Tegn, lav noter, og brug Skrible i Pages

Brug en Apple Pencil på iPad til at tegne og lave noter med, og brug Skrible til at konvertere håndskrift til tekst. Du kan også tegne og lave noter med din finger på iPhone, iPad og iPod touch.

Brug en Apple Pencil til at vælge Vælg og rul for at vælge objekter og rulle i dokumentet.

Sådan konverterer du håndskrift til tekst med Skrible

Med Skrible kan du konvertere håndskrift til tekst med en Apple Pencil på en understøttet iPad.* Når du parrer en Apple Pencil med en iPad, er Skrible slået til som standard. Du kan se indstillingen for Skrible under Indstillinger > Apple Pencil på din iPad, hvor du også kan slå indstillingen fra.

 1. Åbn et dokument, tryk på din Apple Pencil på det sted, hvor du vil skrive i dit tekstbehandlingsdokument. Eller tryk i et tekstfelt, på en figur eller i en tabelcelle i et tekstbehandlingsdokument eller i et sidelayoutdokument.
 2. Tryk på værktøjet Skrible på værktøjslinjen nederst på skærmen, og begynd at skrive.
  Pages-dokument med værktøjet Skrible valgt på værktøjslinjen nederst på skærmen

Når du skriver med Apple Pencil, kan du også slette ord, indsætte tekst med mere:

 • Slet et ord: Streg det ud.
 • Indsæt tekst mellem ord: Tryk og hold i et tekstområde, og begynd at skrive, når der vises et mellemrum.
 • Sammensæt eller adskil tegn: Tegn en lodret streg mellem dem.
 • Marker tekst: Tegn en cirkel omkring den, eller tegn en streg gennem den. Træk i markeringshåndtagene for at ændre markeringen.

Der findes også knapper på værktøjslinjen, som du kan bruge til at indrykke, formatere og justere tekst samt til at indsætte sideskift, bogmærker og mere.

*Du kan skifte til et andet understøttet sprog på værktøjslinjen, hvis du har tilføjet tastaturet for sproget under Indstillinger > Generelt > Tastatur > Tastaturer. Se, hvilke sprog og områder Skrible understøtter.


Tilføj en tegning

Du kan tegne i et dokument med Apple Pencil (på understøttede enheder) eller med din finger.

 1. Du kan tegne med Apple Pencil ved at trykke på den ønskede side med din Apple Pencil. Hvis du vil bruge din finger, eller hvis du har slået Vælg og rul til, skal du trykke på knappen Indsæt , trykke på knappen Medier  og derefter trykke på Tegning.
 2. Tryk på et af de fire tegneværktøjer nederst på skærmen: penne-, blyants-, farvekridts- eller fyldværktøjet.
  Værktøjspaletten for Apple Pencil vises med valgte værktøjer til tegning
 3. Hvis du vil tegne med en anden stregstørrelse og gennemsigtighed, skal du trykke to gange på tegneværktøjet og derefter trykke på en ny stregstørrelse. Du kan også trække i mærket for at tilpasse gennemsigtigheden.
 4. Du kan tegne med en anden farve:
  • På iPhone skal du trykke på den farvede cirkel og derefter vælge en forudindstillet farve nederst på skærmen Farver. Eller brug betjeningspanelet til at blande din egen farve, og tryk derefter på knappen Tilføj  for at gemme farven som favorit.
  • På iPad skal du trykke på en forudindstillet farve eller trykke på farvehjulet for at vælge en brugerdefineret farve. Brug betjeningspanelet til at blande din egen farve, og tryk derefter på knappen Tilføj  for at arkivere farven som favorit. Hvis du vil fjerne en favorit, skal du trykke og holde på farvens prik og derefter trykke på Slet. 
 5. Hvis du vil slette noget, skal du trykke på viskelæderet og derefter trykke på det igen for at vælge et af viskelæderne:
  • Hvis du vil slette pixels, skal du trykke på Pixelviskelæder og derefter trykke eller trække på tegningen.
  • Hvis du vil slette en hel streg, skal du trykke på Viskelæder og derefter trykke på den streg eller det objektfyld, der skal slettes.
 6. Du kan fortryde den seneste handling ved at trykke på knappen Fortryd
 7. Tryk på OK, når du er færdig.

Hvis du vil fortsætte med at tegne med Apple Pencil, skal du bare begynde at tegne på siden.

Rediger størrelsen på og flyt din tegning

Når du har tilføjet en tegning, kan du ændre dens størrelse og flytte den:

 • Hvis du vil ændre størrelsen på tegningen, skal du trykke på tegningen med din finger og derefter trække i håndtagene.
 • Hvis du vil flytte en tegning, skal du trykke på den med din finger og derefter trække i den.

Sådan redigerer du dele af en tegning

 1. Tryk på tegningen, og tryk derefter på Rediger tegning i lokalmenuen.
 2. Tryk på vælgerværktøjet på værktøjslinjen nederst på skærmen, og tryk derefter på eller træk rundt om den tegning, som du vil redigere. Der vises en kant omkring dit valg.
 3. Tryk på en indstilling i lokalmenuen:
  • Hvis du vil ændre størrelsen på det valgte, skal du trykke på Skift størrelse og derefter trække i håndtagene på feltet om tegningen.
  • Hvis du vil lave én tegning om til to tegninger, skal du trykke på Adskil i lokalmenuen.
  • Du kan også klippe, kopiere, indsætte, slette og dublere et valg.

Animer en tegning

Du kan animere en tegning, så det ser ud som om, den bliver tegnet.

 1. Tryk på OK i tegnefunktion. Ellers gå til næste trin.
 2. Tryk på en tegning for at vælge den.
 3. Tryk på knappen Format , og tryk derefter på Tegning.
 4. Slå Animer tegning til, og juster derefter andre indstillinger, f.eks. varighed.
 5. Tryk på Afspil eller Afspil tegning for at afspille animationen.

Del eller gem en tegning

Du kan dele eller gemme en tegning fra dit dokument som en PNG-billedfil. Hvis du har animeret tegningen, kan du dele eller gemme den som en PNG-billedfil eller en M4V-filmfil.

 1. Tryk på OK i tegnefunktion. Ellers gå til næste trin.
 2. Tryk på en tegning for at vælge den, og vælg derefter Del. Hvis du har animeret tegningen, skal du vælge Del som billede eller Del som film.
 3. Vælg, hvordan du vil sende billedet eller filmen, f.eks. med Mail eller Beskeder. Eller vælg Gem billede (eller Gem video for animerede tegninger) for at gemme i appen Fotos.

Arbejde med tegninger på Mac

Du kan tegne i et Pages-dokument på iPhone og iPad. Hvis du senere åbner dokumentet i Pages til Mac, kan du animere tegningen, dele den eller gemme den i Fotos som et billed- eller filmarkiv.


Tilføj en note

Når du føjer noter til tekst, objekter eller tabelceller i et dokument, flyttes noterne med teksten eller objekterne under redigeringen.

 1. Hvis du vil tilføje en note med Apple Pencil, skal du trykke på et vilkårligt sted på siden og derefter trykke på noteværktøjet på værktøjslinjen nederst på skærmen. Hvis du vil bruge din finger, eller hvis du har slået Vælg og rul til, skal du trykke på knappen Mere  og derefter trykke på Smarte noter.Apple Pencil-værktøjer med noteværktøjer valgt
 2. Tryk på Pen for at tilføje mærker, eller tryk på Markering for at markere tekst.
 3. Tilføj dine noter.
 4. Du kan også give noten en anden farve:
  • På iPhone skal du trykke på den farvede cirkel og derefter vælge en forudindstillet farve nederst på skærmen Farver. Eller brug betjeningspanelet til at blande din egen farve, og tryk derefter på knappen Tilføj  for at gemme farven som favorit.
  • På iPad skal du trykke på en forudindstillet farve eller trykke på farvehjulet for at vælge en brugerdefineret farve. Brug betjeningspanelet til at blande din egen farve, og tryk derefter på knappen Tilføj  for at arkivere farven som favorit. Hvis du vil fjerne en favorit, skal du trykke og holde nede på farveprikken og derefter trykke på Slet.
 5. Hvis du vil slette, skal du trykke på Viskelæder nederst på skærmen og derefter trykke på noten. Hvis du vil slette alle noter, skal du trykke på knappen Mere  på værktøjslinjen nederst på skærmen og derefter trykke på Slet alle smarte noter.
 6. Minimer værktøjslinjen ved at trække den til hjørnet af skærmen. Tryk på den minimerede værktøjslinje for at få hele værktøjslinjen vist igen.
 7. Hvis du vil rulle på siden, når du bruger Apple Pencil, skal du skubbe med én finger. Hvis du bruger fingeren til at oprette noter, skal du skubbe med to fingre.
 8. Tryk på OK, når du er færdig.

Du kan slette en note, efter den er blevet tilføjet. Tryk på noten, og tryk derefter på Slet. Hvis du sletter en tekst eller et objekt med en tilknyttet note, slettes noten også. 

Hvis du kun vil skjule noter:

 • På iPad: Tryk på Oversigtsvalg , og slå derefter Smarte noter fra.
 • På iPhone eller iPod touch: Tryk på knappen Mere , tryk på Smarte noter, og tryk derefter på Skjul smarte noter.

Hvis du vil fortsætte med at tage noter med Apple Pencil, skal du bare begynde at skrive på siden.

Eksporter et dokument med noter

Hvis du eksporterer dit dokument som et PDF-arkiv med noter slået til, vises de i PDF-arkivet. Noter vises ikke i dokumenter, der eksporteres som Word-, RTF-, EPUB- eller Pages '09-arkiver.

Arbejd med noter på en Mac

Hvis du bruger iCloud til at holde alle dine Pages-dokumenter opdaterede på dine enheder, vises noter i dokumenterne på alle dine enheder. På en Mac kan du fjerne, få vist eller skjule noter, når du redigerer et dokument.

 • Hvis du vil slette en note, skal du vælge noten og derefter trykke på Slet. 
 • Hvis du vil fjerne alle noter, skal du vælge Rediger > Fjern smarte noter.
 • Hvis du vil have vist eller skjule alle noter, skal du vælge Vis > Vis/skjul smarte noter.


Vælg og rul med Apple Pencil

Du kan som standard bruge Apple Pencil til at begynde at tegne med eller tage noter. Du kan indstille Pages til at bruge din Apple Pencil til at vælge objekter og rulle i dine dokumenter:

 1. Tryk på knappen Mere i Pages.
 2. Tryk på Apple Pencil, og slå derefter Vælg og rul til.

Hvis din Apple Pencil understøtter det, kan du slå Tryk to gange for at skifte til. Når du har slået Tryk to gange for at skifte til, skal du bare trykke to gange på den nederste del af din Apple Pencil for at slå Vælg og rul til og fra.

Hvis du vil føje en tegning eller note til et dokument, når Vælg og rul er slået til, skal du trykke på knappen Indsæt , trykke på knappen Medier , trykke på Tegning og derefter trykke på et tegne- eller noteværktøj på værktøjslinjen.

Pages, Numbers og Keynote har alle hver deres indstilling for Vælg og rul. Hvis du f.eks. slår Vælg og rul til i Pages, påvirker det ikke Keynote eller Numbers.


Udgivelsesdato: