Χρησιμοποιήστε το AssistiveTouch στο iPhone, iPad ή iPod touch σας

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία AssistiveTouch για να ελέγχετε τη συσκευή σας, να εκτελείτε χειρονομίες όπως σύγκλιση, σάρωση με πολλά δάχτυλα και 3D Touch, καθώς και για να χρησιμοποιείτε το Siri.

Ενεργοποίηση του AssistiveTouch

Όταν ενεργοποιήσετε το AssistiveTouch, θα δείτε το μενού του AssistiveTouch. Μπορείτε να το σύρετε σε οποιαδήποτε άκρη της οθόνης και, στη συνέχεια, να πατήσετε το μενού για να το ανοίξετε. 

Υπάρχουν διάφοροι τρόποι για να ενεργοποιήσετε το AssistiveTouch:

 • Μεταβείτε στις Ρυθμίσεις > Γενικά > Προσβασιμότητα > AssistiveTouch και, στη συνέχεια, ενεργοποιήστε το AssistiveTouch.
 • Πείτε στο Siri "Turn on AssistiveTouch" (Ενεργοποίησε το AssistiveTouch). 
 • Μεταβείτε στις Ρυθμίσεις > Γενικά > Προσβασιμότητα > Συντόμευση Προσβασιμότητας και ενεργοποιήστε το AssistiveTouch. 

Όταν είναι ενεργοποιημένη η Συντόμευση Προσβασιμότητας, μπορείτε να ενεργοποιείτε ή να απενεργοποιείτε το AssistiveTouch από οποιαδήποτε οθόνη, κάνοντας τριπλό κλικ στο κουμπί αφετηρίας. Απλώς πιέστε το κουμπί αφετηρίας τρεις φορές. Για να προσαρμόσετε την ταχύτητα του τριπλού κλικ, μεταβείτε στις Ρυθμίσεις > Γενικά > Προσβασιμότητα > Κουμπί Αφετηρίας.

 

Όταν ενεργοποιήσετε το AssistiveTouch, θα δείτε το μενού του AssistiveTouch.  

Μπορείτε να το σύρετε σε οποιαδήποτε άκρη της οθόνης. Αγγίξτε το μενού για να το ανοίξετε. Για να κλείσετε το μενού AssistiveTouch, απλώς πατήστε το ενώ είναι ανοιχτό.

 

Χρήση του AssistiveTouch για τον έλεγχο της συσκευής σας

Μπορείτε να χρησιμοποιείτε το AssistiveTouch για να βρίσκετε και να προσαρμόζετε ορισμένες ρυθμίσεις της συσκευής, όπως είναι η ένταση ήχου, η περιστροφή της οθόνης, το κλείδωμα οθόνης κ.ά. Πατήστε το μενού AssistiveTouch και τη ρύθμιση που θέλετε να αλλάξετε.

Για να απενεργοποιήσετε τη συσκευή σας, ακολουθήστε αυτά τα βήματα: 

 1. Ανοίξτε το μενού του AssistiveTouch και πατήστε "Συσκευή".
 2. Πατήστε παρατεταμένα "Κλείδωμα οθόνης" μέχρι να εμφανιστεί το μήνυμα "σύρετε για κλείσιμο".

Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε το AssistiveTouch για να αποκτήσετε πρόσβαση στην οθόνη Αφετηρίας. Ανοίξτε το μενού του AssistiveTouch και πατήστε "Αφετηρία". Για να χρησιμοποιήσετε το Siri, ανοίξτε το μενού AssistiveTouch και πατήστε Siri. Η επιλογή Siri εμφανίζεται σε συσκευές με iOS 5 ή νεότερη έκδοση.

Για να αποκτήσετε πρόσβαση στις Γνωστοποιήσεις, ανοίξτε το μενού AssistiveTouch και πατήστε "Γνωστοποιήσεις". Για να ανοίξετε το Κέντρο ελέγχου, ανοίξτε το μενού AssistiveTouch και πατήστε "Κέντρο ελέγχου". Από εδώ, έχετε τη δυνατότητα να ενεργοποιήσετε και να απενεργοποιήσετε το Bluetooth, να χρησιμοποιήσετε το AirPlay και το AirDrop, να τραβήξετε φωτογραφίες κ.ά.

Χρήση του 3D Touch με το AssistiveTouch

Αν έχετε iPhone 6s ή iPhone 6s Plus, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το 3D Touch με το AssistiveTouch. Το 3D Touch προσφέρει συντομεύσεις σε διάφορα πράγματα που χρησιμοποιείτε συχνά, όπως είναι η αποστολή μηνυμάτων, email και φωτογραφιών. Για να βρείτε το 3D Touch, ανοίξτε το μενού AssistiveTouch και πατήστε "Προσαρμογή".

Με το 3D Touch, με ένα πάτημα θα μπορείτε να ρίξετε μια γρήγορη ματιά στο περιεχόμενο που βλέπετε, όπως ένα μήνυμα. Ένα δεύτερο πάτημα θα ανοίξει πλήρως το περιεχόμενο.

Για να επιλέξετε μια χειρονομία 3D Touch:

 1. Μεταβείτε στις Ρυθμίσεις > Γενικά > Προσβασιμότητα > AssistiveTouch > Προσαρμογή μενού άνω επιπέδου > Ενέργεια 3D Touch. 
 2. Επιλέξτε μια ενέργεια που θέλετε να εκτελείται όταν χρησιμοποιείτε το 3D Touch στο εικονίδιο του AssistiveTouch.

Χρήση χειρονομιών

Σάρωση ή μεταφορά με πολλά δάχτυλα:

 1. Ανοίξτε το μενού του AssistiveTouch και πατήστε Συσκευή > Λοιπά > Χειρονομίες. 
 2. Επιλέξτε τον αριθμό των δαχτύλων που σχετίζονται με τη χειρονομία που θέλετε να εκτελέσετε.
 3. Όταν εμφανιστούν οι κύκλοι, σαρώστε ή σύρετε προς την κατεύθυνση που απαιτείται από τη χειρονομία.
 4. Όταν τελειώσετε, πατήστε το κουμπί μενού.

Σύγκλιση:

 1. Ανοίξτε το μενού του AssistiveTouch και πατήστε Αγαπημένα > Σύγκλιση.
 2. Όταν εμφανιστούν οι κύκλοι σύγκλισης, μετακινήστε τους σε οποιοδήποτε σημείο της οθόνης. 
 3. Σύρετε τους κύκλους σύγκλισης προς τα μέσα ή προς τα έξω.
 4. Όταν τελειώσετε, πατήστε το κουμπί μενού. 

Δημιουργήστε τη δική σας χειρονομία, χρησιμοποιώντας έναν από αυτούς τους τρόπους:

 • Ανοίξτε το μενού του AssistiveTouch. Πατήστε "Αγαπημένα" και, στη συνέχεια, επιλέξτε ένα κενό δεσμευτικό θέσης χειρονομίας   . 
 • Μεταβείτε στις Ρυθμίσεις > Γενικά > Προσβασιμότητα > AssistiveTouch > Δημιουργία χειρονομίας. Στη συνέχεια, ακολουθήστε τα βήματα που εμφανίζονται στην οθόνη.

Οι πληροφορίες για τα προϊόντα που δεν κατασκευάζονται από την Apple ή για ανεξάρτητους ιστότοπους τους οποίους δεν ελέγχει ούτε εξετάζει η Apple, παρέχονται χωρίς να αποτελούν σύσταση ούτε εγγύηση. Η Apple δεν φέρει καμία ευθύνη σχετικά με την επιλογή, την απόδοση ή τη χρήση ιστότοπων ή προϊόντων τρίτων. Η Apple δεν παρέχει καμία εγγύηση σχετικά με την ακρίβεια ή την αξιοπιστία ιστότοπων τρίτων. Υπάρχουν κίνδυνοι στη χρήση του Διαδικτύου. Επικοινωνήστε με τον προμηθευτή για περισσότερες πληροφορίες. Οι επωνυμίες άλλων εταιρειών και προϊόντων ενδέχεται να είναι εμπορικά σήματα των αντίστοιχων κατόχων τους.

Ημερομηνία δημοσίευσης: