macOS High Sierra

Korištenje fraze ključne riječi za diktiranje i izbornika

Kada je uključeno Napredno diktiranje možete omogućiti frazu ključne riječi za diktiranje koja vam omogućava da počnete diktirati i upotrebljavate naredbe za diktiranje ( poznate i kao glasovne naredbe) čak i kada ne diktirate tekst.

Fraza ključne riječi za diktiranje omogućuje vašem Macu da zna da će sljedeća stvar koju izgovorite nakon fraze biti naredba za diktat. Na primjer, ako je fraza "Računalo", možete izgovoriti "Računalo, započni diktiranje" (umjesto pritiska na prečac tipkovnice za diktiranje). Ako omogućite napredne naredbe za diktiranje, možete izgovoriti naredbe poput "Računalo, prebaci na Finder" ili "Računalo, prikaži brojeve".

Ako omogućite frazu ključne riječi za diktiranje, izbornik za diktiranje dodaje se u traku s izbornicima. Možete kliknuti na izbornik i njime prikazati ili sakriti popis dostupnih naredbi za diktiranje i promijeniti način na koji vaš Mac sluša za naredbe.

Napomena: prije nego možete koristiti bilo kakve naredbe diktiranja, morate uključiti Diktat.

Omogućite frazu ključne riječi za diktiranje

 1. Odaberite Apple izbornik > Postavke sustava, kliknite Pristupačnost i zatim kliknite Diktiranje.

  Otvori prozor Diktat

 2. Kliknite “Omogući ključnu riječ fraze za diktiranje”.

  Da biste se koristili frazom ključne riječi koja nije "Računalo", unesite novu ključnu riječ. Za najbolje rezultate upotrijebite riječ ili frazu koja sadrži tri sloga ili dvije do pet riječi.

Promijenite kako vaš Mac sluša za naredbe diktiranja

 • Slušaj za naredbe za koje je potrebna fraza ključne riječi: Kliknite na izbornik za diktiranje, zatim odaberite Slušaj s potrebnom frazom ključne riječi iz izbornika Diktiranje. Ovo je standardna postavka (identificirano Potrebnom ključnom frazom: “ključna riječ” u izborniku ).

  S ovom postavkom vaš Mac sluša za frazu ključne riječi da identificira naredbe za diktiranje. Na primjer, da upotrijebite naredbu "Pomakni prema dolje" prvo morate izgovoriti frazu ključne riječi, primjerice: "Računalo, pomakni prema dolje". Ako samo izgovorite "Pomakni prema dolje" vaš Mac neće izvršiti naredbu.

 • Slušaj za naredbe za koje nije potrebna fraza ključne riječi: Kliknite na izbornik za diktiranje, zatim odaberite "Slušaj bez potrebne fraze ključne riječi".

  S ovom postavkom ne morate izgovarati frazu ključne riječi — vaš Mac uvijek sluša za naredbe. Na primjer, možete jednostavno reći "Pomakni prema dolje" da vaš Mac izvrši naredbu. Imajte na umu da kada fraze ključne riječi nije potrebna vaš Mac pokušava izvršiti svaku naredbu koju čuje; ako čuje "pomakni prema dolje" dok vi razgovarate s prijateljem, pokušat će izvršiti naredbu.

  Napomena: ako se odjavite ili isključite računalo, opcija se ponovno vraća na standardnu (fraza ključne riječi je potrebna) kada se ponovno prijavite ili uključite računalo. Za diktiranje bez fraze ključne riječi, ponovno odaberite Slušaj bez potrebne fraze ključne riječi iz izbornika Diktiranje.