Tegnin og notetagning i Pages på din iPad, iPhone eller iPod touch

Tilføj tegninger og noter i dit dokument med en Apple Pencil på understøttede enheder eller med din finger.

Sådan tilføjer du en tegning

Du kan tegne i Pages for at tilføje tegninger og diagrammer i dine dokumenter.

 1. For at tegne med Apple Pencil skal du trykke på siden med din Pencil. Hvis du vil bruge din finger, eller hvis du har slået Vælg og rul med Apple Pencil til, skal du trykke på Tilføj ny knap >  > knappen Tegning Tegning.
 2. Hvis Tegning ikke allerede er valgt nederst på skærmen, skal du trykke på den.
 3. Begynd at tegne:
  • Hvis du ikke allerede kan se et orange tegnefelt i et tekstbehandlingsprogram, skal du med Apple Pencil trykke et sted på skærmen og derefter tegne i feltet. Hvis du tegner med din finger, skal du trykke på  for at tilføje et tegnefelt. Du kan ændre størrelsen på tegneområdet ved at trække i håndtagene. Tekst flyder rundt om tegnefeltet.
  • Tegn hvor som helst i et sidelayoutdokument.
 4. Hvis du vil skifte tegneværktøjer, skal du trykke på et værktøj nederst på skærmen. Du kan også bruge følgende værktøjer til forskellige effekter eller funktioner:
  • Hvis du vil tegne en ny, udfyldt figur, skal du trykke på Fyldværktøj og begynde at tegne. Hvis du vil udfylde et område, skal du trykke på Fyldværktøj og derefter trykke på det område, du vil udfylde.
  • Hvis du vil slette, skal du trykke på Sletteværktøj og derefter trække i tegningen.
  • Hvis du vil redigere dele af tegningen, skal du trykke på Vælgeværktøj og derefter trykke på eller trække rundt om den del af tegningen, du vil redigere.
 5. Hvis du vil tegne med en anden farve, skal du trykke på den farvede cirkel og vælge en farve. Skub til venstre for at finjustere en farve.
 6. Hvis du vil tegne med en anden stregstørrelse og gennemsigtighed, skal du trykke to gange på værktøjet og derefter trykke på en ny stregstørrelse. Du kan også trække i en skyder for at tilpasse gennemsigtigheden.
 7. Du kan fortryde den seneste handling ved at trykke på knappen Fortryd
 8. Tryk på OK, når du er færdig.

Hvis du vil fortsætte med at tegne med Apple Pencil, skal du bare begynde at tegne på siden. Hvis du ikke er sikker på, hvilken tilstand du sidst brugte, skal du trykke på siden med din Apple Pencil (den tilføjer ikke en markering) og derefter se, hvilken knap der er valgt nederst på skærmen.

Sådan ændrer du størrelsen på og flytter din tegning

Du kan ændre størrelsen på tegningen og flytte den, efter du har tilføjet den:

 • Hvis du vil ændre størrelsen på tegningen, skal du trykke på tegningen med din finger og derefter trække i håndtagene på feltet.
 • Hvis du vil flytte tegningen, skal du trykke på tegningen med din finger og derefter trække i den.

Sådan redigerer du dele af en tegning

 1. Tryk om nødvendigt på tegningen med din finger, og tryk derefter på Rediger tegning i lokalmenuen.
 2. Tryk på Vælgeværktøj nederst på skærmen, og tryk på eller træk rundt om den del af tegningen, du vil redigere. Der vises et omrids rundt om valget.
 3. Tryk på en valgmulighed i lokalmenuen:
  • Hvis du vil ændre størrelsen på det valgte, skal du trykke på Skift størrelse og derefter trække i håndtagene på feltet rundt om tegningen.
  • Hvis du vil lave én tegning til to tegninger, skal du trykke på Separat i lokalmenuen.
  • Du kan også klippe, kopiere, indsætte, slette og dublere et valg.

Tilføj en note

Du kan markere dit dokument med Smarte noter. Når du tilføjer noter til tekst eller objekter i et dokument, så bevæger noterne sig med teksten eller objektet, når du redigerer. Hvis du vil tilføje illustrationer i dokumentet, skal du tilføje en tegning i stedet.

 1. Hvis du vil tilføje en note med Apple Pencil, skal du trykke et sted på skærmen. Hvis du vil bruge din finger, eller hvis du har slået Vælg og rul med Apple Pencil til, skal du trykke på knappen Mere > Smarte noter – beta.
 2. Hvis Smarte noter ikke allerede er valgt nederst på skærmen, skal du trykke på den.
 3. Tilføj dine markeringer.
 4. Hvis du vil skifte værktøjer eller ændre farven på det værktøj, der anvendes til at oprette noter, skal du trykke på et værktøj eller en farve nederst på skærmen. 
 5. Hvis du vil slette, skal du trykke på Viskelædernederst på skærmen og derefter trykke på noten. Hvis du vil slette alle noter, skal du trykke på Slet alt øverst på skærmen.
 6. Hvis du vil vise eller skjule værktøjer, skal du trykke på symbolet for markeringer.
  Pages-dokument, der viser Smarte noter
 7. Hvis du vil rulle på siden, når du bruger Apple Pencil, skal du skubbe med én finger. Hvis du bruger fingeren til at oprette noter, skal du skubbe med to fingre.
 8. Tryk på OK, når du er færdig.

Du kan slette en note, efter den er blevet tilføjet. Tryk på noten og derefter på Slet. Hvis du sletter teksten eller objektet, du har redigeret med noter, slettes noten også. 

Sådan gør du, hvis du kun vil skjule smarte noter:

 • På iPad: Tryk på knappen Vis, og slå Smarte noter fra.
 • På iPhone eller iPod touch: Tryk på symbolet Mere > Smarte noter (beta)> Skjul smarte noter.

Hvis du vil fortsætte med at tage noter med Apple Pencil, skal du bare begynde at tegne på siden. Hvis du ikke er sikker på, hvilken tilstand du sidst brugte, skal du trykke på siden med Apple Pencil og derefter se, hvilken knap der er valgt nederst på skærmen.

Sådan eksporterer du et dokument med smarte noter

Hvis du eksporterer dit dokument som et PDF-arkiv med smarte noter slået til, vises de i PDF-arkivet. Smarte noter vises ikke i dokumenter, der eksporteres som Word-, RTF-, ePub- eller Pages '09-arkiver.

Sådan arbejder du med Smarte noter på en Mac

Hvis du bruger iCloud til at holde alle dine Pages-dokumenter opdaterede på dine enheder, vises noter i dokumenterne på alle dine enheder. På en Mac kan du fjerne, vise eller skjule smarte noter, når du redigerer et dokument.

 • Hvis du vil slette en note, skal du vælge noten og trykke på Slet. 
 • Hvis du vil fjerne alle noter, skal du vælge Rediger > Fjern smarte noter.
 • Hvis du vil vise eller skjule alle noter, skal du vælge Vis > Vis/skjul smarte noter.

Sådan vælger og ruller du med Apple Pencil

Du kan bruge Apple Pencil til at vælge objekter og rulle i dit dokument. Gå til Indstillinger > Pages, og slå Vælg og rul med Apple Pencil til.

Hvis du vil føje en tegning til et dokument, når Vælg og rul med Apple Pencil er slået til, skal du trykke på Tilføj ny knap >  > knappen Tegning Tegning.

Udgivelsesdato: