Tilføjelse af matematiske ligninger til dit dokument i Pages, Numbers og Keynote

Du kan indsætte matematiske udtryk og ligninger i dit Pages-, Numbers- eller Keynote-dokument, når du bruger LaTeX -kommandoer eller MathML-elementer. 

Sådan føjer du ligninger til dit Pages-, Numbers- eller Keynote-dokument

  1. Tryk eller klik, hvor du vil tilføje ligningen i enten dit dokument eller i et tekstfelt eller på en figur, og følg derefter trinnene for din enhed: 
    • På iPhone, iPad eller iPod touch: Tryk på knappen Indsæt , tryk på knappen Medier , og tryk derefter på Ligning. 
    • På Mac: Vælg Indsæt > Ligning på menulinjen.
  2. Indtast en ligning ved hjælp af LaTeX-kommandoer eller MathML-elementer.1 På iPad og iPhone kan du også bruge genvejssymbolerne over tastaturet. Når du er færdig med at skrive, vises der en eksempelvisning af ligningen.2
  3. Klik eller tryk på Indsæt.3


Sådan bruger du MathType

Du kan også bruge MathType med Pages, Numbers og Keynote til Mac, hvis du har installeret MathType 6.7d eller en nyere version. Første gang, du indsætter en ligning, skal du vælge Brug MathType, eller slå det til i Indstillinger:

  1. Åbn Pages, Numbers eller Keynote.
  2. Vælg [Program] > Indstillinger.
  3. Vælg afkrydsningsfeltet "Indsæt og rediger ligninger med MathType".


Læs mere

Læs om, hvilke LaTeX-kommandoer eller MathML-elementer du kan bruge med Pages, Numbers og Keynote.

1. Ligningsredigeringsværktøjet er som standard i matematisk funktion for at gøre det lettere at opbygge ligningerne, så det ikke er nødvendigt at indsætte matematiske funktionskommandoer i ligningerne.

2. Hvis eksempelvisningen er tom eller viser en fejl, skal du kontrollere, om din ligning er korrekt.

3. Hvis en ligning står selv på en linje med tekst, centreres ligningen i henhold til lighedstegnet. Hvis du vil centrere efter ligningens midtpunkt, skal du indsætte et mellemrum før eller efter ligningen.

Oplysninger om produkter, der ikke er produceret af Apple, eller uafhængige websteder, der ikke styres eller testes af Apple, leveres uden Apples anbefaling eller godkendelse. Apple påtager sig intet ansvar, hvad angår valg, ydeevne eller brug af websteder eller produkter fra andre producenter. Apple giver ingen erklæringer med hensyn til nøjagtigheden eller pålideligheden af websteder fra andre producenter. Kontakt producenten for at få flere oplysninger.

Udgivelsesdato: