Παράθυρο Mail στο οποίο εμφανίζεται το πλαίσιο διαλόγου λογαριασμού.

Πρώτα βήματα με το Mail

Διαμορφώστε το Mail και αρχίστε να στέλνετε και να λαμβάνετε μηνύματα email και να διαχειρίζεστε όλους τους λογαριασμούς email σας από μία εφαρμογή.

Πρώτα βήματα στο Mail

Το τμήμα «Αποκλεισμένοι» στις ρυθμίσεις του Mail όπου εμφανίζεται μια λίστα αποκλεισμένων αποστολέων. Είναι επιλεγμένα το πλαίσιο επιλογής για την ενεργοποίηση φιλτραρίσματος αποκλεισμένης αλληλογραφίας και η επιλογή για την επισήμανση αποκλεισμένης αλληλογραφίας αλλά διατήρησής της στα Εισερχόμενα κατά την άφιξη.

Μείωση των περισπασμών

Διατηρήστε την προσοχή σας στα εισερχόμενα, αποκλείοντας email από συγκεκριμένα άτομα ή συγκεκριμένες ομάδες.

Τρόπος αποκλεισμού αποστολέων

Η πλαϊνή στήλη του παραθύρου Mail όπου φαίνονται αρκετές θυρίδες για έναν λογαριασμό iCloud.

Αυτόματη ταξινόμηση email

Χρησιμοποιήστε Έξυπνες θυρίδες για αυτόματη ταξινόμηση email καθώς τα λαμβάνετε.

Τρόπος χρήσης Έξυπνων θυρίδων

Το παράθυρο του Mail με ένα επιλεγμένο email στο οποίο εμφανίζεται το πλαίσιο διαλόγου «Υπενθύμιση».

Λήψη υπομνήσεων email

Επιστρέψτε σε συγκεκριμένα email όταν είστε έτοιμοι, χρησιμοποιώντας τη δυνατότητα «Υπενθύμιση».

Τρόπος χρήσης της Υπενθύμισης

Για περιήγηση στον Οδηγό χρήσης για το Mail, κάντε κλικ στον Πίνακα περιεχομένων στο πάνω μέρος της σελίδας.

Αν χρειάζεστε περισσότερη βοήθεια, επισκεφτείτε τον ιστότοπο Υποστήριξης για το Mail.

Χρήσιμο;
Όριο χαρακτήρων: 250
Το μέγιστο όριο χαρακτήρων είναι 250.
Σας ευχαριστούμε για τα σχόλια.