Υποστήριξη για το Mail

Αναζήτηση ρυθμίσεων Mail

Χρειάζεται να επαληθεύσετε τις ρυθμίσεις του email σας; Εισαγάγετε απλώς τη διεύθυνση email σας παρακάτω και θα τη χρησιμοποιήσουμε για την παροχή των ρυθμίσεων Mail.

Έγκυρη είσοδος Μη έγκυρη είσοδος
Εισαγάγετε μια διεύθυνση email με τη σωστή μορφή. Οι ρυθμίσεις Mail για τον πάροχο email που χρησιμοποιείτε δεν είναι γνωστές. Για τις σωστές ρυθμίσεις, επικοινωνήστε με τον πάροχο.
Οι ρυθμίσεις Mail βρέθηκαν.

Διακομιστής εισερχόμενης αλληλογραφίας

Τύπος λογαριασμού

Όνομα χρήστη

Θύρα διακομιστή

Έλεγχος ταυτότητας

Συνθηματικό

Πρόκληση-απόκριση MD5

Kerberos έκδοση 5 (GSSAPI)

Authenticated POP (APOP)

NTLM

Κανένας

SSL/TLS

Ναι

Όχι

Όνομα κεντρικού υπολογιστή διακομιστή

Διακομιστής εξερχόμενης αλληλογραφίας

Διακομιστής εξερχόμενης αλληλογραφίας (Mac OS)

Τύπος λογαριασμού

Όνομα χρήστη

Θύρα διακομιστή

Έλεγχος ταυτότητας

Συνθηματικό

Πρόκληση-απόκριση MD5

Kerberos έκδοση 5 (GSSAPI)

Authenticated POP (APOP)

NTLM

Κανένας

SSL/TLS

Ναι

Όχι

Όνομα κεντρικού υπολογιστή διακομιστή

Διακομιστής εισερχόμενης αλληλογραφίας

Τύπος λογαριασμού

Όνομα χρήστη

Θύρα διακομιστή

Έλεγχος ταυτότητας

Συνθηματικό

Πρόκληση-απόκριση MD5

Kerberos έκδοση 5 (GSSAPI)

Authenticated POP (APOP)

NTLM

Κανένας

SSL/TLS

Ναι

Όχι

Όνομα κεντρικού υπολογιστή διακομιστή

Διακομιστής εξερχόμενης αλληλογραφίας (iOS)

Τύπος λογαριασμού

Όνομα χρήστη

Θύρα διακομιστή

Έλεγχος ταυτότητας

Συνθηματικό

Πρόκληση-απόκριση MD5

Kerberos έκδοση 5 (GSSAPI)

Authenticated POP (APOP)

NTLM

Κανένας

SSL/TLS

Ναι

Όχι

Όνομα κεντρικού υπολογιστή διακομιστή

Σημείωση: Η Apple ενδέχεται να συλλέξει και να χρησιμοποιήσει τη διεύθυνση τομέα σας (δηλαδή, yahoo.com, gmail.com, κλπ.) με σκοπό τη βελτίωση των προϊόντων και των υπηρεσιών μας. Σε άλλη περίπτωση, η Apple δεν θα αποθηκεύσει και δεν θα χρησιμοποιήσει την πλήρη διεύθυνση email σας ούτε θα την κοινοποιήσει σε άλλες οντότητες.

Επιλεγμένα θέματα

Οδηγίες και συμβουλές αντιμετώπισης προβλημάτων για να αξιοποιήσετε πλήρως την εφαρμογή Mail