macOS High Sierra

Skift billeder af personer, der bruges i Mail

Mail kan vise et billede for dig og andre personer i beskeder, afhængigt af de tilgængelige billeder. Billederne vises kun til dig; de sendes ikke med dine beskeder.

Tip: Du viser billeder i beskedlisten ved at vælge Mail > Indstillinger, klikke på Oversigt og derefter vælge “Vis kontaktfotos i beskedliste”.

Billeder vises, hvis de findes på et af disse steder: