Språk

Kortkommandon i OS X

Ett kortkommando är ett sätt att komma åt en funktion i OS X genom att hålla ned en tangentkombination på tangentbordet. Läs om vanliga kortkommandon i OS X.

Använda kortkommandon

Tryck på en specialtangent samtidigt som en teckentangent för att använda ett kortkommando. Om du till exempel håller ned kommandotangenten (tangenten med -symbolen) tillsammans med tangenten C, kopieras det som för tillfället är markerat och så vidare till Urklipp. Det kallas också kortkommandot Kommando-C. Du kan se vilka tangenter som hör till vilka kortkommandon genom att titta i menyn för en app.

Specialtangenter används i många kortkommandon. En specialtangent ändrar det sätt på vilket andra tangenttryckningar eller musklick tolkas av OS X. Några exempel på specialtangenter är kommando-, skift-, alternativ-, kontroll-, skiftlås- och Fn-tangenten. De här tangenterna representeras av symboler som visas i menyer och andra delar av OS X:

Kommandotangent
Kontrolltangent
Alternativtangent
Skifttangent
Skiftlås
fn Funktionstangent

När Fn-tangenten används tillsammans med tangenterna i den övre raden på ditt tangentbord aktiveras en annan funktion. Om till exempel ett kortkommando är Kontroll-F2 trycker du på Fn-Kontroll-Ljusstyrka på ditt tangentbord. Om du tittar noggrant på tangenten för ljusstyrka högst upp på ditt tangentbord kan du se en F2-symbol som betyder att den tangenten fungerar som en funktionstangent (F2 eller funktion 2) när du håller ned Fn-tangenten.

Om du använder ett tangentbord som inte är tillverkat av Apple finns det även en Windows-tangent. Om du trycker på Alt-tangenten är det samma sak som att trycka på Alternativtangenten och Windows-tangenten är samma sak som att trycka på Kommandotangenten. Mer information om de här tangenterna hittar du i Ändra specialtangenter

Startgenvägar

Använd de här tangentkombinationerna för att ändra hur datorn startas. Tryck och håll ned tangenten eller tangentkombinationen direkt efter att du har startat din Mac tills den förväntade funktionen inträffar eller visas. Exempel: Tryck och håll ned Alternativtangenten under uppstart tills Starthanteraren visas.

Obs! Om du använder ett tangentbord som inte är tillverkat av Apple är Alt-tangenten oftast samma tangent som Alternativtangenten. Om specialfunktionen inte fungerar kan du försöka igen genom att använda ett Apple-tangentbord.

Alternativ eller Alt Visa alla startvolymer (Starthanteraren: Välja startvolym)
Skift Starta i säkert läge
Skifttangent vänster Förhindra automatisk inloggning
C Starta från startbar media (DVD, CD, USB-minne)
T Starta i hårddiskläge
N Starta från en NetBoot-server
X Tvingad uppstart av OS X (när startvolymerna för OS X inte finns tillgängliga)
D Använda Apple Hardware Test
Kommando-R Använd OS X Återställning (OS X Lion eller senare)
Kommando-V Starta i Verbose-läge
Kommando-S Starta i enkelanvändarläge
Kommando-Alternativ-P-R Nollställ NVRAM/PRAM
Håll ned utmatningstangenten (⏏) eller F12-tangenten, eller mus- eller styrplatteknappen Mata ut borttagbara diskar

Genvägar för att försätta i viloläge och stänga ned 

Använd de här tangentkombinationerna efter att din Mac har startat för att försätta den i viloläge, stänga av eller starta om.

Strömbrytare Tryck för att slå på strömmen. När datorn är på trycker du på strömbrytaren för att väcka eller försätta OS X Mavericks i viloläge.
Håll ned strömbrytaren i 1,5 sekunder Visa dialogrutan för omstart/viloläge/avstängning i OS X Mavericks
Håll ned strömbrytaren i 5 sekunder Tvinga Mac-datorn att stängas av
Kommando-Kontroll-strömbrytaren Tvinga Mac-datorn att starta om
Kontroll-utmatningstangenten (⏏) Visa dialogrutan för omstart/viloläge/avstängning
Kommando-Alternativ-utmatningstangenten (⏏) Försätt datorn i viloläge
Kommando-Kontroll-utmatningstangenten (⏏) Avsluta alla program (efter att du har fått möjlighet att spara ändringar i öppna dokument), starta sedan om datorn
Kommando-Alternativ-Kontroll-utmatningstangenten (⏏) Avsluta alla program (efter att du har fått möjlighet att spara ändringar i öppna dokument), stäng sedan av datorn
Skift-Kontroll-utmatningstangenten (⏏) Försätt samtliga skärmar i viloläge

Ta skärmavbilder

Använd de här kortkommandona för att ta en skärmavbild av det som visas på din skärm. Använd programmet Skärmavbilder för att ta skärmavbilder som finns i mappen Verktyg.

Kommando-Skift-3 Avbilda skärmen som en fil
Kommando-Skift-Kontroll-3 Avbilda skärmen som Urklipp
Kommando-Skift-4 Avbilda en del av skärmen som en fil eller tryck på mellanslagstangenten för att avbilda endast ett fönster
Kommando-Skift-Kontroll-4 Avbilda en del av skärmen till Urklipp eller tryck på mellanslagstangenten för att avbilda endast ett fönster

Program och andra OS X-genvägar

De här kortkommandona fungerar i de flesta program.

Kommando-mellanslag Visa eller dölj Spotlight-sökfältet
(om flera språk används samtidigt kan du rotera mellan de aktiverade skriptsystemen istället)
Kommando-Alternativ-mellanslag Visa fönstret för sökresultaten i Spotlight (om flera språk är installerade, kan du rotera mellan tangentbordslayouter och inmatningsmetoder inom ett skript)
Kommando-tabb Flytta framåt till nästa senast använda program i en lista över öppna program
Kommando-Skift-tabb Flytta bakåt i en lista över öppna program (sorterade efter senaste användning)
Skift-tabb Navigera mellan kontroller i omvänd riktning
Kontroll-tabb Flytta fokus till nästa grupp av kontroller i en dialogruta eller i nästa tabell (när tabb flyttar sig till nästa cell)
Skift-Kontroll-tabb Flytta fokus till föregående grupp av kontroller
Alternativ-utmatningstangenten (⏏) Mata ut från sekundär optisk enhet (om någon är installerad)
Kommando-F1 Växla mellan "spegelskärmar" i flerskärmskonfigurationer
Kommando-F2 Växla bildskärmsläge
Kommando-F3 Visa skrivbordet
Kommando-F5 Slå på eller av VoiceOver
Alternativ-F1 eller Alternativ-F2 Öppnar systeminställning för Bildskärmar
Alternativ-F3 eller Alternativ-F4 Öppnar inställningarna för Mission Control
Alternativ-F10, F11 eller F12 Öppnar ljudinställningarna
Skift-Kontroll-F6 Flytta fokus till föregående panel
Kontroll-F7 Ignorera tillfälligt det aktuella tangentbordsåtkomstläget i fönster och dialogrutor
Kontroll-F8 Gå till statusmenyerna i menyfältet
Kommando-accent (`) Aktivera nästa öppna fönster i det program som ligger överst
Kommando-Skift-accent (`) Aktivera föregående öppna fönster i det program som ligger överst
Kommando-Alternativ-accent (`) Flytta fokus till fönstrets utdragslåda
Kommando-minus (–) Minska storleken på det markerade objektet
Kommando-{ Vänsterjustera en markering
Kommando-} Högerjustera en markering
Kommando-| Centrera en markering
Kommando-kolon (:) Visa ett grammatik- och rättstavningsfönster
Kommando-semikolon (;) Sök efter felstavade ord i dokumentet
Kommando-komma (,) Öppna inställningsfönstret för det program som ligger överst
Kommando-Alternativ-Kontroll-komma (,) Minska skärmkontrasten
Kommando-Alternativ-Kontroll-punkt (.) Öka skärmkontrasten
Kommando-frågetecken (?) Öppna hjälpfunktioner för programmet i Hjälpvisning
Kommando-Alternativ-/ Slå på eller av typsnittsutjämning
Kommando-Skift-= Öka storleken på det markerade objektet
Kommando-A Markera alla objekt i ett dokument eller fönster, eller alla tecken i ett textfält
Kommando-B Gör den markerade texten fetstilt eller aktivera/inaktivera fet stil
Kommando-C Kopiera markerade data till Urklipp
Kommando-Skift-C Visa fönstret Färger
Kommando-Alternativ-C Kopiera formateringsinställningarna för det markerade objektet och spara i Urklipp
Kommando-Alternativ-V Klistra in (tillämpa) formateringsinställningarna från Urklipp till det valda objektet
Kommando-Alternativ-D Visa eller dölj Dock
Kommando-Kontroll-D Visa definitionen av det valda ordet
Kommando-D Väljer skrivbordsmappen i dialogrutorna Öppna och Spara eller väljer Spara inte i dialogrutor som inte har någon Spara inte-knapp
Kommando-backsteg Väljer Spara inte i dialogrutor som inte har någon Spara inte- eller Radera-knapp
Kommando-E Använda markeringen för en sökning
Kommando-F Öppna ett sökfönster
Kommando-Alternativ-F Flytta till sökfältskontrollen
Kommando-G Söka efter nästa förekomst av det markerade
Kommando-Skift-G Söka efter föregående förekomst av det markerade
Kommando-H Dölj fönstren i det program som körs just nu
Kommando-Alternativ-H Dölj fönstren i alla andra program som är igång
Kommando-I Kursivera den markerade texten eller växla mellan kursiv text på eller av
Kommando-Alternativ-I Visa ett granskningsfönster
Kommando-M Minimera det aktiva fönstret till Dock
Kommando-Alternativ-M Minimera alla fönster i det aktiva programmet till Dock
Kommando-N Skapa ett nytt dokument i det program som ligger överst
Kommando-O Visa en dialogruta för att välja ett dokument som ska öppnas i det program som ligger överst
Kommando-P Visa dialogrutan Skriv ut
Kommando-Skift-P Visa en dialogruta för att ange utskriftsparametrar (utskriftsformat)
Kommando-Q Avsluta det program som ligger överst
Kommando-S Spara det aktiva dokumentet
Kommando-Skift-S Visa dialogrutan Spara som eller duplicera det aktuella dokumentet
Kommando-T Visa fönstret Typsnitt
Kommando-Alternativ-T Visa eller dölj ett verktygsfält
Kommando-U Stryk under markerad text eller aktivera/inaktivera understrykning
Kommando-V Klistra in innehållet i Urklipp vid insättningspunkten
Kommando-Alternativ-V Använda ett objekts stil på det markerade objektet (Klistra in stil)
Kommando-Skift-Alternativ-V Använda den omgivande textens stil på det infogade objektet (Klistra in och matcha stilen)
Kommando-Kontroll-V Använd formateringsinställningar på det markerade objektet (Klistra in linjal)
Kommando-W Stänga det fönster som ligger överst
Kommando-Skift-W Stäng en fil och tillhörande fönster
Kommando-Alternativ-W Stäng alla fönster i programmet utan att avsluta det
Kommando-X Ta bort det markerade och spara i Urklipp
Kommando-Z Ångra föregående kommando (i vissa program går det att ångra flera kommandon)
Kommando-Skift-Z Gör om föregående kommando (i vissa program går det att göra om flera gånger)
Kontroll-mellanslag Växla mellan de aktuella och de föregående inmatningskällorna
Alternativ-Kontroll-mellanslag Växla mellan alla aktiverade inmatningskällor
Kommando-Alternativ-Esc Välj ett program att tvångsavsluta
Kommando-Skift-Alternativ-Esc (håll ned i tre sekunder) Tvångsavsluta översta programmet
Kommando-vänster fyrkantsparentes ([) Föregående webbläsarfönster
Kommando-höger fyrkantsparentes (]) Nästa webbläsarfönster

Kortkommandon för textval

Använd de här tangentkombinationerna när du redigerar text i ett fält eller dokument.

Fn-Delete Framåt-radera (på bärbara Mac-datorer med inbyggda tangentbord)
Fn-uppåtpil Rulla upp en sida (samma som Page up-tangenten)
Fn-nedåtpil Rulla ned en sida (samma som Page down-tangenten)
Fn-vänsterpil Rulla till början av dokumentet (samma som Home-tangenten)
Fn-högerpil Rulla till slutet av dokumentet (samma som End-tangenten)
Kommando-högerpil Flytta platsen för inklistring av text till slutet av den aktuella raden
Kommando-vänsterpil Flytta platsen för inklistring av text till början av den aktuella raden
Kommando-nedåtpil Flytta platsen för inklistring av text till slutet av dokumentet
Kommando-uppåtpil Flytta platsen för inklistring av text till början av dokumentet
Alternativ-högerpil Flytta platsen för inklistring av text till slutet av nästa ord
Alternativ-vänsterpil Flytta platsen för inklistring av text till början av föregående ord
Alternativ-backsteg Radera såväl ordet till vänster om markören som alla mellanslag och punkter efter ordet

Kommando-Skift-högerpil

Markera text mellan insättningspunkten och slutet av den aktuella raden (*)
Kommando-Skift-vänsterpil Markera text mellan insättningspunkten och början av den aktuella raden (*)
Kommando-Skift-uppåtpil Markera text mellan insättningspunkten och början av dokumentet (*)
Kommando-Skift-nedåtpil Markera text mellan insättningspunkten och slutet av dokumentet (*)
Skift-vänsterpil Utöka markeringen ett tecken åt vänster (*)
Skift-högerpil Utöka markeringen ett tecken åt höger (*)
Skift-uppåtpil Utöka textmarkeringen till raden ovanför, till den närmaste teckengränsen vid samma horisontella läge (*)
Skift-nedåtpil Utöka textmarkeringen till raden under, till den närmaste teckengränsen vid samma horisontella läge (*)
Skift-Alternativ-högerpil Utöka textmarkeringen till slutet av det aktuella ordet, och sedan till slutet av nästa ord om du trycker en gång till (*)
Skift-Alternativ-vänsterpil Utöka textmarkeringen till början av det aktuella ordet, och sedan till början av nästa ord om du trycker en gång till (*)
Skift-Alternativ-nedåtpil Utöka textmarkeringen till slutet av det aktuella stycket, och sedan till slutet av nästa stycke om du trycker en gång till (*)
Skift-Alternativ-uppåtpil Utöka textmarkeringen till början av det aktuella stycket, och sedan till början av nästa stycke om du trycker en gång till (*)
Kontroll-A Flytta till början av raden eller stycket
Kontroll-B Flytta ett tecken bakåt
Kontroll-D Radera tecknet framför markören
Kontroll-E Flytta till början av raden eller stycket
Kontroll-F Flytta ett tecken framåt
Kontroll-H Radera tecknet bakom markören
Kontroll-K Radera från tecknet framför markören till slutet av raden eller stycket
Kontroll-L Centrera markören eller markeringen på den synliga ytan
Kontroll-N Flytta en rad nedåt
Kontroll-O Infoga ny rad efter markören
Kontroll-P Flytta en rad uppåt
Kontroll-T Transponera tecknet bakom markören och tecknet framför markören
Kontroll-V Flytta ned 

* Obs! Om ingen text är markerad börjar utökningen vid insättningspunkten. Om du markerar text genom att dra den börjar utökningen vid markeringens gräns. Om du byter riktning för markeringen avmarkeras det du tidigare har markerat.

Hjälpmedel

Med de här kortkommandona kan du styra din Mac med ditt tangentbord eller dina hjälpmedel.

Hjälpmedel och kortkommandon för VoiceOver

Kommando-Alternativ-F5 Visa hjälpmedelsalternativ
Kommando-F5 eller Fn-Kommando-F5 Slå på eller av VoiceOver
Alternativ-Kontroll-F8 eller Fn-Alternativ-Kontroll-F8 Öppna VoiceOver-verktyget (om VoiceOver är på)
Alternativ-Kontroll F7 eller Fn-Alternativ-Kontroll-F7 Visa menyn VoiceOver (om VoiceOver är på)
Alternativ-Kontroll-semikolon (;) Aktivera eller inaktivera VoiceOver
Kommando-Alternativ-8 Slå på eller av Zoom
Kommando-Alternativ-plus (+) Zooma in
Kommando-Alternativ-minus (-) Zooma ut
Kommando-Alternativ-Kontroll-8 Invertera/återställ skärmfärgerna (OS X Lion eller tidigare)
Kommando-Alternativ-Kontroll-komma (,) Minska kontrasten (OS X Lion eller tidigare)
Kommando-Alternativ-Kontroll-punkt (.) Öka kontrasten (OS X Lion eller tidigare)

Obs!: Du kan behöva aktivera "Använd alla funktionstangenter som standardtangenter" i tangentbordsinställningarna för VoiceOvers meny och verktygsprogram för att kunna arbeta.

Tangentbordstjänster

Tangentbordstjänster gör det möjligt för dig att använda ditt tangentbord till att navigera och interagera med objekt på skärmen. Använd dessa genvägar för att markera och justera kontroller, som textfält och reglage. Du kan växla inställning genom att trycka på Kontroll-F7 eller genom att välja Tangentbordstjänster från panelen Genvägar i Tangentbordsinställningar i Systeminställningar. 

Tabb Flytta till nästa kontroll
Skift-tabb Flytta till föregående kontroll
Kontroll-tabb Flytta till nästa kontroll när ett textfält markeras
Piltangenter

Flytta till intilliggande objekt i en lista, tabbgrupp eller meny, eller
Flytta reglage och justerare (vertikala upp- och nedåtpilar används för att öka och minska värden)

Kontroll-piltangenter Flytta till en kontroll som ligger intill textfältet
Mellanslag Välj det markerade menyobjektet
Returtangent eller Enter Klicka på standardknappen eller utför standardåtgärden
Esc Klicka på knappen Avbryt eller
Stäng en meny utan att välja ett objekt

Du kan navigera bland menyerna i menyfältet utan mus eller styrplatta. Sätt fokus på menyfältet genom att trycka på Kontroll-F2 (Fn-Kontroll-F2 på bärbara tangentbord). Använd därefter tangentbordskombinationerna som listas nedan.

Vänsterpil och högerpil Flytta från meny till meny
Gå tillbaka Öppna en markerad meny
Uppåtpil och nedåtpil Flytta till menyobjekt den valda menyn
Ange menyobjektets namn Flytta till ett menyobjekt i den valda menyn
Gå tillbaka Välj ett menyobjekt

Hjälpmedel – mustangenter

När mustangenter är aktiverade i inställningarna för Hjälpmedel går det att flytta muspekaren med tangenterna på tangentbordet eller det numeriska tangentbordet. 

8 eller 8 på det numeriska tangentbordet Flytta upp
K eller 2 på det numeriska tangentbordet Flytta ned
U eller 4 på det numeriska tangentbordet Flytta åt vänster
O eller 6 på det numeriska tangentbordet Flytta åt höger
J eller 1 på det numeriska tangentbordet Flytta diagonalt nedåt till vänster
L eller 3 på det numeriska tangentbordet Flytta diagonalt nedåt till höger
7 eller 7 på det numeriska tangentbordet Flytta diagonalt uppåt till vänster
9 eller 9 på det numeriska tangentbordet Flytta diagonalt uppåt till höger
I eller 5 på det numeriska tangentbordet Trycka på musknappen
M eller 0 på det numeriska tangentbordet Hålla ned musknappen
. (punkt-tangenten) Släppa musknappen

Kortkommandon för Finder

Kommando-A Markera alla objekt i det översta Finder-fönstret (eller på skrivbordet om inget fönster är öppet)
Kommando-Alternativ-A Avmarkera alla objekt
Kommando-Skift-A Öppna mappen Program
Kommando-C Kopiera markerat objekt eller text till Urklipp
Kommando-Skift-C Öppna fönstret Dator
Kommando-D Kopiera markerat objekt
Kommando-Skift-D Öppna mappen Skrivbord
Kommando-E Mata ut
Kommando-F Söka efter matchande Spotlight-attribut
Kommando-Skift-F Söka efter Spotlight-filnamnsmatchningar
Kommando-Alternativ-F Navigera till sökfältet i ett redan öppet Spotlight-fönster
Kommando-Skift-G Gå till mapp
Kommando-Skift-H Öppna Hemmappen i det Användarkonto som är inloggat för närvarande
Kommando-Kontroll-T Lägg till i Sidofält (OS X Mavericks)
Kommando-I Visa info
Kommando-Alternativ-I Visa granskare
Kommando-Kontroll-I Visa sammanfattning
Kommando-Skift-I Öppna iDisk
Kommando-J Visa visningsalternativ
Kommando-K Anslut till server
Kommando-Skift-K Öppna nätverksfönstret
Kommando-L Skapa alias för markerat objekt
Kommando-M Minimera fönster
Kommando-Alternativ-M Minimera alla fönster
Kommando-N Nytt Finder-fönster
Kommando-Skift-N Ny mapp
Kommando-Alternativ-N Ny smart mapp
Kommando-O Öppna markerat objekt
Kommando-Skift-Q Logga ut
Kommando-Skift-Alternativ-Q Logga ut omedelbart
Kommando-R Visa original (av alias)
Kommando-T Lägg till Finder-flik (OS X Mavericks)
Kommando-Skift-T Visa och dölj Finder-flik (OS X Mavericks)
Kommando-Alternativ-T Dölj eller visa Verktygsfältet i Finder-fönstret
Kommando-Skift-U Öppna mappen Verktygsprogram
Kommando-V Klistra in
Kommando-W Stäng fönster
Kommando-Alternativ-W Stäng alla fönster
Kommando-X Klipp ut
Kommando-Alternativ-Y Bildspel (Mac OS X 10.5 eller senare)
Kommando-Z Ångra
Kommando-1 Visa som symbol
Kommando-2 Visa som lista
Kommando-3 Visa som kolumner
Kommando-4 Visa som Cover Flow (Mac OS X 10.5 eller senare)
Kommando-komma (,) Öppna Finder-inställningar
Kommando-accent (`) (accenttangenten ovanför tabbtangenten på ett amerikanskt tangentbord) Bläddra genom öppna Finder-fönster
Kommando-Skift-frågetecken (?) Öppna Mac Hjälp
Kommando-vänster fyrkantsparentes ([) Gå till föregående mapp
Kommando-höger fyrkantsparentes (]) Gå till nästa mapp
Kommando-uppåtpil Öppna mappen som innehåller den aktuella mappen
Kommando-Kontroll-uppåtpil Öppna mappen som innehåller den aktuella mappen i ett nytt fönster
Kommando-nedåtpil Öppna markerat objekt
Kommando-Skift-uppåtpil Aktivera skrivbordet
Högerpil (i Listvy) Öppna den markerade mappen
Vänsterpil (i Listvy) Stäng den markerade mappen
Alternativklicka på visningstriangeln (i Listvy) Öppna alla mappar i den markerade mappen
Alternativ-dubbelklicka Öppna en mapp i ett separat fönster och stäng det aktuella fönstret
Kommando-dubbelklicka Öppna en mapp i ett separat fönster
Kommando-klicka på fönsterrubriken Se mapparna som innehåller det aktuella fönstret
Kommando-tabb Byt program, bläddra framåt
Kommando-Skift-tabb Byt program, bläddra bakåt
Kommando-backsteg Flytta till papperskorgen
Kommando-Skift-backsteg Tömma papperskorgen
Kommando-Skift-Alternativ-backsteg Tömma papperskorgen utan att visa en dialogruta
Mellanslag (eller Kommando-Y) Överblick (Mac OS X 10.5 eller senare)
Kommandotangenten medan du drar Flytta objektet som du drar till en annan volym eller plats
(pekaren ändras medan du håller ned tangenterna)
Alternativtangenten medan du drar Kopiera objektet som du drar
(pekaren ändras medan du håller ned tangenterna)
Tangentkombinationen Kommando-Alternativ medan du drar Gör ett alias av objektet som du drar
(pekaren ändras medan du håller ned tangenterna)

Läs mer

Sök efter "kortkommandon" i hjälpmenyn om du vill lära dig mer om den här funktionen i OS X. I följande artiklar hittar du mer information om kortkommandon.

 

Viktigt: Information om produkter som inte tillverkas av Apple tillhandahålls endast i informationssyfte och ska inte betraktas som någon rekommendation från Apple. Kontakta leverantören om du vill veta mer.

Senast ändrad: 2014-okt-11
Var detta till hjälp?
Ja
Nej
  • Senast ändrad: 2014-okt-11
  • Artikel: HT1343
  • Visningar:

    4134
  • Betyg:
    • 100.0

    (1 svar)

Ytterligare information om produktsupport