Πώς να ακυρώσετε μια συνδρομή από την Apple

Μάθετε πώς να ακυρώνετε συνδρομές που έχετε αγοράσει με μια εφαρμογή από το App Store. Μπορείτε επίσης να ακυρώσετε συνδρομές για τις υπηρεσίες Apple TV+, Apple News+, Apple Fitness+ και άλλες συνδρομές από την Apple.

Ακύρωση συνδρομής από την Apple

Μπορείτε να ακυρώσετε μια συνδρομή από την εφαρμογή Ρυθμίσεις στο iPhone ή το iPad σας ή από το App Store στο Mac σας.

Ακύρωση συνδρομής


Πώς να ακυρώσετε μια συνδρομή στο iPhone, το iPad ή το iPod touch

 1. Ανοίξτε την εφαρμογή Ρυθμίσεις.
 2. Πατήστε το όνομά σας.
 3. Πατήστε «Συνδρομές».
  iPhone που εμφανίζει την επιλογή μενού συνδρομών στις Ρυθμίσεις.
 4. Πατήστε τη συνδρομή που θέλετε να διαχειριστείτε. Δεν εμφανίζεται η συνδρομή που αναζητάτε;
 5. Πατήστε «Cancel Subscription» (Ακύρωση συνδρομής). (Ή αν θέλετε να ακυρώσετε το Apple¬One αλλά να διατηρήσετε ορισμένες συνδρομές, πατήστε «Επιλογή μεμονωμένων υπηρεσιών».) Αν δεν εμφανίζεται η επιλογή «Ακύρωση», η συνδρομή έχει ήδη ακυρωθεί και δεν πρόκειται να ανανεωθεί.

Ακύρωση συνδρομής στο Mac

 1. Ανοίξτε την εφαρμογή App Store.
 2. Κάντε κλικ στο κουμπί σύνδεσης  ή στο όνομά σας στο κάτω μέρος της πλαϊνής στήλης.
 3. Κάντε κλικ στην επιλογή «Προβολή πληροφοριών» στο επάνω μέρος του παραθύρου. Ενδέχεται να σας ζητηθεί να συνδεθείτε.
 4. Στη σελίδα που εμφανίζεται πραγματοποιήστε κύλιση μέχρι να εμφανιστεί η επιλογή «Συνδρομές» και κατόπιν κάντε κλικ στη «Διαχείριση».
  Mac που δείχνει τη σελίδα «Στοιχεία λογαριασμού» η οποία εμφανίζεται αφού κάνετε κλικ στην επιλογή «Προβολή πληροφοριών».
 5. Κάντε κλικ στην επιλογή «Edit» (Επεξεργασία) που εμφανίζεται δίπλα στη συνδρομή που αναζητάτε. Δεν εμφανίζεται η συνδρομή που αναζητάτε;
 6. Κάντε κλικ στην επιλογή «Cancel Subscription» (Ακύρωση συνδρομής). Αν δεν εμφανίζεται η επιλογή «Cancel Subscription» (Ακύρωση συνδρομής), η συνδρομή έχει ήδη ακυρωθεί και δεν πρόκειται να ανανεωθεί. 


Ακύρωση συνδρομής στο Apple Watch

 1. Στο Apple Watch, ανοίξτε το App Store.
 2. Μεταβείτε με κύλιση στην επιλογή «Λογαριασμός» και πατήστε την.
 3. Πατήστε «Συνδρομές».
 4. Πατήστε τη συνδρομή που θέλετε. Δεν εμφανίζεται η συνδρομή που αναζητάτε;
 5. Πατήστε «Cancel Subscription» (Ακύρωση συνδρομής). Αν δεν εμφανίζεται η επιλογή «Cancel Subscription» (Ακύρωση συνδρομής), η συνδρομή έχει ήδη ακυρωθεί και δεν πρόκειται να ανανεωθεί. 

Ακύρωση συνδρομής στο Apple TV

Στο Apple TV, μπορείτε να επεξεργαστείτε συνδρομές μόνο για τις εφαρμογές του tvOS που είναι εγκατεστημένες στο συγκεκριμένο Apple TV. Για το Apple TV (3ης γενιάς ή παλαιότερο μοντέλο), χρησιμοποιήστε μια συσκευή iOS ή iPadOS ή έναν υπολογιστή, για να διαχειριστείτε τις συνδρομές σας.

 1. Ανοίξτε τις Ρυθμίσεις.
 2. Επιλέξτε «Χρήστες και λογαριασμοί» και στη συνέχεια επιλέξτε τον λογαριασμό σας.
 3. Επιλέξτε «Συνδρομές».
 4. Επιλέξτε τη συνδρομή που θέλετε να διαχειριστείτε και κατόπιν επιλέξτε «Cancel Subscription» (Ακύρωση συνδρομής). Αν δεν εμφανίζεται η επιλογή «Cancel Subscription» (Ακύρωση συνδρομής), η συνδρομή έχει ήδη ακυρωθεί και δεν πρόκειται να ανανεωθεί.

Αν δεν διαθέτετε συσκευή Apple ή PC με Windows


Πληροφορίες για την ακύρωση συνδρομών από την Apple

 • Οι περισσότερες συνδρομές ανανεώνονται αυτόματα εκτός εάν τις ακυρώσετε.
 • Αν ακυρώσετε μια πληρωμένη συνδρομή, μπορείτε να συνεχίσετε να χρησιμοποιείτε τη συνδρομή μέχρι την επόμενη ημερομηνία χρέωσης.
 • Αν ακυρώσετε τη συνδρομή κατά τη διάρκεια της δωρεάν δοκιμαστικής περιόδου, ενδέχεται να χάσετε αμέσως την πρόσβασή σας στη συνδρομή.

Αν έχετε πραγματοποιήσει εγγραφή για μια δοκιμαστική συνδρομή η οποία παρέχεται δωρεάν ή με έκπτωση και δεν θέλετε να την ανανεώσετε, ακυρώστε την τουλάχιστον 24 ώρες πριν από το τέλος της δοκιμαστικής περιόδου.

Η ακύρωση συνδρομών διαφέρει ελαφρώς στη Γερμανία, στο Ισραήλ, στη Νότια Αφρική και στην Τουρκία. Ενημερωθείτε για τις ειδικές συνθήκες που ισχύουν σε αυτές τις χώρες και περιοχές.

Οι πληροφορίες για τα προϊόντα που δεν κατασκευάζονται από την Apple ή για ανεξάρτητους ιστότοπους τους οποίους δεν ελέγχει ούτε εξετάζει η Apple, παρέχονται χωρίς να αποτελούν σύσταση ούτε εγγύηση. Η Apple δεν φέρει καμία ευθύνη σχετικά με την επιλογή, την απόδοση ή τη χρήση ιστότοπων ή προϊόντων τρίτων. Η Apple δεν παρέχει καμία εγγύηση σχετικά με την ακρίβεια ή την αξιοπιστία ιστότοπων τρίτων. Επικοινωνήστε με τον προμηθευτή για περισσότερες πληροφορίες.

Ημερομηνία δημοσίευσης: