Ενημερώστε το iPhone ή το iPad

Μάθετε πώς μπορείτε να ενημερώσετε το iPhone ή το iPad στην πιο πρόσφατη έκδοση του iOS ή του iPadOS.

Μπορείτε να ενημερώσετε το iPhone ή το iPad στην πιο πρόσφατη έκδοση του iOS ή του iPadOS ασύρματα.

Αν η ενημέρωση δεν εμφανίζεται στη συσκευή σας, χρησιμοποιήστε τον υπολογιστή σας για να ενημερώσετε τη συσκευή σας χειροκίνητα. Μάθετε πώς μπορείτε να ενημερώσετε τη συσκευή σας χειροκίνητα αν χρησιμοποιείτε Mac με macOS Catalina ή νεότερη έκδοση ή αν χρησιμοποιείτε Mac με macOS Mojave ή παλαιότερη έκδοση ή PC με Windows.

Ασύρματη ενημέρωση του iPhone ή του iPad

 1. Δημιουργήστε ένα εφεδρικό αντίγραφο της συσκευής σας χρησιμοποιώντας το iCloud ή τον υπολογιστή σας.
 2. Συνδέστε τη συσκευή σας στο ρεύμα και συνδεθείτε στο διαδίκτυο μέσω Wi-Fi.
 3. Μεταβείτε στις Ρυθμίσεις > Γενικά και αγγίξτε «Ενημέρωση λογισμικού».
 4. Αν είναι διαθέσιμες περισσότερες από μία επιλογές ενημέρωσης λογισμικού, επιλέξτε εκείνη που θέλετε να εγκαταστήσετε.
 5. Αγγίξτε «Εγκατάσταση τώρα». Αν εμφανίζεται η επιλογή «Λήψη και εγκατάσταση», αγγίξτε τη για να κατεβάστε την ενημέρωση, εισαγάγετε το συνθηματικό σας και στη συνέχεια αγγίξτε «Εγκατάσταση τώρα». Μάθετε τι να κάνετε, αν δεν γνωρίζετε το συνθηματικό σας.
  Ένα iPhone στο οποίο εμφανίζεται η επιλογή λήψης και εγκατάστασης της ενημέρωσης

Αν εμφανιστεί μια ειδοποίηση κατά την ασύρματη ενημέρωση

Μάθετε τι να κάνετε αν εμφανιστεί ένα μήνυμα ειδοποίησης κατά την προσπάθεια ασύρματης ενημέρωσης της συσκευής σας.

Ορισμένες ενημερώσεις λογισμικού δεν διατίθενται ασύρματα. Οι συνδέσεις μέσω VPN ή διακομιστή μεσολάβησης ενδέχεται να εμποδίσουν την επικοινωνία της συσκευής σας με τους διακομιστές ενημέρωσης λογισμικού.

Αν χρειάζεστε περισσότερο χώρο κατά την ασύρματη ενημέρωση

Αν ένα μήνυμα σας ζητά να αφαιρέσετε προσωρινά εφαρμογές επειδή το λογισμικό χρειάζεται περισσότερο χώρο για την ενημέρωση, πατήστε «Συνέχεια» ώστε να επιτρέψετε την αφαίρεση εφαρμογών. Όταν ολοκληρωθεί η εγκατάσταση, αυτές οι εφαρμογές θα επανεγκατασταθούν αυτόματα. Αν πατήσετε «Ακύρωση», μπορείτε να διαγράψετε περιεχόμενο χειροκίνητα από τη συσκευή σας για να απελευθερώσετε χώρο.

Προσαρμογή αυτόματων ενημερώσεων

Η συσκευή σας μπορεί να ενημερώνεται αυτόματα κατά τη διάρκεια της νύχτας ενώ φορτίζεται.

Ενεργοποίηση αυτόματων ενημερώσεων

 1. Μεταβείτε στις Ρυθμίσεις > Γενικά > Ενημέρωση λογισμικού.
 2. Αγγίξτε «Αυτόματες ενημερώσεις» και κατόπιν ενεργοποιήστε την επιλογή «Λήψη ενημερώσεων iOS».
 3. Ενεργοποιήστε την επιλογή «Εγκατάσταση ενημερώσεων iOS». Η συσκευή σας ενημερώνεται αυτόματα στην πιο πρόσφατη έκδοση του iOS ή του iPadOS. Μερικές ενημερώσεις ενδέχεται να πρέπει να εγκατασταθούν χειροκίνητα.

Ένα iPhone στο οποίο εμφανίζεται η επιλογή ενεργοποίησης των αυτόματων ενημερώσεων 

Εγκατάσταση Γρήγορων αποκρίσεων ασφαλείας

Οι Γρήγορες αποκρίσεις ασφαλείας παρέχουν πιο γρήγορα σημαντικές βελτιώσεις ασφάλειας, πριν αυτές συμπεριληφθούν σε μελλοντικές ενημερώσεις λογισμικού.

Για να λαμβάνετε αυτόματα Γρήγορες αποκρίσεις ασφαλείας:

 1. Μεταβείτε στις Ρυθμίσεις > Γενικά > Ενημέρωση λογισμικού.
 2. Αγγίξτε «Αυτόματες ενημερώσεις».
 3. Βεβαιωθείτε ότι η επιλογή «Αποκρίσεις ασφαλείας και αρχεία συστήματος» είναι ενεργοποιημένη.

Αν δεν θέλετε να εγκαθίστανται αυτόματα Γρήγορες αποκρίσεις ασφαλείας, μπορείτε να εγκαθιστάτε Γρήγορες αποκρίσεις ασφαλείας ως ενημερώσεις λογισμικού.

Αν θέλετε να αφαιρέσετε μια Γρήγορη απόκριση ασφαλείας:

 1. Μεταβείτε στις Ρυθμίσεις > Γενικά > Πληροφορίες.
 2. Αγγίξτε «Έκδοση iOS».
 3. Αγγίξτε «Αφαίρεση απόκριση ασφαλείας».

Μπορείτε να επανεγκαταστήσετε την Γρήγορη απόκριση ασφαλείας αργότερα ή να περιμένετε να εγκατασταθεί μόνιμα ως μέρος μιας τυπικής ενημέρωσης λογισμικού.

Με την ενημέρωση στην πιο πρόσφατη έκδοση του λογισμικού iOS ή iPadOS, αποκτάτε νέες δυνατότητες, ενημερώσεις ασφάλειας και επιδιορθώσεις σφαλμάτων. Δεν είναι διαθέσιμες όλες οι δυνατότητες σε όλες τις συσκευές ή σε όλες τις χώρες και περιοχές. Η απόδοση της μπαταρίας και του συστήματος ενδέχεται να επηρεάζεται από πολλούς παράγοντες, όπως, μεταξύ άλλων, τις συνθήκες δικτύου και τη χρήση. Τα πραγματικά αποτελέσματα ενδέχεται να διαφέρουν.

Ημερομηνία δημοσίευσης: