Tekenen en annotaties maken in Pages op iPad, iPhone en iPod touch

Voeg tekeningen en annotaties toe aan uw document met Apple Pencil (op ondersteunde apparaten) of met uw vinger.

U kunt met de Apple Pencil ook objecten selecteren en door uw document scrollen door Selecteer en scrol in te schakelen.

Een tekening toevoegen

In Pages kunt u tekenen om illustraties en diagrammen aan uw documenten toe te voegen.

 1. Tik met uw Apple Pencil op de pagina om ermee te tekenen. Als u uw vinger wilt gebruiken, of als u Selecteer en scrol hebt ingeschakeld, tikt u achtereenvolgens op de Invoeg-knop , de Media-knop  en op 'Tekening'.
 2. Als onderaan het scherm 'Tekening' nog niet is geselecteerd, tikt u daarop.
 3. Begin met tekenen:
  • Als u in een tekstdocument nog geen oranje tekenveld ziet, tikt u met de Apple Pencil op een willekeurige plaats op de pagina en begint u te tekenen in het vak. Als u met uw vinger tekent, tikt u op de knop 'Voeg een nieuwe tekening in'  om een tekenvak toe te voegen. U kunt de afmetingen van het tekenvak aanpassen met behulp van de grepen. De tekst wordt automatisch om het vak heen geplaatst.
  • In een paginalay-outdocument kunt u tekenen waar u wilt.
 4. Als u een andere tekentool wilt gebruiken, tikt u op een van de tools onderaan het scherm. Voor allerlei effecten of functies kunt u ook de volgende tools gebruiken:
  • Als u een nieuwe, gevulde vorm wilt tekenen, tikt u op de tool 'Vul'  en begint u te tekenen. Als u een gebied wilt vullen, tikt u op de tool 'Vul'  en vervolgens op het gebied dat u wilt vullen.
  • Als u iets wilt uitgummen, tikt u op de gum  en sleept u over de tekening.
  • Als u onderdelen van een tekening wilt wijzigen, tikt u op de selectietool  en tikt of sleept u rondom het gedeelte dat u wilt wijzigen.
 5. Als u met een andere kleur wilt tekenen, tikt u op het kleurrondje en selecteert u een kleur. Veeg naar links om een precieze kleurnuance te kiezen.
 6. Als u met een andere pendikte of een andere mate van ondoorzichtigheid wilt tekenen, tikt u tweemaal op de tool en vervolgens op de nieuwe dikte. U kunt de ondoorzichtigheid ook aanpassen met behulp van de schuifregelaar.
 7. Als u de laatste bewerking ongedaan wilt maken, tikt u op de knop 'Maak ongedaan' .
 8. Tik op 'Gereed' wanneer u klaar bent.

Als u met de Apple Pencil verder wilt gaan met tekenen, doet u dat gewoon op de pagina zelf. Als u niet zeker bent van de laatst gebruikte modus tikt u met de Apple Pencil op de pagina (dit ziet u niet) en kijkt u welke knop onderaan het scherm staat geselecteerd.

Een tekening groter of kleiner maken of verplaatsen

U kunt een tekening die u hebt toegevoegd, groter of kleiner maken of verplaatsen:

 • Als u de afmetingen van de tekening wilt wijzigen, tikt u met uw vinger op de tekening en versleept u de grepen van het vak.
 • Als u de tekening wilt verplaatsen, tikt u met uw vinger op de tekening en versleept u deze.

Delen van een tekening bewerken

 1. Tik (indien nodig) met uw vinger op de tekening en tik vervolgens in het venstermenu op 'Wijzig tekening'.
 2. Tik onderaan het scherm op de selectietool  en tik of sleep vervolgens rondom het gedeelte van de tekening dat u wilt wijzigen. Er verschijnt een omtrek om de selectie.
 3. Tik op een optie in het venstermenu:
  • Als u de afmetingen wilt wijzigen, tikt u op 'Pas grootte aan' en versleept u de grepen van het vak om de tekening.
  • Als u één tekening wilt splitsen in twee tekeningen, tikt u in het venstermenu op 'Scheid'.
  • U kunt de selectie ook knippen, kopiëren, plakken, verwijderen en dupliceren.

Een bewegende tekening maken

In een Pages-document kunt een tekening zo laten bewegen dat het lijkt of deze getekend wordt.

Zo maakt u een bewegende tekening op een iPhone, iPad or iPod touch:

 1. Tik op 'Gereed' als u nog in de tekenmodus bent. Anders gaat u verder met de volgende stap.
 2. Selecteer de tekening door erop te tikken.
 3. Tik op de knop 'Opmaak'  en vervolgens op 'Tekening'.
 4. Schakel 'Bewegende tekening' in en pas de overige opties aan (zoals 'Duur').
 5. U laat de animatie afspelen door te tikken op 'Speel af' of 'Speel tekening af'.

Op de Mac kunt u een tekening laten bewegen die in Pages op een iPhone of iPad aan een document is toegevoegd.

 1. In het Pages-document met de tekening selecteert u deze.
 2. Klik op de knop 'Opmaak' , selecteer 'Bewegende tekening' en pas de overige opties aan (zoals 'Duur').
 3. U laat de animatie afspelen door in de Opmaak-navigatiekolom te klikken op 'Speel af', of door op de pagina te klikken op 'Speel tekening af'.

Een tekening delen of bewaren

U kunt een tekening uit uw document delen of bewaren als afbeeldingsbestand (.png), of, in het geval van een bewegende tekening, als videobestand (.m4v).

Zo deelt of bewaart u een tekening op een iPhone, iPad of iPod touch:

 1. Tik op 'Gereed' als u nog in de tekenmodus bent. Anders gaat u verder met de volgende stap.
 2. Selecteer de tekening door erop te tikken en kies 'Deel'. Als u de tekening bewegend had gemaakt, kiest u 'Deel als afbeelding' of 'Deel als film'.
 3. Kies hoe u de afbeelding of film wilt versturen (bijvoorbeeld met Mail of met Berichten). U kunt ook de optie 'Bewaar afbeelding' (of 'Bewaar video' voor bewegende tekeningen) kiezen om de tekening te bewaren voor gebruik in de Foto's-app.

Op de Mac kunt u een tekening delen of bewaren die in Pages op een iPhone of iPad aan een document is toegevoegd.

 1. In het Pages-document met de tekening houdt u Control ingedrukt en klikt u op de tekening.
 2. Kies 'Deel'. Als u de tekening bewegend had gemaakt, kiest u 'Deel als afbeelding' of 'Deel als film'.
 3. Kies hoe u de afbeelding of film wilt versturen (bijvoorbeeld met Mail of met Berichten). U kunt ook de optie 'Voeg toe aan Foto's' kiezen om uw afbeelding of film te bewaren voor gebruik in de Foto's-app.


Een annotatie toevoegen

U kunt uw documenten voorzien van annotaties. Als u annotaties toevoegt aan tekst of objecten in een document, bewegen de annotaties met de aanpassingen van de tekst of objecten mee. Als u illustraties aan het document wilt toevoegen, doet u dat door een tekening toe te voegen.

 1. Om met een Apple Pencil een annotatie toe te voegen, tikt u op een willekeurige plek van de pagina. Als u uw vinger wilt gebruiken of als u Selecteer en scrol met Apple Pencil hebt ingeschakeld, tikt u op de knop 'Meer'  en vervolgens op 'Slimme annotatie'.
 2. Als onderaan het scherm 'Slimme annotatie' nog niet is geselecteerd, tikt u daarop.
 3. Voeg uw markeringen toe.
 4. Als u een van de andere tools wilt gebruiken of de kleur van de annotatie wilt wijzigen, tikt u op een van de tools of kleuren onder in het scherm. 
 5. Als u iets wilt uitgummen, tikt u onder in het scherm op de gum  en tikt u op de annotatie. Om alle annotaties te verwijderen tikt u bovenaan het scherm op 'Alles wissen'.
 6. Tik op 'Toon of verberg tekengerei'  om alle tools te voorschijn te halen of te verbergen.
 7. Om door de pagina te scrollen terwijl u een Apple Pencil gebruikt, veegt u met één vinger. Als u annotaties maakt met uw vinger, veegt u met twee vingers tegelijk.
 8. Tik op 'Gereed' wanneer u klaar bent.

U kunt een annotatie ook weer verwijderen. Tik op de annotatie en vervolgens op 'Verwijder'. Als u de tekst of het object waar de annotatie bij hoort, verwijdert, wordt ook de annotatie verwijderd. 

Als u de annotaties alleen wilt verbergen:

 • Op de iPad: tik op 'Weergaveopties'  en schakel 'Slimme annotaties' uit.
 • Op iPhone of iPod touch: tik op de knop 'Meer' , tik op 'Slimme annotatie' en vervolgens op 'Verberg slimme annotaties'.

Als u met de Apple Pencil verder wilt gaan met annotaties maken, begint u gewoon op de pagina te schrijven. Als u niet zeker bent van de laatst gebruikte modus, tikt u met de Apple Pencil op de pagina en kijkt u welke knop onderaan het scherm geselecteerd is.

Een document met annotaties exporteren

Als u uw document exporteert naar pdf terwijl Annotaties ingeschakeld zijn, worden deze ook zichtbaar in de pdf. Annotaties worden niet weergegeven in documenten die worden geëxporteerd als Word-, rtf-, epub- of Pages '09-bestand.

Annotaties op een Mac

Als u via iCloud al uw Pages-documenten op al uw apparaten up-to-date houdt, worden annotaties op al uw apparaten in uw document weergegeven. Op de Mac kunt u annotaties tijdens het bewerken van een document verwijderen, weergeven of verbergen.

 • Als u een annotatie wilt verwijderen, selecteert u de annotatie en drukt u vervolgens op 'Verwijder'. 
 • Als u alle annotaties wilt verwijderen, kiest u 'Wijzig' > 'Verwijder slimme annotaties'.
 • Als u alle annotaties wilt weergeven of verbergen, kiest u 'Weergave' > 'Verberg/Toon slimme annotaties'.


Selecteren en bladeren met de Apple Pencil

Standaard kunt met u de Apple Pencil meteen tekenen of annotaties maken. U kunt in Pages instellen dat u de Apple Pencil in plaats daarvan wilt gebruiken om objecten te selecteren en door uw documenten te scrollen:

 1. Tik in Pages op de knop 'Meer' .
 2. Tik op 'Apple Pencil' en schakel 'Selecteer en scrol' in.

Als uw Apple Pencil dat ondersteunt, kunt u 'Tik dubbel om te schakelen' inschakelen. Met 'Tik dubbel om te schakelen' hoeft u alleen maar dubbel te tikken op het onderste stuk van de Apple Pencil om 'Selecteer en scrol' in of uit te schakelen.

Als u een tekening wilt toevoegen aan een document terwijl 'Selecteer en scrol' is ingeschakeld, tikt u achtereenvolgens op de Invoeg-knop , de Media-knop en op 'Tekening'.

Als u een annotatie wilt toevoegen terwijl 'Selecteer en scrol' is ingeschakeld, tikt u op de knop 'Meer'  en vervolgens op 'Slimme annotatie'.

Pages, Numbers en Keynote hebben elk hun eigen instelling voor 'Selecteer en scrol'. Als u bijvoorbeeld in Pages 'Selecteer en scrol' inschakelt, geldt deze instelling alleen voor Pages, en niet voor Keynote of Numbers.


Publicatiedatum: