macOS High Sierra

Brug postkassen Arkiv

Du kan opbevare beskeder i en arkivpostkasse, så du f.eks. hurtigt kan finde dem senere, når du er klar til at handle.

Bemærk: Du kan arkivere en besked i en Mail-meddelelse eller fra beskedlisten ved at skubbe, hvis muligheden “Flyt kasserede beskeder” i Oversigt i Mail er indstillet til Arkiver. Ellers slettes beskeden.

Åbn Mail for mig

  • Arkiver en besked fra en Mail-meddelelse: Flyt markøren over meddelelsen, og klik på Arkiver.

  • Arkiver en besked fra beskedlisten: Vælg beskeden, og klik derefter på knappen Arkiver på værktøjslinjen i Mail (eller brug Touch Bar). Du kan også skubbe beskeden til venstre med to fingre og derefter klikke på Arkiver eller skubbe hele vejen til venstre, indtil beskeden forsvinder.

  • Arkiver flere beskeder fra beskedlisten: Vælg en eller flere beskeder, og vælg derefter Besked > Arkiver, eller klik på knappen Arkiver.

  • Vis arkiverede beskeder: Når du arkiverer beskeder, opretter Mail en arkivpostkasse i indholdsoversigten i Mail til hver konto, hvis beskeder du arkiverer, og flytter de valgte beskeder derhen. Klik på en arkivpostkasse for at se beskederne.

Hvis du vælger en samtale, der skal arkiveres, arkiveres alle de beskeder i samtalen, som findes i den aktuelle postkasse, f.eks. indbakken. Relaterede beskeder i andre postkasser arkiveres ikke.

Arkiverede beskeder bliver liggende i postkassen Arkiv, indtil du sletter eller flytter dem.