Σε περίπτωση απώλειας ή κλοπής του iPhone, του iPad ή του iPod touch

Αν χάσετε το iPhone, το iPad ή το iPod touch σας ή πιστεύετε ότι μπορεί να έχει κλαπεί, χρησιμοποιήστε την εφαρμογή Εύρεση και προστατεύστε τα δεδομένα σας.

Αναζήτηση της συσκευής σας σε χάρτη

Για να βρείτε τη συσκευή σας, συνδεθείτε στο iCloud.com/find. Εναλλακτικά, χρησιμοποιήστε την εφαρμογή Εύρεση σε μια άλλη συσκευή Apple που έχετε στην κατοχή σας.

Αν το iPhone, το iPad ή το iPod touch σας δεν εμφανίζεται στη λίστα συσκευών, η εφαρμογή Εύρεση δεν έχει ενεργοποιηθεί. Ωστόσο, μπορείτε ακόμη να προστατεύσετε τον λογαριασμό σας αν η Εύρεση δεν έχει ενεργοποιηθεί.
 

Σήμανση ως απολεσμένου

Κατά τη σήμανση της συσκευής σας ως απολεσμένης, την κλειδώνετε εξ αποστάσεως με ένα συνθηματικό, ώστε να διατηρούνται ασφαλείς οι πληροφορίες σας. Αυτό επίσης απενεργοποιεί το Apple Pay στη συσκευή που έχετε χάσει. Επιπλέον, μπορείτε να προβάλετε ένα προσαρμοσμένο μήνυμα με τα στοιχεία σας επικοινωνίας στη συσκευή που έχει χαθεί. 

Σήμανση της συσκευής σας ως απολεσμένης.
 

Δήλωση της απώλειας της συσκευής σας στην τοπική αστυνομική αρχή

Η αστυνομική αρχή ενδέχεται να ζητήσει τον σειριακό αριθμό της συσκευής σας. 

Εύρεση του σειριακού αριθμού.
 

Καταχώριση αξίωσης λόγω κλοπής και απώλειας

Αν το iPhone που έχει χαθεί καλύπτεται από το πρόγραμμα AppleCare+ με κάλυψη κλοπής και απώλειας, καταχωρίστε μια αξίωση για αντικατάσταση του iPhone.

Καταχώριση αξίωσης.
 

Σβήσιμο εξ αποστάσεως της συσκευής σας

Αφού σβήσετε μια συσκευή, δεν μπορείτε να παρακολουθείτε την τοποθεσία της, για αυτό βεβαιωθείτε ότι δεν χρειάζεται πλέον να πραγματοποιήσετε αναζήτηση για τη συσκευή. Αν διαθέτετε πρόγραμμα AppleCare+ με κάλυψη κλοπής και απώλειας, μην σβήσετε το iPhone μέχρι να εγκριθεί η αξίωσή σας.

Σβήστε τη συσκευή σας.
 

Επικοινωνία με τον φορέα κινητής τηλεφωνίας που χρησιμοποιείτε

Αν η χαμένη συσκευή είναι iPhone ή iPad με πρόγραμμα κινητής τηλεφωνίας, αναφέρετε ότι χάσατε τη συσκευή σας στον φορέα κινητής τηλεφωνίας σας. Ζητήστε από τον φορέα να απενεργοποιήσει τον λογαριασμό σας για να αποτραπούν οι κλήσεις, τα μηνύματα και η χρήση δεδομένων. Και αν η συσκευή σας καλύπτεται από το πρόγραμμα του φορέα κινητής τηλεφωνίας σας, υποβάλετε ένα αίτημα.
 

Αφαίρεση της χαμένης συσκευής από τον λογαριασμό σας

Αν διαθέτετε πρόγραμμα AppleCare+ με κάλυψη κλοπής και απώλειας, μην αφαιρέσετε το απολεσμένο iPhone από τον λογαριασμό σας μέχρι να εγκριθεί η αξίωσή σας.

Μεταβείτε στη διεύθυνση appleid.apple.com για να αφαιρέσετε τη χαμένη συσκευή από τη λίστα των αξιόπιστων συσκευών σας.
 

Το πρόγραμμα AppleCare+ με κάλυψη κλοπής και απώλειας δεν είναι διαθέσιμο σε όλες τις χώρες και τις περιοχές.

Οι πληροφορίες για τα προϊόντα που δεν κατασκευάζονται από την Apple ή για ανεξάρτητους ιστότοπους τους οποίους δεν ελέγχει ούτε εξετάζει η Apple, παρέχονται χωρίς να αποτελούν σύσταση ούτε εγγύηση. Η Apple δεν φέρει καμία ευθύνη σχετικά με την επιλογή, την απόδοση ή τη χρήση ιστότοπων ή προϊόντων τρίτων. Η Apple δεν παρέχει καμία εγγύηση σχετικά με την ακρίβεια ή την αξιοπιστία ιστότοπων τρίτων. Επικοινωνήστε με τον προμηθευτή για περισσότερες πληροφορίες.

Ημερομηνία δημοσίευσης: