Η πλαϊνή στήλη του παραθύρου Mail όπου φαίνονται θυρίδες εισερχομένων για λογαριασμούς iCloud και εργασίας.

Παρακολούθηση όλων των email σας

Κατά την προσθήκη των λογαριασμών email σας (όπως iCloud, Google, Exchange, εκπαίδευσης ή εργασίας), λαμβάνετε όλα σας τα email σας σε ένα σημείο—χωρίς σύνδεση σε οποιονδήποτε ιστότοπο.

Τρόπος προσθήκης ή αφαίρεσης λογαριασμών email

Το τμήμα προτιμήσεων Αποκλεισμένων όπου εμφανίζεται μια λίστα αποκλεισμένων αποστολέων. Είναι επιλεγμένα το πλαίσιο επιλογής για την ενεργοποίηση φιλτραρίσματος αποκλεισμένης αλληλογραφίας και η επιλογή για την επισήμανση αποκλεισμένης αλληλογραφίας αλλά διατήρησής της στα Εισερχόμενα κατά την άφιξη.

Μείωση των περισπασμών

Διατηρήστε την προσοχή σας στα εισερχόμενα, αποκλείοντας email από συγκεκριμένα άτομα ή συγκεκριμένες ομάδες.

Τρόπος αποκλεισμού αποστολέων

Η πλαϊνή στήλη του παραθύρου Mail όπου φαίνονται αρκετές θυρίδες για έναν λογαριασμό iCloud.

Οργάνωση των email σας

Δεν χρειάζεται να διατηρείτε όλα τα email σας στα εισερχόμενα—οι θυρίδες είναι ένας απλός τρόπος οργάνωσης των email σας.

Τρόπος δημιουργίας ή διαγραφής θυρίδων

Το παράθυρο του Mail με κείμενο που έχει εισαχθεί στο πεδίο αναζήτησης πάνω δεξιά. Στη λίστα μηνυμάτων στα αριστερά, η ενότητα «Κορυφαία αποτελέσματα» και τα αποτελέσματα εμφανίζονται στο πάνω μέρος, ενώ η ενότητα «Όλα τα αποτελέσματα» και τα αποτελέσματα εμφανίζονται από κάτω.

Γρήγορη εύρεση email

Η εύρεση ενός μηνύματος email είναι απλή, ανεξάρτητα από τη θυρίδα ή τον φάκελο στον οποίο βρίσκεται.

Τρόπος αναζήτησης για email

Για εξερεύνηση του Οδηγού χρήσης για το Mail, κάντε κλικ στον Πίνακα περιεχομένων στο πάνω μέρος της σελίδας ή εισαγάγετε μια λέξη ή φράση στο πεδίο αναζήτησης.

Αν χρειάζεστε περισσότερη βοήθεια, επισκεφτείτε τον ιστότοπο Υποστήριξης για το Mail.

Χρήσιμο;
Όριο χαρακτήρων: 250
Το μέγιστο όριο χαρακτήρων είναι 250.
Σας ευχαριστούμε για τα σχόλια.