Αν δεν μπορείτε να εκτυπώσετε από τον Mac ή τη συσκευή iOS

Αν ο εκτυπωτής σας δεν λειτουργεί με τον Mac, το iPhone, το iPad ή το iPod touch, τα παρακάτω βήματα ίσως σας βοηθήσουν.

Πιθανώς να αντιμετωπίσετε προβλήματα, όπως τα παρακάτω, όταν προσπαθείτε να εκτυπώσετε από τον Mac ή από τη συσκευή iOS:

 • Ο εκτυπωτής δεν εμφανίζεται στη συσκευή ή εμφανίζεται ένα μήνυμα που αναφέρει ότι δεν βρέθηκε εκτυπωτής.
 • Εμφανίζεται ένα μήνυμα που αναφέρει ότι το λογισμικό της συσκευής δεν είναι διαθέσιμο.
 • Έχετε άλλο πρόβλημα εκτύπωσης που σχετίζεται με το λογισμικό του Mac ή της συσκευής iOS.

Αν χρειάζεστε βοήθεια με μια λυχνία σφάλματος ή κάποια άλλη κατάσταση σφάλματος στον εκτυπωτή, ελέγξτε την τεκμηρίωση του εκτυπωτή ή επικοινωνήστε με τον κατασκευαστή του εκτυπωτή.

Αν ο εκτυπωτής υποστηρίζει AirPrint

Αν ο εκτυπωτής υποστηρίζει AirPrint για εκτύπωση από τον Mac ή τη συσκευή iOS, βεβαιωθείτε ότι είναι συνδεδεμένος στο ίδιο δίκτυο Wi-Fi με τον Mac ή τη συσκευή iOS.1

Αν εξακολουθείτε να μην μπορείτε να εκτυπώσετε, δοκιμάστε κάποια από τις παρακάτω λύσεις:

 • Επανεκκινήστε το δρομολογητή Wi-Fi. Κατόπιν, επανεκκινήστε τον εκτυπωτή σας.
 • Μετακινήστε τον εκτυπωτή πιο κοντά στον δρομολογητή Wi-Fi. 
 • Ενημερώστε τον εκτυπωτή και το δρομολογητή Wi-Fi με το πιο πρόσφατο υλικολογισμικό από τον κατασκευαστή.2 
 • Ενημερώστε το λογισμικό του Mac ή της συσκευής iOS.

Αν χρησιμοποιείτε Mac και εξακολουθείτε να μην μπορείτε να εκτυπώσετε, μπορεί να βοηθήσει αν κάνετε επαναφορά του συστήματος εκτύπωσης. Διαφορετικά, επικοινωνήστε με τον κατασκευαστή του εκτυπωτή για υποστήριξη.

Αν ο εκτυπωτής δεν υποστηρίζει AirPrint

Αν θέλετε να εκτυπώσετε από τον Mac σε έναν εκτυπωτή που δεν υποστηρίζει AirPrint:

 1. Αν ο εκτυπωτής είναι συνδεδεμένος με τον Mac μέσω καλωδίου, αποσυνδέστε το καλώδιο από τον Mac.
 2. Απενεργοποιήστε τον εκτυπωτή.
 3. Λάβετε τις ενημερώσεις λογισμικού για τον Mac. Ο Mac κατεβάζει αυτόματα το πιο πρόσφατο λογισμικό για τους περισσότερους εκτυπωτές στο πλαίσιο αυτών των ενημερώσεων, επομένως είναι προτιμότερο να μην εγκαταστήσετε το λογισμικό του κατασκευαστή του εκτυπωτή.
 4. Συνδέστε ξανά τον εκτυπωτή στον Mac, όπου ισχύει.
 5. Ενεργοποιήστε τον εκτυπωτή και περιμένετε να ολοκληρωθεί η εκκίνηση.
 6. Επιλέξτε το μενού Apple () > Προτιμήσεις συστήματος και κάντε κλικ στην επιλογή "Εκτυπωτές και σαρωτές".
 7. Επιλέξτε τον εκτυπωτή στη λίστα συσκευών.

Αν ο εκτυπωτής δεν εμφανίζεται στη λίστα συσκευών στις "Προτιμήσεις για Εκτυπωτές και σαρωτές", κάντε κλικ στο  στο κάτω μέρος της λίστας και επιλέξτε την εντολή προσθήκης εκτυπωτή ή σαρωτή. Το παράθυρο που ανοίγει προσφέρει περισσότερους τρόπους εύρεσης και προσθήκης ενός εκτυπωτή, όπως μέσω της διεύθυνσης IP:

Αν εξακολουθείτε να μην μπορείτε να εκτυπώσετε και ο εκτυπωτής είναι συνδεδεμένος μέσω Wi-Fi:

 • Επανεκκινήστε το δρομολογητή Wi-Fi. Κατόπιν, επανεκκινήστε τον εκτυπωτή σας.
 • Μετακινήστε τον εκτυπωτή πιο κοντά στον δρομολογητή Wi-Fi.
 • Ενημερώστε τον εκτυπωτή και το δρομολογητή Wi-Fi με το πιο πρόσφατο υλικολογισμικό από τον κατασκευαστή.2

Επαναφορά του συστήματος εκτύπωσης

Αν το πρόβλημα παραμένει, κάντε επαναφορά του συστήματος εκτύπωσης στον Mac. Με αυτόν τον τρόπο καταργούνται όλοι οι εκτυπωτές και οι σαρωτές –συμπεριλαμβανομένων των εργασιών και των ρυθμίσεων εκτύπωσης– από την επιλογή "Προτιμήσεις για Εκτυπωτές και σαρωτές".

 1. Επιλέξτε το μενού Apple > Προτιμήσεις συστήματος και, στη συνέχεια, επιλέξτε "Εκτυπωτές και σαρωτές".
 2. Κρατώντας πατημένο το πλήκτρο Control στο πληκτρολόγιό σας, κάντε κλικ οπουδήποτε στη λίστα συσκευών.
 3. Επιλέξτε "Επαναφορά συστήματος εκτύπωσης" από το μενού που εμφανίζεται:

Κατάργηση προγραμμάτων οδήγησης εκτυπωτή

Αν το πρόβλημα παραμένει στον Mac αφού κάνετε επαναφορά του συστήματος εκτύπωσης, ακολουθήστε τα εξής τελευταία βήματα για να καταργήσετε τυχόν εγκατεστημένα προγράμματα οδήγησης εκτυπωτή. Τα βήματα αυτά δεν ισχύουν για εκτυπωτές AirPrint.

 1. Από τη γραμμή μενού στο Finder, επιλέξτε Μετάβαση > Μετάβαση σε φάκελο. Πληκτρολογήστε /Library/Printers/ και κάντε κλικ στο στοιχείο "Μετάβαση".
 2. Ανοίγει ο φάκελος "Εκτυπωτές". Επιλέξτε Επεξεργασία > Επιλογή όλων, ενέργεια με την οποία επιλέγονται όλα τα στοιχεία του φακέλου "Εκτυπωτές". 
 3. Επιλέξτε Αρχείο > Νέος φάκελος με επιλογή, ενέργεια με την οποία όλα τα επιλεγμένα στοιχεία τοποθετούνται σε ένα νέο φάκελο με το όνομα "Νέος φάκελος με στοιχεία". Για εξοικονόμηση χώρου αποθήκευσης, μπορείτε να διαγράψετε αυτόν τον φάκελο.

Αν το πρόβλημα παραμένει, επικοινωνήστε με τον κατασκευαστή του εκτυπωτή για υποστήριξη.

1. Σε εταιρικά περιβάλλοντα, μπορούν να διαμορφωθούν εγγραφές DNS ώστε να επιτρέπεται η εμφάνιση εκτυπωτών με δυνατότητα AirPrint σε άλλα δίκτυα, και όχι μόνο στο δίκτυο που χρησιμοποιείται από τη συσκευή από την οποία εκτυπώνετε. Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε προφίλ διαμόρφωσης στο iOS για να ρυθμίσετε εκτυπωτές AirPrint.

2. Οι ενημερώσεις υλικολογισμικού, π.χ. για σταθμούς βάσης AirPort, ενημερώνουν το λογισμικό του εκτυπωτή ή του δρομολογητή και όχι το λογισμικό του Mac ή της συσκευής iOS. Αν το πιο πρόσφατο υλικολογισμικό του κατασκευαστή είναι πολύ παλιό, ο κατασκευαστής μπορεί να έχει διακόψει την υποστήριξη ή την ενημέρωση της συσκευής. Σε αυτή την περίπτωση, ίσως χρειάζεστε έναν πιο ενημερωμένο εκτυπωτή ή δρομολογητή. 

Οι πληροφορίες για τα προϊόντα που δεν κατασκευάζονται από την Apple ή για ανεξάρτητους ιστότοπους τους οποίους δεν ελέγχει ούτε εξετάζει η Apple, παρέχονται χωρίς να αποτελούν σύσταση ούτε εγγύηση. Η Apple δεν φέρει καμία ευθύνη σχετικά με την επιλογή, την απόδοση ή τη χρήση ιστότοπων ή προϊόντων τρίτων. Η Apple δεν παρέχει καμία εγγύηση σχετικά με την ακρίβεια ή την αξιοπιστία ιστότοπων τρίτων. Υπάρχουν κίνδυνοι στη χρήση του Διαδικτύου. Επικοινωνήστε με τον προμηθευτή για περισσότερες πληροφορίες. Οι επωνυμίες άλλων εταιρειών και προϊόντων ενδέχεται να είναι εμπορικά σήματα των αντίστοιχων κατόχων τους.

Ημερομηνία δημοσίευσης: