Tilføjelse af matematiske ligninger til dit dokument i Pages, Numbers og Keynote

Du kan indsætte matematiske udtryk og ligninger i dit Pages-, Numbers- eller Keynote-dokument, når du bruger LaTeX -kommandoer eller MathML-elementer. 

Sådan føjer du ligninger til dit Pages-, Numbers- eller Keynote-dokument

  1. Tryk eller klik, hvor du vil tilføje ligningen i enten dit dokument eller i et tekstfelt eller på en figur, og følg derefter trinnene for din enhed: 
    • På iPhone, iPad eller iPod touch: Tryk på knappen Indsæt , tryk på knappen Medier , og tryk derefter på knappen Ligning 
    • På Mac: Vælg Indsæt > Ligning på menulinjen.
  2. Indtast en ligning ved hjælp af LaTeX-kommandoer eller MathML-elementer.1 På iPad og iPhone kan du også bruge genvejssymbolerne over tastaturet. Når du er færdig med at skrive, vises der en eksempelvisning af ligningen.2
  3. Klik eller tryk på Indsæt.3


Sådan bruger du MathType

Du kan også bruge MathType med Pages, Numbers og Keynote til Mac, hvis du har installeret MathType 6.7d eller en nyere version. Første gang, du indsætter en ligning, skal du vælge Brug MathType, eller slå det til i Indstillinger:

  1. Åbn Pages, Numbers eller Keynote.
  2. Vælg [Program] > Indstillinger.
  3. Vælg afkrydsningsfeltet "Indsæt og rediger ligninger med MathType".


Læs mere

Læs om, hvilke LaTeX-kommandoer eller MathML-elementer du kan bruge med Pages, Numbers og Keynote.

1. Ligningsredigeringsværktøjet er som standard i matematisk funktion for at gøre det lettere at opbygge ligningerne, så det ikke er nødvendigt at indsætte matematiske funktionskommandoer i ligningerne.

2. Hvis eksempelvisningen er tom eller viser en fejl, skal du kontrollere, om din ligning er korrekt.

3. Hvis en ligning står selv på en linje med tekst, centreres ligningen i henhold til lighedstegnet. Hvis du vil centrere efter ligningens midtpunkt, skal du indsætte et mellemrum før eller efter ligningen.

Oplysninger om produkter, der ikke er fremstillet af Apple, eller selvstændige websteder, der ikke er styret eller testet af Apple, er ikke udtryk for anbefalinger eller godkendelser fra Apples side. Apple påtager sig intet ansvar med hensyn til udvalget af disse produkter, produkternes funktionsevne eller brugen af produkterne. Apple giver ingen garanti for, at indholdet på websteder, som Apple ikke står bag, er pålideligt og præcist. Det er forbundet med en naturlig risiko at bruge internettet. Kontakt producenten for at få yderligere oplysninger. Andre virksomheds- og produktnavne kan være varemærker tilhørende de respektive ejere.

Udgivelsesdato: