macOS High Sierra

Sanelukomentojen käyttöönottaminen, käytöstäpoistaminen ja luominen

Kun Parannettu sanelu on käytössä, joukko oletusarvoisia sanelukomentoja (joita kutsutaan myös puhutuiksi komennoiksi) on käytettävissä, kun sanelet tekstiä. Voit ottaa käyttöön sanelun lisäkomentoja, joilla voit esimerkiksi vaihtaa ohjelmia, siirtyä ikkunoissa tai hakea Spotlightilla, sekä luoda omia komentoja. Jos haluat lisätietoja sanelukomennoista, katso: Macin ja ohjelmien hallitseminen sanelukomennoilla.

Huomaa: Ennen kuin voit käyttää sanelukomentoja, sinun on otettava Sanelu käyttöön.

Sanelun lisäkomentojen käyttöönottaminen

Kun sanelun lisäkomennot otetaan käyttöön, palauteikkuna tulee näkyviin työpöydän vasempaan alakulmaan sen sijaan, että se seuraisi lisäyskohtaa, ja pysyy siellä, kunnes siirrät sitä.

 1. Valitse Omenavalikko > Järjestelmäasetukset ja klikkaa Käyttöapu ja klikkaa Sanelu.

  Avaa Sanelu-osio

 2. Klikkaa Sanelukomennot.

  Komennot on jaettu kategorioihin. Kaikki valinta-, selaus-, muokkaus-, muotoilu- ja järjestelmäkomennot ovat oletusarvoisesti käytössä.

 3. Valitse ”Ota lisäkomennot käyttöön” -valintaneliö.

  Lisätyt selaus- ja järjestelmäkomennot lisätään luetteloon, kuten myös ohjelmien ja dokumenttien komennot.

  Voit nähdä lisätietoja komennosta valitsemalla sen luettelosta.

Tiettyjen sanelukomentojen käytöstäpoistaminen

Jos järjestelmä käyttää toistuvasti muuta kuin odottamaasi komentoa, voit poistaa komennon käytöstä.

 1. Valitse Omenavalikko > Järjestelmäasetukset ja klikkaa Käyttöapu ja klikkaa Sanelu.

  Avaa Sanelu-osio

 2. Klikkaa Sanelukomennot.

 3. Poista komennon valintaneliön valinta.

  Jos haluat ottaa komennon uudelleen käyttöön, valitse valintaneliö.

Omien sanelukomentojen luominen

 1. Valitse Omenavalikko > Järjestelmäasetukset ja klikkaa Käyttöapu ja klikkaa Sanelu.

  Avaa Sanelu-osio

 2. Klikkaa Sanelukomennot.

 3. Valitse ”Ota lisäkomennot käyttöön” -valintaneliö.

 4. Toimi jollain seuraavista tavoista:

  • Klikkaa Lisää-painiketta Ota lisäkomennot käyttöön -valintaneliön yläpuolella.

  • Sano ”Luo komento” (jos otit sanelun avainlauseen käyttöön, sano se ensin, esimerkiksi ”Tietokone, luo komento”).

  • Dokumentissa, valikossa tai muussa sijainnissa, jossa voit valita tekstiä tai kohteen, valitse se ja sano ”Tee tästä puhuttava” (käytä tarvittaessa sanelun avainlausetta). Komennolle ehdotetaan suoritettavaa toimintoa ja voit valita eri toimen Suorita-ponnahdusvalikosta.

 5. Anna komennolle nimi tai muokkaa näkyvissä olevaa nimeä näiden ohjeiden mukaisesti:

  • Käytä vähintään kahta sanaa ja vältä nimiä, joissa on vain yksi tavu. Käytä esimerkiksi komentoa ”Make text smaller” mieluummin kuin komentoa ”Smaller”.

  • Vältä erisnimiä, äänneasultaan toisia sanoja muistuttavia nimiä ja nimiä, jotka voivat sotkeentua toisiin komentoihin.

  • Älä käytä nimiä, joita käytetään muissa komennoissa. Jos teet näin, toistuvien komentojen vieressä näkyy varoituskuvake komentoluettelossa.

 6. Määritä, käytetäänkö komentoa missä tahansa ohjelmassa vai jossakin tietyssä ohjelmassa.

 7. Valitse toiminto, jonka komento suorittaa.

  Joillekin toiminnoille on määritettävä lisätietoja. Esimerkiksi tekstin sijoittamista varten on kirjoitettava komennon lausumisen yhteydessä sijoitettava teksti.

  Jos haluat suorittaa Automator-työnkulkuja, valitse Suorita työnkulku ja valitse sitten normaali työnkulku, kuten ”Uusi näyttötallennus”. Voit suorittaa luomasi työnkulun valitsemalla Muu.

 8. Klikkaa Valmis.

  Omat komentosi näkyvät Käyttäjä-osiossa luettelon alussa.

Voit käyttää muita sanelukomentoja, joita macOS:ssä on esimerkiksi välimerkkejä, typografiaa ja muotoilua varten, vaikka Parannettu sanelu ei olisi käytössä.