macOS High Sierra

Windows-näppäimet Mac-näppäimistössä

Mac-näppäimistössä on paljon näppäimiä, jotka toimivat samaan tapaan kuin Windows-näppäimistön näppäimet. Tässä niistä muutama:

Windows-näppäin

Mac-näppäin

Käyttö

Delete

Fn-delete

Poistaa oikealla puolella olevan merkin. Paina fn-delete, jos käytät kannettavaa Macia.

Alt

Vaihtoehto

Syöttää erikoismerkkejä (kuten é).

Ctrl

Windows-näppäin

Komento

Suorittaa toimintoja tai oikoteitä. Esimerkiksi näppäinyhdistelmä komento-S yleensä tallentaa dokumentin tai tiedoston.

Home ja End

Komento-nuoli vasemmalle ja komento-nuoli oikealle

Käytä Macissa komentonäppäintä ja nuolinäppäimiä nykyisen rivin loppuun ja alkuun siirtymisessä ja Home- ja End-näppäimiä nykyisen dokumentin alkuun siirtymisessä.

Num Lock

Num Lock

Vaihto-clear

Säätelee joissakin ohjelmissa sitä, tuottaako numeronäppäimistön näppäinten painaminen numeroita vai liikuttaako se kohdistinta.

Scroll Lock

Ctrl-F14

(Sinun täytyy ehkä pitää fn-painiketta painettuna ensin)

Säätelee joissakin ohjelmissa sitä, siirtääkö nuolinäppäinten painaminen kohdistinta vai vierittääkö se ikkunassa.

Print Screen

Vaihto-komento-3

Vaihto-komento-4

Ottaa kuvia näytön sisällöstä. Vaihto-komento-3 ottaa kuvan koko näytöstä. Vaihto-komento-4 ottaa kuvan valitsemastasi näytön osasta.

Kätketyt valikkokohteet tulevat näkyviin, kun painat optionäppäintä valikkoa katsellessasi. Kun esimerkiksi painat optionäppäintä samalla kun katselet Arkisto-valikkoa, monissa ohjelmissa komento Arkisto > Sulje muuttuu komennoksi Arkisto > Sulje kaikki.