Importer din iBooks Author-bog til Pages til Mac

Åbn, rediger og publicer din bog i Pages på din Mac.

Åbn et iBooks Author-arkiv i Pages

Dit iBooks Author-arkiv har arkivendelsen .iba og kan åbnes på flere måder:

  • I Pages: Vælg Arkiv > Åbn, vælg et iBooks Author-arkiv, og klik derefter på Åbn.
  • Vælg et iBooks Author-arkiv i Finder, og vælg derefter Arkiv > Åbn i > Pages.
  • Træk iBooks Author-arkivet til appsymbolet for Pages.

Når du importerer dit iBooks Author-arkiv, kan det ske, at Pages beder dig gemme noget indhold i en særskilt mappe:

  • Hvis omslaget på din bog har en anden retning end resten af bogen, bliver du bedt om at arkivere omslaget som et særskilt arkiv. Du kan føje bagsiden af omslaget til bogen, når du eksporterer bogen fra Pages.
  • Hvis du brugte bestemte widgets i bogen, bliver du bedt om at arkivere widget-indholdet i en særskilt mappe. Du kan derefter genbruge indholdet i dit Pages-dokument.

Hvis du klikkede på Annuller, da du blev bedt om at gemme omslaget og widget-indholdet, eller hvis du ikke kan finde mappen, kan du altid importere iBooks Author-arkivet igen og oprette en mappe med det relevante indhold.

Læs mere om, hvordan iBooks Author-arkiver åbnes i Pages.


Rediger din bog i Pages

Du kan redigere din bog i Pages, før du eksporterer til EPUB eller publicerer til appen Apple Books. Du bemærker muligvis nogle forskelle, når du ser din bog i Pages. Her er nogle områder, hvor den kan se anderledes ud:

  • Indholdsfortegnelsen er tekstbaseret og kan ses og redigeres i indholdsoversigten. 
  • Ordlister vises i slutningen af din bog, og ord på ordlisten linker til ordlisten. 
  • Billeder, video og lydarkiver importeres, men ikke alle indstillinger fra iBooks Author, f.eks. "Afspiller på fuld skærm" eller "Afspiller automatisk", er tilgængelige.


Brug et bogomslag

Hvis omslaget har en anden retning end resten af bogen, arkiverer Pages omslaget som et særskilt Pages-arkiv (.pages) under navnet Omslag. Hvis du vil bruge omslaget, når du eksporterer til EPUB eller publicerer din bog, skal du konvertere det til PDF og derefter tilføje det som omslag ved at vælge "Vælg et billede".

Hvis Pages indsatte omslaget som første side i dokumentet, skal du vælge "Brug den første side som omslagsbillede", når du eksporterer til EPUB. 


Brug widget-indhold

Billedgalleriet og medie-widgets vises i din bog i Pages, som de vises i iBooks Author. Andre widgets vises ikke på samme måde og omtales derfor i dette afsnit.

Lokaltekst-, rulleindholdsoversigt-, interaktivt billede- og repetitions-widgets

Pages arkiverer indhold i lokaltekst-, rulleindholdsoversigt-, interaktivt billede- og repetitions-widgets i separate Pages-arkiver. Arkivet navngives, så det er nemt at finde. Hvis du brugte et fast layout til din bog i iBooks Author, inkluderer arkivet det sidetal, hvor widgetten vises, f.eks. Page3_Popover. Hvis bøgerne er baseret på EPUB-skabeloner, er arkiverne nummereret, f.eks. ScrollingSidebar_5.

Hvert Pages-arkiv inkluderer alt det originale indhold i widgetten. Nogle typer indhold fra referencearkiverne kan kopieres og sættes ind i bogen i Pages. Du kan f.eks. kopiere indhold fra en rulleindholdsoversigt-widget til en tekstboks og derefter justere størrelsen af teksten eller tekstboksen, så det passer til indholdet.

HTML-widgets

Pages opretter en mappe til hver HTML-widget, der indeholder en blanding af arkiver med widgettens indhold. Du kan få adgang til dine mediearkiver, så de kan kopieres til din bog, eller du kan åbne HTML-arkivet i en webbrowser og tage et skærmbillede eller optage en film med QuickTime.

3D-widgets

Pages opretter en mappe, der indeholder Collada-arkiver (.dae) til alle 3D-widgets, der bruges i bogen, sammen med eventuelle arkiver om tekstur. Du kan åbne arkiverne i et kompatibelt 3D-program, eller du kan åbne dem i Eksempel og tage et skærmbillede eller oprette en film med QuickTime.

Keynote-widgets

Hvis du vil føje en Keynote-præsentation til din bog i Pages, skal du åbne den originale præsentation i Keynote, eksportere den som en film og derefter føje filmen til din bog. 

For at gøre det lettere at finde Keynote-arkivet kan du finde navnet på det originale Keynote-arkiv i iBooks Author. Åbn din bog i iBooks Author, vælg Keynote-widgetten i bogen, og åbn derefter Info om widget.

Udgivelsesdato: