat alleen uitgenodigde personen aan uw document kunnen meewerken, moeten zij eerst inloggen bij iCloud of iCloud.com met hun Apple ID. Maximaal 100 personen kunnen een gedeeld document tegelijkertijd bekijken en wijzigen.

De URL bevat de naam van het document. Als de titel of inhoud van het document vertrouwelijk is, moet u deelnemers vragen om de koppeling niet naar anderen door te sturen.

U kunt samenwerken aan een document met een maximale grootte van 2 GB. Als uw document groter is dan 2 GB, moet u het eerst kleiner maken in Pages, Numbers of Keynote voor Mac of iOS voordat u de samenwerking start.

Personen uitnodigen vanaf een iPhone, iPad of iPod touch

 1. Als uw document al is geopend in Pages, Numbers of Keynote, klikt u op de knop 'Werk samen'  in de knoppenbalk. Tik in documentbeheer op 'Bladeren', 'Selecteer' en vervolgens op het document dat u wilt delen. Tik op de knop 'Deel'  en vervolgens op 'Voeg personen toe'. Als het door u geselecteerde document nog niet op uw apparaat staat, wordt dat nu gedownload.
  Scherm 'Voeg personen toe'
 2. Om te bepalen wie uw document mag inzien en wijzigen, tikt u op Opties voor delen en kiest u een van de opties. Mensen die u uitnodigt, kunnen uw document standaard wijzigen.
 3. Tik op uw voorkeursmethode voor het versturen van de koppeling.
 4. Voeg eventuele overige gegevens toe en verstuur of plaats het bericht.

Het symbool 'Samenwerking'  wordt bovenaan uw document weergegeven. Dit symbool geeft ook aan bij hoeveel personen het document open staat, uzelf niet inbegrepen.

Personen uitnodigen vanaf een Mac

 1. Open vanuit Pages, Numbers of Keynote het document dat u wilt delen.
 2. Klik op de knop 'Samenwerking'  in de knoppenbalk.
 3. Om te bepalen wie uw document mag inzien en wijzigen, klikt u op Opties voor delen en kiest u een van de opties. Mensen die u uitnodigt, kunnen uw document standaard wijzigen.
 4. Kies hoe u anderen wilt uitnodigen om samen te werken aan uw document.
 5. Klik op 'Deel' en verstuur of plaats het bericht. 

Het symbool 'Samenwerking'  wordt bovenaan uw document weergegeven. Dit symbool geeft ook aan bij hoeveel personen het document open staat, uzelf niet inbegrepen.

Personen uitnodigen vanuit iCloud.com

 1. Als uw document al is geopend in Pages, Numbers of Keynote voor iCloud, klikt u op de knop 'Samenwerking'  in de knoppenbalk.
 2. Om te bepalen wie uw document mag inzien en wijzigen, klikt u op Opties voor delen. Mensen die u uitnodigt, kunnen uw document standaard wijzigen.
 3. Kies hoe u anderen wilt uitnodigen om samen te werken aan uw documenten. Als u toegang tot iCloud via de website hebt, moet u de koppeling kopiëren.
 4. Klik op 'Deel' en verstuur of plaats het bericht. 

Het symbool 'Samenwerking'  wordt bovenaan uw document weergegeven. Dit symbool geeft ook aan bij hoeveel personen het document open staat, uzelf niet inbegrepen.

Beperkingen instellen voor documenten

 1. Tik of klik op de knop 'Samenwerking' .
 2. Kies 'Opties voor delen' en selecteer een van de volgende mogelijkheden:
  • Als u wilt dat alleen specifieke deelnemers toegang hebben tot het document, kiest u 'Alleen personen die jij uitnodigt'. Om het gedeelde document te openen, moeten deelnemers bij iCloud of iCloud.com zijn ingelogd met een Apple ID. Als ze geen Apple ID hebben, kunnen ze een Apple ID aanmaken nadat u het document met hen hebt gedeeld.
  • Als u wilt dat iedereen met de koppeling naar het gedeelde document dat kan openen, kiest u 'Iedereen die de koppeling heeft'.
  • Als u wilt dat iedereen met toegang tot het document dat kan wijzigen en afdrukken, kiest u 'Kan wijzigingen aanbrengen'.
  • Als u wilt dat iedereen met toegang tot het document dat kan bekijken en afdrukken, maar niet kan wijzigen, kiest u 'Alleen lezen'.
   Scherm 'Opties voor delen'

U kunt de opties voor delen op elk moment wijzigen. Om de opties voor delen te wijzigen, klikt of tikt u op de knop 'Samenwerking'  en brengt u vervolgens de gewenste wijzigingen aan.

Een wachtwoord instellen

U kunt ook een wachtwoord aan een document toewijzen, zodat alleen degenen die het wachtwoord hebben, het document kunnen openen:

 • Op een Mac: kies 'Archief' > 'Stel wachtwoord in', kies een wachtwoord en een wachtwoordaanwijzing en klik op 'Stel wachtwoord in'.
 • Op een iPhone, iPad of iPod touch: open het document en tik op de knop 'Meer'  en vervolgens op 'Stel wachtwoord in'. Voer de gevraagde gegevens in en tik op 'Gereed'.
 • Online op iCloud.com: klik op de knop 'Tools' , klik op 'Stel wachtwoord in', voer het wachtwoord en de wachtwoordaanwijzing in en klik vervolgens op 'Stel wachtwoord in'.

Samenwerken aan een gedeeld document

U kunt de door anderen gemaakte wijzigingen in realtime bekijken, wijzigingsactiviteiten verbergen of weergeven en meer. 

Als u de gedeelde documenten wilt zien:

 • Op een iPhone, iPad of iPod touch: tik in documentbeheer op 'Recent' of op de knop 'Recent' . Uw gedeelde documenten worden onder aan het scherm weergegeven.
 • Op iCloud.com: klik op 'Gedeeld' in de navigatiekolom voor documentbeheer.

Bij het bewerken van een gedeeld document kunt u alle functies van Pages, Numbers en Keynote gebruiken, op een paar uitzonderingen na.

Zien wie er aan het document werkt

Om te zien wie er aan het document meewerkt, tikt of klikt u op de knop 'Samenwerking' . Als er een punt staat naast een naam in de lijst, heeft die persoon het document geopend staan. Als u met andere deelnemers wilt communiceren, kunt u opmerkingen toevoegen en beantwoorden zonder Pages, Numbers of Keynote te verlaten, via een opmerkingenreeks.

Iemands wijzigingen volgen

Wijzigingen in het document zijn in realtime te volgen; zoek naar gekleurde cursors, tekst en objectselecties. Tik of klik op de knop 'Samenwerking'  en tik of klik vervolgens op de punt naast de naam van de persoon om te weten waar deze bezig is.

Samenwerkingsactiviteiten verbergen of weergeven

U kunt samenwerkingsactiviteiten op elk moment verbergen of weergeven.

 • Kies op een Mac 'Weergave' > 'Verberg samenwerkingsactiviteit'. Of kies 'Weergave' > 'Toon samenwerkingsactiviteit'.
 • Op een iPhone, iPad of iPod touch: tik op de knop 'Meer'  en schakel vervolgens 'Samenwerkingsactiviteit' in of uit.
 • Op iCloud.com op een Mac of pc: klik op de knop 'Weergave'  in de knoppenbalk en kies vervolgens 'Verberg samenwerkingsactiviteit' of 'Toon samenwerkingsactiviteit'.

Wijzigen wanneer u offline bent

Op een Mac en in iOS kunt u een gedeeld document alleen wijzigen wanneer uw apparaat verbinding heeft met internet. Als het apparaat geen verbinding heeft of als u offline gaat tijdens de samenwerkingsactiviteit, geeft de app een waarschuwing weer waarin u wordt gevraagd of u aan een offline kopie van het document wilt werken. 

Als u samenwerkt op iCloud.com en de verbinding met internet verbreekt, zijn uw wijzigingen niet zichtbaar voor anderen, totdat u opnieuw verbinding met internet maakt.

Taal- en regio-instellingen aanpassen

De instellingen voor taal en regio van uw document komen overeen met de instelling voor de systeemtaal en -regio van uw apparaat op het moment waarop u anderen uitnodigt om samen te werken. U kunt geen aangepaste regio-opmaak gebruiken wanneer u anderen uitnodigt om aan uw document te werken.

Om deze instellingen aan te passen, schakelt u samenwerking uit, brengt u uw wijzigingen aan en deelt u vervolgens het document opnieuw.

Het delen van een document stoppen

Open het document en tik of klik achtereenvolgens op de knop 'Samenwerking'  > 'Stop delen' en tik of klik vervolgens op 'OK'.

Wanneer u het delen stopt, wordt het document voor alle deelnemers verwijderd uit iCloud Drive. Als u het document later opnieuw deelt, blijft de koppeling dezelfde. Als u 'Opties voor delen' instelt op 'Alleen personen die jij uitnodigt', moet u deelnemers opnieuw uitnodigen.

Functies die niet worden ondersteund tijdens samenwerking

Als u een van deze functies nodig hebt op Mac of iOS, stopt u het delen van het document, brengt u uw wijzigingen aan en deelt u vervolgens het document opnieuw. Wanneer u het delen stopt, wordt het document voor alle deelnemers verwijderd uit iCloud Drive. Als het document beperkt toegankelijk is voor 'Alleen personen die jij uitnodigt', moet u daarna alle deelnemers opnieuw uitnodigen.

Deze functies zijn momenteel niet beschikbaar wanneer u samenwerkt met andere deelnemers:

Pages, Numbers en Keynote

 • Mediabestanden groter dan 50 MB toevoegen of wijzigen1
 • 'Maak bestand kleiner' ('Archief' > 'Maak bestand kleiner')2
 • Rijen en kolommen slepen tussen hoofdtekst en koptekst in tabellen
 • Stijlen maken, verwijderen of opnieuw ordenen
 • Wijzigen met Ruby in Aziatische talen
 • Landinstellingen van document wijzigen of aangepaste regio-opmaak gebruiken
 • Aangepaste celopmaak maken of wijzigen

Pages

 • Voetnootinstellingen aanpassen
 • Onderdelen invoegen, knippen, kopiëren, plakken, verwijderen, dupliceren, opnieuw ordenen of wijzigen
 • EndNote-instellingen aanpassen
 • Basisobjecten toevoegen en wijzigen 
 • Slimme datum- en tijdvelden invoegen
 • Tekstverwerkingsdocumenten omzetten in paginalay-outdocumenten en vice versa  
 • Paginanummerinstellingen wijzigen 
 • Basispagina's toevoegen of bewerken
 • Basispagina opnieuw toepassen op pagina

Numbers

 • Formulieren maken of wijzigen in iOS
 • Slimme velden invoegen
 • Tabelstijlen kopiëren of plakken
 • Tabellen transponeren

Keynote

 • Diagrootte wijzigen 
 • Thema wijzigen 
 • Een diavoorstelling opnemen of een eerder opgenomen diavoorstelling afspelen 
 • Een soundtrack toevoegen of wijzigen 
 • Notities voor de presentator wijzigen tijdens het afspelen van een diavoorstelling
 • Een soundtrack wissen of geluidssporen verwijderen
 • Een bestaande opname van een diavoorstelling wissen

Pages, Numbers en Keynote voor iCloud

Sommige functies zijn momenteel niet beschikbaar wanneer u samenwerkt vanaf iCloud.com:

 • Als u wijzigingen bijhoudt in een Pages-document, kunt u het document weergeven en tekst selecteren, maar niet wijzigen.
 • Als uw Pages-, Numbers- of Keynote-document verticale tekst heeft, kunt u een afbeelding van het document weergeven op iCloud.com, maar niet wijzigen.
 • Objecten binnen groepen wijzigen

U kunt documenten met bijgehouden wijzigingen en verticale tekst wel wijzigen Pages, Numbers en Keynote voor Mac en iOS.

1 Op iCloud.com kunt u alleen afbeeldingen van maximaal 10 MB toevoegen.

2 U kunt een gedeeld document niet verkleinen, maar een kopie wel.

Als samenwerken niet beschikbaar is

Als u Pages, Numbers of Keynote gebruikt en samenwerking niet beschikbaar is, moet u mogelijk de apps op uw iPhone, iPad, iPod touch of Mac bijwerken. Schakel automatische updates in zodat uw apps altijd up-to-date zijn. Als uw apparaat te oud is om deze versies van macOS, iOS of iWork te installeren, kunt u samenwerken via iCloud.com op een Mac of pc. 

Als u een kopie van het document wilt versturen, kunt u deze versturen zonder samenwerking:

 • Ga op de Mac naar 'Deel' > 'Stuur een kopie'. Als u een snelkoppeling wilt toevoegen aan de knoppenbalk, klikt u op de knoppenbalk terwijl u de Control-toets ingedrukt houdt en selecteert u vervolgens 'Pas knoppenbalk aan'. Sleep de knop 'Stuur een kopie' naar de knoppenbalk.  
 • Tik op uw iPhone, iPad of iPod touch op de knop 'Meer'  > 'Deel'.
 • Klik op iCloud.com op de knop 'Tools'  > Stuur een kopie.

Informatie over producten die niet door Apple zijn gemaakt of externe websites die niet door Apple worden beheerd of getest, wordt verstrekt zonder aanbeveling of goedkeuring. Apple aanvaardt geen aansprakelijkheid wat betreft de keuze, de prestaties of het gebruik van websites of producten van derden. Apple doet geen enkele toezegging met betrekking tot de juistheid of de betrouwbaarheid van websites van derden. Aan het gebruik van internet zijn risico’s verbonden. Neem contact op met de leverancier voor meer informatie. Andere bedrijfs- en productnamen zijn mogelijk handelsmerken van de respectievelijke eigenaars.

Publicatiedatum: