Elementfejlmeddelelser i iBooks

Her kan du læse mere om elementfejlmeddelelser, der kan blive vist i iBooks.

Et element er en komponent i HTML, der definerer strukturen. Elementer er angivet med vinkelparenteser (< >) og består af en startkode og en slutkode. Eksempel: Et afsnit defineres af startkoden <p> og slutkoden </p>.

Hvis du oplever problemer med nogle elementer, vises nedenstående fejlmeddelelser muligvis.

ERROR ITMS-9000: Ukendt element

Fejlmeddelelsen om et ukendt element angiver, at du bruger et HTML-element, der ikke er tilladt. Ikke alle HTML-elementer understøttes i XHTML. For eksempel er <font> ikke tilladt. Brug CSS i stedet for HTML for at tilpasse din bog typografisk.

ERROR ITMS-9000: Element ikke tilladt

Nogle elementer, der normalt er tilladt, er ikke tilladt i visse situationer. Gå til iBooks-vejledningen i afsnittet Resources and Help i iTunes Connect for at se den korrekte kontekst for tilladte elementer, f.eks. <img> og <a>.

ERROR ITMS-9000: Ufærdigt element

Fejlen vedrørende et ufærdigt element betyder, at der er en af følgende fejl i ePub-arkivet:

  • Et XHTML-element har ikke en slutkode.
  • Et XHTML-element har en forkert slutkode.

Kontroller, om formatet er korrekt for alle slutkoder, f.eks. </div>.

Udgivelsesdato: