Υποστήριξη για την Προσβασιμότητα

Δυνατότητες προσβασιμότητας στο iPhone

Βρείτε τις δυνατότητες προσβασιμότητας που σας εξυπηρετούν καλύτερα και έπειτα χρησιμοποιήστε τις όποτε θέλετε με τη Συντόμευση Προσβασ/τας.