Tekenen en annotaties maken in Pages op iPad, iPhone en iPod touch

Voeg tekeningen en annotaties toe aan uw document met Apple Pencil (op ondersteunde apparaten) of met uw vinger.

Een tekening toevoegen

In Pages kunt u tekenen om illustraties en diagrammen aan uw documenten toe te voegen.

 1. Tik met uw Apple Pencil op de pagina om ermee te kunnentekenen. Om uw vingers te gebruiken of als u 'Selecteer en scrol met Apple Pencil' heeft ingeschakeld, tikt u op Nieuwe knop toevoegen >  > Tekenen-knop 'Tekenen'.
 2. Als onderaan het scherm 'Tekenen' nog niet is geselecteerd, tikt u daarop.
 3. Begin met tekenen:
  • Als u in een tekstdocument nog geen oranje tekenveld ziet, tikt u met de Apple Pencil op een willekeurige plaats in de bladzijde en begint te tekenen in het veld. Als u met de vingers tekent tikt u om een tekenveld op te roepen. U kunt de afmetingen van het veld aanpassen met behulp van de grepen. De tekst wordt automatisch om het veld heen geplaatst.
  • In een paginaopmaakdocument kunt u tekenen waar u wilt.
 4. Als u een andere tekentool wilt gebruiken, tikt u op een van de tools onder in het scherm. Voor allerlei effecten of functies kunt u ook de volgende tools gebruiken:
  • Als u een nieuwe, gevulde vorm wilt tekenen, tikt u op tool 'Vul' en begint u te tekenen. Als u een gebied wilt vullen, tikt u op tool 'Vul' en vervolgens op het gebied dat u wilt vullen.
  • Als u iets wilt uitgummen, tikt u op tool 'Gum' en sleept u over de tekening.
  • Als u onderdelen van een tekening wilt bewerken, tikt u op tool 'Selecteer' en tikt of sleept u rondom het gedeelte dat u wilt wijzigen.
 5. Als u met een andere kleur wilt tekenen, tikt u op het kleurrondje en selecteert u een kleur. Veeg naar links om een precieze kleurnuance te kiezen.
 6. Als u met een andere pendikte of een andere mate van ondoorzichtigheid wilt tekenen, tikt u tweemaal op de tool en vervolgens op de nieuwe dikte. U kunt de ondoorzichtigheid ook aanpassen met behulp van de schuifregelaar.
 7. Als u de laatste bewerking ongedaan wilt maken, tikt u op Knop 'Maak ongedaan'
 8. Tik op 'Gereed' wanneer u klaar bent.

Als u met de Apple Pencil verder wilt gaan met tekenen, doet u dat gewoon op de bladzijde zelf. Als u niet zeker bent van de laatst gebruikte modus tikt u met de Apple Pencil op de pagina (dit ziet u niet) en kijkt welke knop onderaan het scherm staat geselecteerd.

Een tekening groter of kleiner maken of verplaatsen

U kunt een tekening die u hebt toegevoegd, groter of kleiner maken of verplaatsen:

 • Als u de afmetingen van de tekening wilt wijzigen, tikt u met uw vinger op de tekening en versleept u de grepen van het vak.
 • Als u de tekening wilt verplaatsen, tikt u met uw vinger op de tekening en versleept u deze.

Delen van een tekening bewerken

 1. Tik (indien nodig) met uw vinger op de tekening en tik vervolgens in het venstermenu op 'Wijzig tekening'.
 2. Tik onder in het scherm op Tool 'Selecteer' en tik of sleep vervolgens rondom het gedeelte van de tekening dat u wilt wijzigen. Er verschijnt een omtrek om de selectie.
 3. Tik op een optie in het venstermenu:
  • Als u de afmetingen wilt wijzigen, tikt u op 'Pas grootte aan' en versleept u de grepen van het vak om de tekening.
  • Als u één tekening wilt splitsen in twee tekeningen, tikt u in het venstermenu op 'Scheid'.
  • U kunt de selectie ook knippen, kopiëren, plakken, verwijderen en dupliceren.

Een annotatie toevoegen

U kunt uw documenten voorzien van slimme annotaties. Als u annotaties toevoegt aan tekst of objecten in een document, bewegen de annotaties met de aanpassingen van de tekst of objecten mee. Als u illustraties aan het document wilt toevoegen, doet u dat door een tekening toe te voegen.

 1. Om met een Apple Pencil een annotatie toe te voegen, tikt u op een willekeurige plek van de pagina. Om uw vingers te gebruiken of als u Selecteer en scrol met Apple Pencil heeft ingeschakeld, tikt u op Meer-knop Slimme 'Annotatie-beta'>.
 2. Als onderaan het scherm 'Annotatie' nog niet is geselecteerd, tikt u daarop.
 3. Markeringen toevoegen.
 4. Als u een van de andere tools wilt gebruiken of de kleur van de annotatie wilt wijzigen, tikt u op een van de tools of kleuren onder in het scherm. 
 5. Als u iets wilt uitgummen, tikt u onder in het scherm op Gum-toolen tikt u op de annotatie. Om alle annotaties te verwijderen tikt u bovenaan het scherm op 'Alles wissen'.
 6. Tik om alle tools te voorschijn te halen of te verbergen op Markeren-symbool.
  Pages-document met alle slimme annotaties zichtbaar
 7. Om door de pagina te bladeren met een Apple Pencil veegt u met één vinger. Als u annotaties maakt met uw vingers, veegt u met twee vingers tegelijk.
 8. Tik op 'Gereed' wanneer u klaar bent.

U kunt een annotatie ook weer verwijderen. Tik op de annotatie en vervolgens op 'Verwijder'. Als u de tekst of het object waar de annotatie bij hoort, verwijdert, wordt ook de annotatie verwijderd. 

Als u alleen de slimme annotaties wilt verbergen:

 • Op iPad: tik op Knop 'Weergaveopties' en schakel 'Slimme annotaties' uit.
 • Op iPhone of iPod touch: tik op Symbool 'Meer' > 'Slimme annotatie Bèta' > 'Verberg slimme annotaties'.

Als u met de Apple Pencil verder wilt gaan met annotaties maken, doet u dat gewoon op de bladzijde zelf. Als u niet zeker bent van de laatst gebruikte modus tikt u met de Apple Pencil op de pagina en kijkt welke knop onderaan het scherm staat geselecteerd.

Een document met slimme annotaties exporteren

Als u uw document exporteert naar pdf terwijl Slimme annotaties ingeschakeld zijn, worden deze ook zichtbaar in de pdf. Slimme annotaties worden niet weergegeven in documenten die worden geëxporteerd als Word-, RTF-, EPUB- of Pages '09-bestand.

Met slimme annotaties werken op een Mac

Als u via iCloud al uw Pages-documenten op al uw apparaten up-to-date houdt, worden slimme annotaties op al uw apparaten in uw document weergegeven. Op de Mac kunt u slimme annotaties tijdens het bewerken van een document verwijderen, weergeven of verbergen.

 • Als u een annotatie wilt verwijderen, selecteert u de annotatie en drukt u vervolgens op 'Verwijder'. 
 • Als u alle annotaties wilt verwijderen, kiest u 'Wijzig' > 'Verwijder slimme annotaties'.
 • Als u alle annotaties wilt weergeven of verbergen, kiest u 'Weergave' > 'Verberg/Toon slimme annotaties'.

Selecteren en bladeren met de Apple Pencil

U kunt de Apple Pencil gebruiken om objecten te selecteren of te bladeren in een document. Ga naar 'Instellingen' > Pages en schakel daar 'Selecteer en scrol met Apple Pencil' in.

Om een tekening toe te voegen als 'Selecteer en scrol met Apple Pencil' staat ingeschakeld, tikt u op Nieuwe knop toevoegen >  > Tekenen-knop 'Tekenen'.

Publicatiedatum: