Tegning og notetagning i Pages på din iPad, iPhone eller iPod touch

Tilføj tegninger og noter i dit dokument med en Apple Pencil på understøttede enheder eller med din finger.

Du kan også bruge Apple Pencil til at vælge objekter og rulle i dit dokument, når du slår Vælg og rul til.

Sådan tilføjer du en tegning

Du kan tegne i Pages for at føje tegninger og diagrammer til dine dokumenter.

 1. Du kan tegne med Apple Pencil ved at trykke på siden med din Pencil. Hvis du vil bruge din finger, eller hvis du har slået Vælg og rul til, skal du trykke på knappen Indsæt , trykke på knappen Medier  og derefter trykke på Tegning.
 2. Hvis Tegning ikke allerede er valgt nederst på skærmen, skal du trykke på den.
 3. Begynd at tegne:
  • Hvis du ikke allerede kan se et orange tegnefelt i et tekstbehandlingsprogram, skal du trykke et vilkårligt sted på skærmen med din Apple Pencil og derefter tegne i feltet. Hvis du tegner med din finger, skal du trykke på knappen Indsæt en ny tegning  for at tilføje et tegnefelt. Du kan ændre størrelsen af tegneområdet ved at trække i håndtagene. Teksten brydes omkring tegnefeltet.
  • Tegn et vilkårligt sted i et sidelayoutdokument.
 4. Hvis du vil skifte tegneværktøjer, skal du trykke på et værktøj nederst på skærmen. Du kan også bruge følgende værktøjer til forskellige effekter eller funktioner:
  • Hvis du vil tegne en ny, udfyldt figur, skal du trykke på Fyldværktøj  og begynde at tegne. Hvis du vil udfylde et område, skal du trykke på Fyldværktøj og derefter trykke på det område, du vil udfylde.
  • Hvis du vil slette, skal du trykke på Sletteværktøjet  og derefter trække henover tegningen.
  • Hvis du vil redigere dele af tegningen, skal du trykke på Vælgeværktøj og derefter trykke på eller trække over den del af tegningen, du vil redigere.
 5. Hvis du vil tegne med en anden farve, skal du trykke på den farvede cirkel og vælge en farve. Skub til venstre for at finjustere en farve.
 6. Hvis du vil tegne med en anden stregstørrelse og gennemsigtighed, skal du trykke to gange på værktøjet og derefter trykke på en ny stregstørrelse. Du kan også trække i mærket for at tilpasse gennemsigtigheden.
 7. Du kan fortryde den seneste handling ved at trykke på knappen Fortryd 
 8. Tryk på OK, når du er færdig.

Hvis du vil fortsætte med at tegne med Apple Pencil, skal du bare begynde at tegne på siden. Hvis du er i tvivl om, hvilken tilstand du brugte sidst, skal du trykke på siden med din Apple Pencil (der kommer intet mærke) og derefter se, hvilken knap der er valgt nederst på skærmen.

Sådan ændrer du størrelsen på og flytter din tegning

Du kan ændre størrelsen på tegningen og flytte den, efter du har tilføjet den:

 • Hvis du vil ændre størrelsen på tegningen, skal du trykke på tegningen med din finger og derefter trække i håndtagene.
 • Hvis du vil flytte tegningen, skal du trykke på tegningen med din finger og derefter trække i den.

Sådan redigerer du dele af en tegning

 1. Tryk eventuelt på tegningen med din finger, og tryk derefter på Rediger tegning i lokalmenuen.
 2. Tryk på Vælgeværktøj  nederst på skærmen, og tryk på eller træk rundt om den del af tegningen, du vil redigere. Der vises en kant omkring valget.
 3. Tryk på en indstilling i lokalmenuen:
  • Hvis du vil ændre størrelsen på det valgte, skal du trykke på Skift størrelse og derefter trække i håndtagene på feltet om tegningen.
  • Hvis du vil ændre én tegning til to tegninger, skal du trykke på Adskil i lokalmenuen.
  • Du kan også klippe, kopiere, indsætte, slette og dublere et valg.

Sådan animeres en tegning

Du kan animere en tegning i et Pages-dokument, så selve tegneprocessen ses.

Følg disse trin for at animere en tegning på iPhone, iPad eller iPod touch:

 1. Tryk på OK i tegnefunktion. Ellers gå til næste trin.
 2. Tryk på en tegning for at vælge den.
 3. Tryk på knappen Format , og tryk derefter på Tegning.
 4. Slå Animer tegning til, og juster derefter andre indstillinger, f.eks. varighed.
 5. Tryk på Afspil eller Afspil tegning for at afspille animationen.

På en Mac kan du animere en tegning, der er blevet føjet til et dokument i Pages på iPhone eller iPad.

 1. Gå til Pages-dokumentet med tegningen, og vælg tegningen.
 2. Klik på knappen Format , vælg Animer tegning, og juster derefter andre indstillinger, f.eks. varighed.
 3. Klik på Afspil i indholdsoversigten Format for at afspille animationen, eller klik på Afspil tegning på siden.

Sådan deles eller arkiveres en tegning

Du kan dele eller arkivere en tegning fra dit dokument som et billedarkiv (.png) – hvis du har en animeret tegning, kan du arkivere den som et billede eller et filmarkiv (.m4v).

Følg disse trin for at dele eller arkivere en tegning på iPhone, iPad eller iPod touch:

 1. Tryk på OK i tegnefunktion. Ellers gå til næste trin.
 2. Tryk på en tegning for at vælge den, og vælg derefter Del. Hvis du har animeret tegningen, skal du vælge Del som billede eller Del som film.
 3. Vælg, hvordan du vil sende billedet eller filmen, f.eks. med Mail eller Beskeder. Eller vælg Arkiver billede (eller Arkiver video for animerede tegninger) for at arkivere i appen Fotos.

På en Mac kan du dele eller arkivere en tegning, der er blevet føjet til et dokument i Pages på iPhone eller iPad.

 1. Gå til Pages-dokumentet med tegningen, og Ctrl-klik på tegningen.
 2. Vælg Del. Hvis du har animeret tegningen, skal du vælge Del som billede eller Del som film.
 3. Vælg, hvordan du vil sende billedet eller filmen, f.eks. med Mail eller Beskeder. Eller vælg Føj til Fotos for at arkivere dit billede eller din film i appen Fotos.


Sådan tilføjes en note

Du kan markere dit dokument med noter. Når du føjer noter til tekst, objekter eller tabelceller i et dokument, flyttes noterne med teksten eller objekterne under redigeringen. Hvis du vil føje illustrationer til dokumentet, skal du i stedet tilføje en tegning.

 1. Hvis du vil tilføje en note med Apple Pencil, skal du trykke et vilkårligt sted på siden. Hvis du vil bruge din finger, eller hvis du har slået Vælg og rul med Apple Pencil til, skal du trykke på knappen Mere  og derefter trykke på Smarte noter.
 2. Hvis Smarte noter ikke allerede er valgt nederst på skærmen, skal du trykke på den.
 3. Tilføj dine markeringer.
 4. Hvis du vil skifte værktøjer eller ændre farven på det værktøj, som noterne oprettes med, skal du trykke på et værktøj eller en farve nederst på skærmen. 
 5. Hvis du vil slette, skal du trykke på Viskelæder  nederst på skærmen og derefter trykke på noten. Hvis du vil slette alle noter, skal du trykke på Slet alt øverst på skærmen.
 6. Tryk på Slå tegneværktøjer til/fra  for at vise eller skjule værktøjerne.
 7. Hvis du vil rulle på siden, når du bruger Apple Pencil, skal du skubbe med én finger. Hvis du bruger fingeren til at oprette noter, skal du skubbe med to fingre.
 8. Tryk på OK, når du er færdig.

Du kan slette en note, efter den er blevet tilføjet. Tryk på noten, og tryk derefter på Slet. Hvis du sletter en tekst eller et objekt med en tilknyttet note, slettes noten også. 

Hvis du kun vil skjule noter:

 • På iPad: Tryk på indstillingen Oversigt , og slå Smarte noter fra.
 • På iPhone eller iPod touch: Tryk på knappen Mere , tryk på Smarte noter, og tryk derefter på Skjul smarte noter.

Hvis du vil fortsætte med at tage noter med Apple Pencil, skal du bare begynde at tegne på siden. Hvis du er i tvivl om, hvilken tilstand du brugte sidste, skal du trykke på siden med Apple Pencil og derefter se, hvilken knap der er valgt nederst på skærmen.

Eksporter et dokument med noter

Hvis du eksporterer dit dokument som et PDF-arkiv med noter slået til, vises de i PDF-arkivet. Noter vises ikke i dokumenter, der eksporteres som Word-, RTF-, EPUB- eller Pages '09-arkiver.

Sådan arbejder du med noter på en Mac

Hvis du bruger iCloud til at holde alle dine Pages-dokumenter opdaterede på dine enheder, vises noter i dokumenterne på alle dine enheder. På en Mac kan du fjerne, få vist eller skjule noter, når du redigerer et dokument.

 • Hvis du vil slette en note, skal du vælge noten og derefter trykke på Slet. 
 • Hvis du vil fjerne alle noter, skal du vælge Rediger > Fjern smarte noter.
 • Hvis du vil have vist eller skjule alle noter, skal du vælge Oversigt > Vis/skjul smarte noter.


Vælg og rul med Apple Pencil

Du kan som standard bruge Apple Pencil til at begynde at tegne med eller tage noter. Du kan indstille Pages til at bruge din Apple Pencil til at vælge objekter og rulle i dine dokumenter med i stedet for:

 1. Tryk på knappen Mere i Pages.
 2. Tryk på Apple Pencil, og slå derefter Vælg og rul til.

Hvis din Apple Pencil understøtter det, kan du slå Tryk to gange for at skifte til. Når du har slået Tryk to gange for at skifte til, skal du bare trykke to gange på den nederste del af din Apple Pencil for at slå Vælg og rul til og fra.

Hvis du vil føje en tegning til et dokument, mens Vælg og rul er slået til, skal du trykke på knappen Indsæt , trykke på knappen Medier og derefter trykke på Tegning.

Hvis du vil tilføje en note, mens Vælg og rul er slået til, skal du trykke på knappen Mere  og derefter trykke på Smarte noter.

Pages, Numbers og Keynote har alle hver deres indstilling for Vælg og rul. Hvis du f.eks. slår Vælg og rul til i Pages, påvirker det ikke Keynote eller Numbers.


Udgivelsesdato: