iBooks: fouten over gevonden onzichtbaar bestand of ontbrekende bron met verwijzing

De fout over een onzichtbaar bestand en de fouten over een ontbrekende bron met verwijzing wijzen op hetzelfde probleem maar omgekeerd. Hieronder vindt u de fouten die u bij de levering kunt zien.
 

FOUT ITMS-9000: onzichtbaar bestand gevonden

De fout over een gevonden onzichtbaar bestand geeft aan dat de EPUB bestanden bevat die niet verschijnen in het element-<manifest> van het OPF, een bestand in de map OEBPS. Als het bestand niet voorkomt in het <manifest>, kan niet worden bevestigd dat het in het boek moet worden weergegeven. Lees meer over het manifest in een EPUB

FOUT ITMS-9000: bron met verwijzing ontbreekt

De fout over een ontbrekende bron met verwijzing geeft aan dat een bestand in het <manifest> van het OPF ontbreekt in de EPUB.

Als u dit probleem wilt oplossen, zorgt u ervoor dat alle bestanden in de EPUB ook voorkomen in het <manifest> van het OPF:

  1. Pak de EPUB uit.
  2. Open achtereenvolgens de map OEBPS en het bestand content.opf.
  3. Zoek het element <manifest>.
  4. Verzeker u ervan dat de bestanden hier verschijnen. In dit voorbeeld komt de coverafbeelding voor in het manifest en in de EPUB. Alle bestanden moeten in beide of helemaal niet in het boek voorkomen.

 

Publicatiedatum: