Υποστήριξη για την Προσβασιμότητα

Οι συσκευές της Apple διαθέτουν κορυφαίες λειτουργίες προσβασιμότητας που σας βοηθάνε να κάνετε περισσότερα. Επιλέξτε το προϊόν σας παρακάτω, για να μάθετε και να λάβετε βοήθεια σχετικά με τις λειτουργίες προσβασιμότητας.

Επιλεγμένα θέματα

Πόροι

Κοινότητα για την Προσβασιμότητα

Επικοινωνία με την Υποστήριξη της Apple

Χρειάζομαι βοήθεια για την Προσβασιμότητα

Απαντήστε σε μερικές ερωτήσεις και θα σας προτείνουμε μια λύση.