Χρήση Καθοδηγούμενης πρόσβασης με το iPhone, το iPad και το iPod touch

Η Καθοδηγούμενη πρόσβαση περιορίζει τη συσκευή iOS σε μία μόνο εφαρμογή και σας επιτρέπει να ελέγχετε ποιες λειτουργίες της εφαρμογής θα είναι διαθέσιμες. Μπορείτε να ενεργοποιήσετε την Καθοδηγούμενη πρόσβαση αν αφήσετε ένα παιδί να χρησιμοποιήσει τη συσκευή σας ή αν τυχαίες κινήσεις ενδέχεται να σας αποσπάσουν την προσοχή.

 

Ρύθμιση της Καθοδηγούμενης πρόσβασης

  1. Μεταβείτε στις Ρυθμίσεις > Γενικά > Προσβασιμότητα > Καθοδηγούμενη πρόσβαση.
  2. Ενεργοποιήστε την Καθοδηγούμενη πρόσβαση.
  3. Πατήστε «Ρυθμίσεις κωδικού» και κατόπιν πατήστε «Καθορισμός κωδικού».
  4. Εισαγάγετε έναν κωδικό και κατόπιν εισαγάγετέ τον ξανά. Από αυτό το σημείο μπορείτε επίσης να ενεργοποιήσετε το Face ID ή το Touch ID, για να τερματίσετε μια συνεδρία Καθοδηγούμενης πρόσβασης.


Έναρξη συνεδρίας Καθοδηγούμενης πρόσβασης

  1. Ανοίξτε την εφαρμογή που θέλετε και κατόπιν κάντε τριπλό κλικ στο κουμπί Αφετηρίας. Στο iPhone X κάντε τριπλό κλικ στο πλευρικό κουμπί. 
  2. Αν θέλετε ορισμένα μέρη της οθόνης σας να σταματήσουν να αποκρίνονται στο άγγιγμα, κυκλώστε αυτές τις περιοχές χρησιμοποιώντας ένα δάχτυλο. Μπορείτε να μετακινήσετε ή να αλλάξετε το μέγεθος του κύκλου ή να πατήσετε το X για να τον αφαιρέσετε.
  3. Πατήστε "Έναρξη". 

Εναλλακτικά, για να ξεκινήσετε μια συνεδρία Καθοδηγούμενης πρόσβασης με το Siri*, ανοίξτε την εφαρμογή που θέλετε και κατόπιν πείτε στο Siri «Turn on Guided Access» (Ενεργοποίηση Καθοδηγούμενης πρόσβασης). 

*Οι δυνατότητες του Siri ενδέχεται να διαφέρουν ανάλογα με τη χώρα ή την περιοχή.

Έλεγχος των λειτουργιών που θα είναι διαθέσιμες

  1. Για να απενεργοποιήσετε λειτουργίες ή να ορίσετε ένα χρονικό όριο, κάντε τριπλό κλικ στο κουμπί Αφετηρίας ή στο πλευρικό κουμπί και κατόπιν πατήστε «Επιλογές». Αν δεν βλέπετε τις «Επιλογές», κάντε τριπλό κλικ στο κουμπί Αφετηρίας ή στο πλευρικό κουμπί ξανά και εισαγάγετε τον κωδικό σας.
  2. Ενεργοποιήστε τις επιλογές που θέλετε και κατόπιν πατήστε «Τέλος».


Κουμπί ύπνου/αφύπνισης: Απενεργοποιήστε αυτήν την επιλογή, για να απενεργοποιήσετε το κουμπί ύπνου/αφύπνισης στη συσκευή σας.


Κουμπιά έντασης ήχου: Απενεργοποιήστε αυτήν την επιλογή, για να απενεργοποιήσετε τα κουμπιά έντασης ήχου στη συσκευή σας.


Κίνηση: Απενεργοποιήστε αυτήν την επιλογή, για να περιορίσετε τους τρόπους με τους οποίους η συσκευή σας αποκρίνεται στην κίνηση. Για παράδειγμα, η οθόνη σας δεν θα αποκρίνεται όταν την ανακινείτε και δεν θα περιστρέφεται, ανεξάρτητα από τον τρόπο με τον οποίο κρατάτε τη συσκευή σας.


Πληκτρολόγια: Απενεργοποιήστε αυτήν την επιλογή, για να απενεργοποιήσετε το πληκτρολόγιο ώστε να μην εμφανίζεται.


Άγγιγμα: Απενεργοποιήστε αυτήν την επιλογή, αν θέλετε η συσκευή σας να αγνοεί τα αγγίγματα της οθόνης.


Αναζήτηση στο Λεξικό: Ενεργοποιήστε αυτήν την επιλογή, για να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία Εύρεσης κατά την επιλογή κειμένου.


Χρονικό όριο: Ενεργοποιήστε αυτήν την επιλογή, για να επιλέξετε ένα χρονικό όριο για τη συνεδρία Καθοδηγούμενης πρόσβασης.

 

      

   

Λήξη συνεδρίας Καθοδηγούμενης πρόσβασης

Κάντε τριπλό κλικ στο κουμπί Αφετηρίας ή στο πλευρικό κουμπί, εισαγάγετε τον κωδικό Καθοδηγούμενης πρόσβασης και κατόπιν πατήστε «Τέλος». Ή αν έχετε ενεργοποιήσει το Touch ID ή το Face ID για Καθοδηγούμενη πρόσβαση, κάντε διπλό κλικ στο κουμπί Αφετηρίας ή στο πλευρικό κουμπί.

 

Ημερομηνία δημοσίευσης: