Brug af begrænsninger på Apple TV

Begrænsninger fungerer på samme måde som børnesikring, så du kan begrænse adgangen til bestemt indhold og bestemte funktioner på dit Apple TV.

Før du begynder, skal du kontrollere, at du har installeret den nyeste software på dit Apple TV.

Sådan slår du Begrænsninger til

 1. Gå til hovedmenuen, og vælg Indstillinger > Generelt > Begrænsninger.
 2. Vælg Begrænsninger for at slå det til.
 3. Når du bliver bedt om det, skal du oprette en firecifret adgangskode.
 4. Indtast de fire cifre igen for at bekræfte, og vælg derefter OK.

Begrænsninger på Apple TV 4K og Apple TV HD

Selvom indstillingerne varierer, kan du tilpasse begrænsningerne i Indstillinger > Generelt > Begrænsninger:

 • Tillad: Vælg denne indstilling, når du ikke vil begrænse en app eller funktion eller beskytte den med en adgangskode.
 • Begræns: Vælg denne indstilling for at kræve en firecifret adgangskode ved køb, leje eller brug af apps.
 • Bloker eller Nej: Disse indstillinger gør det muligt at blokere indhold eller funktioner.
 • Vis eller Ja: Vælg disse indstillinger, når du ikke vil begrænse en app eller en funktion.
 • Skjul: Vælg denne indstilling for at skjule en app eller en funktion.

Begræns specifikke funktioner eller specifikt indhold

Her er nogle eksempler på, hvad du kan begrænse og de tilgængelige indstillinger:

 • Køb, leje eller køb i appen fra iTunes Store: Vælg Tillad, Begræns eller Bloker.
 • Musik og podcasts: Vælg Godkendt for at frasortere Anstødeligt indhold. Vælg Anstødeligt for ikke at frasortere noget.
 • Film, tv-udsendelser og apps: Vælg dit område, og filtrer eller bloker indhold ud fra film eller aldersgrænser.
 • Anstødeligt sprog med Siri: Vælg Skjul for at frasortere anstødeligt sprog. Vælg Vis for ikke at frasortere noget.
 • Spil med flere spillere og Skærmoptagelse: Vælg Ja eller Nej.
 • AirPlay-indstillinger, Konferencerum-visning, Lokalitetstjenester, Baggrundsopdatering af apps, tv-udbyder og Parring af fjern-apps: Vælg Tillad eller Begræns.

Du kan også tilpasse dine adgangskodeindstillinger for iTunes Store og App Store.

Begrænsninger for Apple TV (2. og 3. generation)

Selvom indstillingerne varierer, kan du tilpasse begrænsningerne i Indstillinger > Generelt > Begrænsninger:

 • Skjul: Vælg denne indstilling for at skjule apps i hovedmenuen.
 • Spørg: Vælg denne begrænsning for at kræve en firecifret adgangskode ved køb, leje eller brug af apps.
 • Vis eller Tillad: Vælg Vis eller Tillad, hvis du ikke vil begrænse en app eller funktion eller beskytte den med en adgangskode.

Begræns specifikke funktioner eller specifikt indhold

Her er nogle eksempler på, hvad du kan begrænse og de tilgængelige indstillinger:

 • Køb og lejede emner: Vælg Tillad, Skjul* eller Spørg.
 • Film og tv-udsendelser: Vælg dit område, og filtrer eller bloker indhold ud fra aldersgrænser.
 • Anstødelig musik eller anstødelige podcasts: Vælg Tillad eller Spørg.
 • AirPlay-indstillinger: Vælg Tillad, Skjul eller Spørg.
 • Indstillinger for Konferencerumsskærm: Vælg Tillad, Skjul eller Spørg.
 • Apps: Gå til Indstillinger > Hovedmenu. Vælg den app, som du vil begrænse, og vælg Skjul eller Spørg.

Du kan også tilpasse adgangskodeindstillingerne for iTunes Store og App Store.

*Hvis du vælger Skjul, vises dine film og tv-udsendelser ikke i Hovedmenu, og de kan ikke afspilles.

Udgivelsesdato: