Een boek publiceren met Pages

U kunt direct vanuit Pages op een iPad, iPhone of Mac of via de onlineversie van Pages op iCloud.com een boek publiceren op Apple Books.

Met Pages kunt u een boek maken en dit vervolgens direct in de Store van Apple Books publiceren. U kunt het boek tijdens het publicatieproces aanpassen. Zo kunt u bijvoorbeeld een omslag toevoegen, een prijs instellen of het boek gratis aanbieden, tags voor leeftijdsgroepen of onderwerpen toevoegen, vooruitbestelling configureren en beschikbaarheid op basis van datum of land instellen. U kunt ook een reeds geleverd boek bijwerken.

Dit hebt u nodig

 Voor Pages op een Apple apparaat hebt u het volgende nodig:

Voor de onlineversie van Pages op iCloud.com hebt u het volgende nodig:


Het boek voorbereiden op publicatie

Bekijk de onderstaande lijst voordat u uw boek publiceert om er zeker van te zijn dat uw boek klaar is voor publicatie.

* Een omslagafbeelding moet de PNG- of JPEG-structuur hebben en de kortste zijde moet uit minimaal 1400 pixels bestaan.


Het boek publiceren

De publicatie van uw boek bestaat uit de volgende stappen: het document in Pages openen, de verkoper- en versiegegevens invoeren, informatie over het boek opgeven, een voorvertoning bekijken en het boek uploaden. Hierna voltooit u de levering.

Het document openen in Pages

 1. Open het Pages-document dat u als een boek wilt publiceren.
 2. Tik op een iPad of iPhone op knop 'Meer' en tik vervolgens op 'Publiceer op Apple Books'.
  Kies op een Mac 'Archief' > 'Publiceer op Apple Books'.
  Klik in de onlineversie op iCloud.com op knop 'Tools' en kies vervolgens 'Publiceer op Apple Books'.
 3. Tik of klik op 'Ga door' en log in bij iTunes Connect. Als u nog niet eerder bent ingelogd bij iTunes Connect, klikt u op een Mac op 'Maak iTunes Connect-account aan'. Op een iPad, iPhone of in de onlineversie op iCloud.com, meldt u zich aan voor een account.
 4. Tik of klik op 'Ga door'. Alle wijzigingen die u na deze stap in het Pages-document aanbrengt, worden niet weergegeven in het gepubliceerde boek. Als u het publicatieproces wilt stoppen om wijzigingen in het Pages-document aan te brengen, sluit u het publicatievenster.

Verkoper- en versiegegevens opgeven

Kies nu de verkoper van het boek en de versie:

 1. Als uw iTunes Connect-account meer dan één verkoper bevat, tikt of klikt u op het venstermenu 'Verkoper' en kiest u een verkoper. Alle personen die aan uw iTunes Connect-account zijn toegevoegd, worden in het menu weergegeven. U kunt een van hen als verkoper opgeven.
 2. Als u dit boek voor de eerste keer publiceert, selecteert u 'Dit is een nieuw boek'. U kunt ook een reeds geleverd boek bijwerken.
 3. Klik op 'Ga door'.

Informatie over het boek opgeven

Nadat u gegevens over de verkoper en versie hebt opgegeven, kunt u een type lay-out voor het boek kiezen en andere informatie over het boek invoeren. Niet alle velden zijn vereist, maar de informatie in veel van de velden kan door lezers worden gebruikt om uw boek in de Book Store te vinden. Hier volgende enkele tips over de opties op deze pagina:

 • Kies een lay-out voor het boek als uw Pages-document een tekstverwerkingsdocument is. Kies 'Dynamisch aanpasbaar' voor boeken die voornamelijk tekst bevatten. Kies 'Vaste lay-out' voor documenten met veel afbeeldingen of meerdere kolommen.
 • Als u een ondertitel of een reeksnaam wilt toevoegen, klikt u op knop 'Voeg toe' in het gedeelte 'Titel'. Klik op knop 'Verwijder' om het veld te verwijderen als u geen ondertitel of reeksnaam wilt gebruiken.
 • Als u aanvullende rollen, zoals 'Bewerkt door', 'Geïllustreerd door' of 'Verteld door' wilt toevoegen, tikt of klikt u op knop 'Voeg toe' in het gedeelte 'Auteur'. Vervolgens tikt of klikt u op het venstermenu 'Auteur', kiest u een rol en voert u een naam in.
 • Als het boek voor minderjarigen is bedoeld, stelt u een interesseniveau in. U kunt ook op het venstermenu 'Interesseniveau' tikken of klikken en een van de opties voor onderwijsniveau kiezen:
  • Als u een minimaal onderwijsniveau wilt opgeven, stelt u alleen de eerste optie in.
  • Als u een maximaal onderwijsniveau wilt opgeven, stelt u alleen de tweede optie in.
  • Als u een minimaal en maximaal onderwijsniveau wilt opgeven, stelt u beide opties in.
  • Als u een specifiek onderwijsniveau wilt opgeven, stelt u beide opties op hetzelfde niveau in.
 • Als u vooruitbestelling wilt configureren, tikt of klikt u op het venstermenu 'Bestel vooruit' en kiest u 'Ja'. Als u het boek nu wilt uploaden, klikt u op het venstermenu 'Upload boek' en kiest u 'Ja'. Nadat u het boek hebt geüpload, voegt u prijs-, regio- en vooruitbestelgegevens toe in iTunes Connect.*

Klik op 'Ga door' als u klaar bent. Als er fouten worden weergegeven, voert u de vereiste gegevens in en klikt u opnieuw op 'Ga door'.

* Nadat u het boek hebt geüpload, moet u eerst deze gegevens toevoegen in iTunes Connect. Pas daarna is het boek beschikbaar in de Book Store.

Een voorvertoning van het boek bekijken en het boek uploaden

Nadat u de informatie over het boek hebt ingevoerd en op 'Ga door' hebt geklikt, kunt u EPUB-voorbeeldbestanden downloaden om een voorvertoning van het boek te bekijken. De EPUB-voorbeeldbestanden worden in de Boeken-app geopend.

Als u vanuit de onlineversie van Pages op iCloud.com publiceert, worden de bestanden naar de standaarddownloadlocatie op uw computer gedownload. 

Wanneer u tevreden bent met de voorbeeldbestanden, klikt u op 'Upload'.

De levering voltooien

Nadat het boek naar Apple Books is geüpload, klikt u op 'Ga naar iTunes Connect'. In iTunes Connect voegt u prijs- en regiogegevens toe. Als u vooruitbestelling hebt geconfigureerd, voegt u informatie over vooruitbestelling toe. 

Tijdens de beoordeling door Apple Books van het geleverde boek ontvangt u statusupdates per e-mail. U kunt de beoordelingsstatus van het boek ook controleren in het gedeelte 'Mijn boeken' van uw iTunes Connect-account.


Een eerder geleverd boek bijwerken

Open het document en kies 'Publiceer op Apple Books'. Kies in het scherm 'Verkoper' de bijwerkoptie en maak een nieuw versienummer voor het boek aan. Voeg tekst toe waarin wordt beschreven wat er gewijzigd is in de nieuwe versie. Deze tekst wordt bij het boek in de Book Store weergegeven.

Veel van de gegevens in de andere publicatievensters zijn al ingevuld, maar u kunt de meeste metagegevens en andere opties desgewenst wijzigen. U kunt bijvoorbeeld een nieuw paginabereik voor het voorbeeld opgeven of een nieuwe categorie voor het boek toevoegen.


Informatie over producten die niet door Apple zijn gemaakt of externe websites die niet door Apple worden beheerd of getest, wordt verstrekt zonder aanbeveling of goedkeuring. Apple aanvaardt geen aansprakelijkheid wat betreft de keuze, de prestaties of het gebruik van websites of producten van derden. Apple doet geen enkele toezegging met betrekking tot de juistheid of de betrouwbaarheid van websites van derden. Aan het gebruik van internet zijn risico’s verbonden. Neem contact op met de leverancier voor meer informatie. Andere bedrijfs- en productnamen zijn mogelijk handelsmerken van de respectievelijke eigenaars.

Publicatiedatum: