Επικοινωνία με την Υποστήριξη της Apple

Βρείτε τη βοήθεια που χρειάζεστε

Υποστήριξη μέσω τηλεφώνου

Μπορείτε να μιλήσετε με έναν Σύμβουλο Apple καλώντας τον αριθμό τηλεφώνου της Υποστήριξης Apple για τη χώρα ή την περιοχή σας.

Περισσότερα θέματα