Toegankelijke documenten, spreadsheets of presentaties maken met Pages, Numbers of Keynote

Maak toegankelijke en getagde documenten aan om te voldoen aan de behoeften van uw publiek, zoals studenten of collega's.

Door de aanbevelingen in dit artikel te volgen, kunt u een toegankelijk document aanmaken dat met schermlezers en andere ondersteunende technologieën werkt. Wanneer u vervolgens een pdf- of epub-boek maakt om te delen met uw publiek, kan uw document verbeterde toegankelijkheidsfuncties ondersteunen.

Een grotere lettergrootte gebruiken in uw document

Het gebruik van lettergroottes die kleiner zijn dan 10 pt kan het moeilijker maken voor sommige mensen om de tekst in uw document te lezen. Zorg ervoor dat u grotere lettergroottes in uw documenten gebruikt. Als u regelmatig toegankelijke documenten aanmaakt, kunt u instellen dat Pages standaard een grotere lettergrootte gebruikt. Op die manier worden, elke keer dat u aan een nieuw document begint, het lettertype en de lettergrootte van uw voorkeur gebruikt: 


Toegankelijkheidsbeschrijvingen toevoegen aan media

U kunt beschrijvingen toevoegen aan objecten in uw document, zodat gebruikers van ondersteunende technologie uw document beter kunnen begrijpen:

 • Afbeeldingen
 • Films
 • Audio
 • Tekeningen*
 • Afbeeldingengalerijen

Als voorbeelden van toegankelijkheidsbeschrijvingen, bevatten tijdelijke afbeeldingen in sjablonen en thema's een toegankelijkheidsbeschrijving.

* U kunt beschrijvingen toevoegen aan tekeningen in Pages en Numbers.

Beschrijvingen toevoegen op een iPhone of iPad

 1. In het document tikt u op het object om het te selecteren, vervolgens tikt u op de knop 'Opmaak'  en dan op 'Afbeelding', 'Film', 'Audio', 'Tekening' of 'Galerij'.
 2. Tik op 'Beschrijving', tik in het tekstvak en voer vervolgens uw beschrijving in.

Beschrijvingen toevoegen op een Mac

 1. In het document klikt u op het object om het te selecteren, vervolgens klikt u op de knop 'Opmaak'  in de knoppenbalk en vervolgens op 'Afbeelding', 'Film', 'Audio', 'Tekening' of 'Galerij' in het infovenster.
 2. Klik in het tekstvak 'Beschrijving' en voer vervolgens uw beschrijving in.


Kopteksten gebruiken in uw documenten

Wanneer u kopteksten in uw document gebruikt, kunnen schermlezers deze identificeren en rechtstreeks naar kopteksten navigeren, wat het eenvoudiger maakt om een snelle impressie van het document te krijgen. In documenten van Pages gebruikt u alineastijlen om kopteksten op te maken. In tabellen gebruikt u rijen en kolommen met kopteksten.

Kopteksten gebruiken in documenten van Pages

 1. In uw document klikt of tikt u op de tekst waaraan u een koptekststijl wilt toekennen.
 2. Tik of klik op de knop 'Opmaak'  in de knoppenbalk. Tik of klik op het tabblad 'Tekst' bovenaan de navigatiekolom 'Opmaak' als u in een paginalay-outdocument zit.
 3. Selecteer de naam van de alineastijl bovenaan de navigatiekolom 'Opmaak' en kies vervolgens een koptekststijl uit het menu 'Alineastijlen'.

Rijen en kolommen met kopteksten gebruiken in tabellen

Door koptekstrijen en koptekstkolommen toe te voegen, worden bestaande rijen en kolommen omgezet in kopteksten:

 • In Pages, Numbers en Keynote op een iPhone of iPad tikt u op de tabel en vervolgens op de knop 'Opmaak'. Tik vervolgens op 'Kopteksten' en 'Voettekst' en tik op het plus- (+) of het minteken (-) naast een koptekstcategorie.
 • In Pages, Numbers en Keynote op een Mac, Control-klikt u op het cijfer of de letter naast de eerste rij of kolom in de tabel. Vervolgens kiest u 'Zet om in koptekstrij' of 'Zet om in koptekstkolom'.


Een inhoudsopgave gebruiken in documenten van Pages

Een inhoudsopgave gebruiken in uw documenten. Wanneer u een document omzet in pdf, verschijnt de inhoudsopgave automatisch in het navigatiepaneel van de pdf. Inhoudsopgavevermeldingen krijgen het label 'Inhoudsopgave'-onderdelen en kunnen extra functionaliteit bieden voor gebruikers van ondersteunde technologie. En wanneer u naar EPUB exporteert, wordt de inhoudsopgave automatisch opgenomen om voor navigatie te kunnen worden gebruikt.


Ingebouwde lay-outopties gebruiken voor documentlay-outs in Pages

Pages ondersteunt tekst in meerdere kolommen en tekstvakken die u aan elkaar kunt koppelen om uw eigen lay-out aan te maken. Door deze functies te gebruiken in plaats van een tabel om de lay-outstructuur van uw document te leveren, kunnen gebruikers makkelijker met schermlezers navigeren.

Zo voegt u kolommen toe aan uw document en past u deze aan:

 1. Klik op een tekst in het document.  Als het document meerdere secties heeft, heeft dit alleen betrekking op de sectie waarop u klikt.
 2. Tik of klik op de knop 'Opmaak' in de knoppenbalk en tik of klik vervolgens op de knop 'Lay-out' bijna bovenaan.
 3. Gebruik de regelaars in het kolommengedeelte om het aantal kolommen en de afstand in te stellen:
  • Om het aantal kolommen in te stellen, klikt u op de pijlen naast het waardeveld van de kolommen.
  • Om de kolomafstand in te stellen, klikt u dubbel op de waarden in de kolommen 'Kolom' en 'Kolomwit' en typ dan de breedte voor de kolom in.
  • Om verschillende kolombreedtes in te stellen, schakelt u het aankruisvak naast 'Gelijke kolombreedte' uit.

Meer informatie over het gebruik van gelinkte tekstvakken in uw documenten:


Extra aanbevelingen

Als u toegankelijke documenten aanmaakt, kunt u ook deze extra aanbevelingen opvolgen:

 • Gebruikers met een vorm van kleurenblindheid kunnen het verschil tussen twee symbolen die verschillen van kleur, maar verder identiek zijn, mogelijk niet zien. Gebruik, in plaats van kleuren zoals rood en groen, bijvoorbeeld doorgehaalde tekst om een verwijderde of toegevoegde tekst aan te geven.
 • Schermlezers kunnen de meeste teksten in documenten lezen en er in navigeren, maar werken niet zo goed wanneer de tekst in een afbeelding is ingebed. Als u een afbeelding of tekst hebt die u in uw document wilt opnemen, overweeg dan om die tekst in een tekstvakelement te plaatsen in plaats van in een afbeelding.
Publicatiedatum: