Υποστήριξη για το Apple Watch

Όλα τα θέματα, οι πόροι και οι επιλογές επικοινωνίας που χρειάζεστε για το Apple Watch.

Ολοκλήρωση περισσότερων εργασιών με το watchOS 3

Επιλεγμένα θέματα

Πόροι

Κοινότητα Apple Watch

Επικοινωνία με την Υποστήριξη της Apple

Χρειάζομαι βοήθεια για το Apple Watch

Απαντήστε σε μερικές ερωτήσεις και θα σας προτείνουμε μια λύση.