Sådan føjes alt-tekst til billeder i en EPUB-bog

Hvis du medtager billeder i din EPUB-bog, kan du bruge alt-tekst (alternativ tekst) til at forbedre tilgængeligheden og konteksten for kunder, som bruger skærmlæsere.

Skærmlæsere gør det muligt at få oplæst tekst, herunder alt-tekst, og det er en god hjælp til folk med et handicap, der gør, at de ikke kan læse eller har svært ved at læse. Når en bruger af en skærmlæser kommer til et billede i din bog, hjælper alt-teksten med at forklare, hvad billedet handler om, og hvad det betyder for fortællingen.

Alt-tekst er en attribut til et billedelement indeholdt i HTML-mærket <img>. Tilføj alt-attributten efter src-attributten (billedkilde), og medtag en beskrivelse af billedet i citationstegn. Her er et eksempel:

<img class="background" src="/libraryimages/page2/page2.jpg" alt="en pige med gyldent hår foran en blå himmel" />

Pige foran blå himmel

Du kan gøre EPUB-bogen tilgængelig for alle skærmlæsere ved at føje alt-attributten til alle billederne. Hvis billedet udelukkende er medtaget som pynt og ikke har nogen betydning for indholdet, kan du bruge attributten attribute alt="". Undlad at bruge følgende attributter:

  • alt="none"
  • alt="nothing"
  • alt="image"
  • alt="page 3"

Læs mere om handicapvenlige funktioner på Mac og i iOS.

Udgivelsesdato: