Opret tilgængelige dokumenter, regneark eller præsentationer med Pages, Numbers eller Keynote

Opret tilgængelige og mærkede dokumenter for at opfylde din målgruppes behov, f.eks. dine elever eller kolleger.

Ved at følge anbefalingerne i denne artikel kan du oprette et tilgængeligt dokument, der fungerer sammen med skærmlæsere og andre teknologiske hjælpemidler. Når du derefter opretter en PDF- eller EPUB-bog, der skal deles med din målgruppe, kan dokumentet understøtte udvidede tilgængelighedsfunktioner.

Brug en større skriftstørrelse i dit dokument

Hvis der bruges skriftstørrelser, der er mindre end 10 pkt., kan det være vanskeligt for nogle personer at læse teksten i dit dokument. Sørg for at bruge større skriftstørrelser i dine dokumenter. Hvis du ofte opretter tilgængelige dokumenter, kan du indstille Pages til at bruge en større skriftstørrelse som standard. På den måde bruges din foretrukne skrift og skriftstørrelse, hver gang du begynder på et nyt dokument: 


Føj tilgængelighedsbeskrivelser til medier

Du kan tilføje beskrivelser af objekter i dit dokument, så brugere af teknologiske hjælpemidler bedre kan forstå dit dokument:

 • Billeder
 • Film
 • Lyd
 • Tegninger*
 • Billedgallerier

Eksempelvis indeholder pladsholderbilleder i skabeloner og temaer en tilgængelighedsbeskrivelse.

* Du kan føje beskrivelser til tegninger i Pages og Numbers.

Tilføj beskrivelser på iPhone eller iPad

 1. Tryk på objektet i dokumentet for at vælge det, tryk på knappen Format , og tryk på Billede, Film, Lyd, Tegning eller Galleri.
 2. Tryk på Beskrivelse, tryk i tekstfeltet, og indtast din beskrivelse.

Tilføj beskrivelser på Mac

 1. Klik på objektet i dokumentet for at vælge det, klik på knappen Format  på værktøjslinjen, og klik derefter på Billede, Film, Lyd, Tegning eller Galleri i infovinduet.
 2. Klik i tekstfeltet Beskrivelse, og indtast din beskrivelse.


Brug overskrifter i dine dokumenter

Når du bruger overskrifter i dit dokument, kan skærmlæserne identificere og navigere direkte til overskrifterne, hvilket gør det lettere at scanne dokumenterne. I Pages-dokumenter: Brug afsnitsformater til at formatere overskrifter. Brug rækker og kolonner for overskrifter i tabeller.

Brug overskrifter i Pages-dokumenter

 1. Klik eller tryk i dokumentet på den tekst, hvor du gerne vil anvende et overskriftsformat.
 2. Tryk eller klik på knappen Format  på værktøjslinjen. Hvis du arbejder i et sidelayoutdokument, skal du trykke eller klikke på fanen Tekst øverst i indholdsoversigten Format.
 3. Vælg navnet på afsnitsformatet øverst i indholdsoversigten Format, og vælg derefter et overskriftsformat i menuen Afsnitsformater.

Brug rækker og kolonner i tabeller

Hvis du tilføjer overskriftsrækker og overskriftskolonner, konverteres eksisterende rækker og kolonner til overskrifter:

 • I Pages, Numbers og Keynote på iPhone eller iPad: Tryk på tabellen, tryk på knappen Format , tryk på Overskrifter og Sidefod, og tryk derefter på plustegnet (+) eller minustegnet (-) ud for en overskriftskategori.
 • I Pages, Numbers og Keynote på Mac: Ctrl-klik på tallet eller bogstavet ud for den første række eller kolonne i tabellen, og vælg derefter "Konverter til overskriftsrække" eller "Konverter til overskriftskolonne".


Brug en indholdsfortegnelse i Pages-dokumenter

Brug en indholdsfortegnelse i dit dokument. Når du konverterer dit dokument til PDF, vises indholdsfortegnelsen automatisk i panelet Navigation i PDF-arkivet. Punkter i indholdsfortegnelsen er mærket som "Indholdsfortegnelse"-elementer og kan tilbyde yderligere funktioner til brugere af teknologiske hjælpemidler. Og når du eksporterer til EPUB, inkluderes indholdsfortegnelsen også automatisk for at assistere med navigationen.


Brug integrerede layoutindstillinger til dokumentlayouts i Pages

Pages understøtter tekst med flere kolonner og tekstfelter, som du kan kæde sammen for at lave dit eget layout. Hvis du bruger disse funktioner i stedet for en tabel som layoutstruktur for dokumentet, bliver det lettere for brugere med skærmlæsere at navigere rundt i det.

Sådan tilføjer og tilpasser du kolonner i dokumentet:

 1. Klik på tekst i dokumentet. Hvis der er flere sektioner i dokumentet, gælder dette kun for den sektion, du klikker i.
 2. Tryk eller klik på knappen Format på værktøjslinjen, og tryk eller klik derefter på knappen Layout foroven.
 3. Brug betjeningselementerne i sektionen Kolonner til at indstille antallet af kolonner og deres mellemrum:
  • Hvis du vil indstille antallet af kolonner, skal du klikke på pilene ud for værdifeltet Kolonner.
  • Hvis du vil indstille afstanden mellem kolonnerne, skal du dobbeltklikke på værdierne i Kolonne og Indvendig margen og derefter indtaste bredden på kolonnen.
  • Hvis du vil indstille forskellige kolonnebredder, skal du fjerne markeringen af afkrydsningsfeltet ud for "Ens kolonnebredde".

Få flere oplysninger om, hvordan du bruger forbundne tekstfelter i dine dokumenter:


Yderligere anbefalinger

Når du opretter tilgængelige dokumenter, kan det også være en god idé at følge disse yderligere anbefalinger:

 • Brugere med visse former for farveblindhed vil muligvis ikke være i stand til at se forskellen mellem to symboler, der har forskellige farver, men ellers er identiske. I stedet for at bruge farver til at angive en fjernet eller tilføjet tekst (såsom rød og grøn) kan du f.eks. bruge gennemstreget tekst.
 • Skærmlæsere kan læse og navigere i størstedelen af tekst i dokumenter, men fungerer ikke så godt, når teksten er integreret i et billede. Hvis du har et billede af tekst, du gerne vil inkludere i dit dokument, kan det være en god idé at indsætte denne tekst i et tekstfeltelement i stedet for at indsætte den i et billede.
Udgivelsesdato: