ศูนย์ตอบคำถามด้านการบริการเกี่ยวกับเดสก์ท็อป Mac

เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับตัวเลือกบริการของ Apple iMac, Mac mini หรือ Mac Pro ของคุณ

ฉันจะเข้ารับบริการซ่อมแซมเดสก์ท็อป Mac ได้อย่างไร

Apple เสนอทางเลือกอันหลากหลายในการเข้ารับความช่วยเหลือและบริการสำหรับ iMac, Mac mini และ Mac Pro ของคุณ โปรดเลือกวิธีที่เหมาะกับคุณมากที่สุด หากคุณประสบปัญหาเกี่ยวกับระบบปฏิบัติการของคุณ บทความบริการช่วยเหลือของเราอาจตอบข้อสงสัยของคุณได้ หรือให้เราช่วยคุณแก้ไขปัญหาอื่นๆ ก็สามารถทำได้

อ่านบทความบริการช่วยเหลือของ Apple

ติดต่อเรา

ติดต่อเราเพื่อรับคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญฝ่ายติดต่อเราเพื่อรับคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญฝ่ายบริการช่วยเหลือของ Apple เราจะช่วยคุณแก้ไขปัญหาหรือนัดหมายการซ่อมแซม ก่อนจะติดต่อหาเรา โปรดเตรียมหมายเลขประจำเครื่องของผลิตภัณฑ์, Apple ID และรหัสผ่านของคุณให้พร้อม

ค้นหาหมายเลขประจำเครื่องของผลิตภัณฑ์ของคุณ
ระบุรุ่นเดสก์ท็อป Mac ของคุณ
เริ่มขอรับบริการช่วยเหลือ

นำเครื่องเข้ารับบริการ

หากต้องการเข้ารับความช่วยเหลือด้วยตนเอง โปรดนำผลิตภัณฑ์ของคุณไปที่ผู้ให้บริการที่ได้รับอนุญาตจาก Apple

ค้นหาผู้ให้บริการที่ได้รับอนุญาตจาก Apple
สำรองข้อมูลเดสก์ท็อป Mac ของคุณและเตรียมเครื่องให้พร้อมเข้ารับบริการ

การบริการจะมีค่าใช้จ่ายเท่าใด

เราจะไม่คิดค่าบริการหากปัญหาที่เกิดขึ้นอยู่ภายใต้การรับประกัน, AppleCare Protection Plan หรือเป็นไปตามกฎหมายคุ้มครองผู้บริโภค หากปัญหาของคุณไม่ได้อยู่ภายใต้การคุ้มครองเหล่านี้ ค่าบริการจะขึ้นอยู่กับประเภทการซ่อม สอบถามตัวแทนให้บริการของคุณเพื่อประเมินค่าใช้จ่าย

ตรวจสอบความคุ้มครองภายใต้การรับประกันของคุณ

การบริการจะใช้เวลานานเท่าใด

แหล่งบริการซ่อม 

เวลาโดยประมาณ 

ผู้ให้บริการที่ได้รับอนุญาตจาก Apple

สอบถามตัวแทนให้บริการของคุณ

คุณอาจตรวจสอบสถานะการซ่อมแซมผ่านทางออนไลน์ได้ ขึ้นอยู่กับสถานที่ที่คุณเข้ารับบริการ

ตรวจสอบสถานะคำขอรับบริการของคุณ

ความคุ้มครองภายใต้การรับประกันแบบจำกัดของ Apple

การรับประกันแบบจำกัดของเราจะครอบคลุมข้อบกพร่องของผลิตภัณฑ์และอุปกรณ์เสริมที่เป็นแบรนด์ Apple ของคุณเป็นเวลาหนึ่งปีนับจากวันที่คุณซื้อผลิตภัณฑ์ดังกล่าว การรับประกันแบบจำกัดของ Apple เป็นส่วนที่ได้รับเพิ่มเติมจากสิทธิ์ตามกฎหมายคุ้มครองผู้บริโภค

การรับประกันของเราไม่ครอบคลุมความเสียหายอันเกิดจากอุบัติเหตุหรือการดัดแปลงโดยไม่ได้รับอนุญาต โปรดดูการรับประกัน หากต้องการทราบรายละเอียดทั้งหมด คุณสามารถตรวจสอบสถานะการรับประกันทางออนไลน์และอัพเดทข้อมูลหลักฐานการซื้อของคุณได้หากมีข้อผิดพลาดประการใดในบันทึกของเรา

อ่านการรับประกันแบบจำกัดของ Apple
ตรวจสอบสถานะการรับประกันของคุณ
อัพเดทหลักฐานการซื้อของคุณ
เรียนรู้เกี่ยวกับกฎหมายคุ้มครองผู้บริโภค

ฉันสามารถซื้อความคุ้มครองเพิ่มเติมให้เดสก์ท็อป Mac ของฉันได้หรือไม่

AppleCare Protection Plan มอบบริการช่วยเหลือทางโทรศัพท์จากผู้เชี่ยวชาญและให้ความคุ้มครองสำหรับบริการด้านฮาร์ดแวร์เป็นระยะเวลาสูงสุดสามปีนับจากวันที่คุณซื้อเดสก์ท็อป Mac ของคุณ คุณสามารถซื้อ AppleCare Protection Plan ได้ภายใน 12 เดือนนับจากวันที่คุณซื้อเดสก์ท็อป Mac ของคุณ

อีกทั้งคุณยังได้รับสิทธิ์ภายใต้กฎหมายคุ้มครองผู้บริโภคอีกด้วย การรับประกันแบบจำกัดของ Apple และ AppleCare Protection Plan คือสิทธิประโยชน์เพิ่มเติมจากสิทธิ์ที่คุณได้รับตามกฎหมายคุ้มครองผู้บริโภค

เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับ AppleCare Protection Plan

การบริการที่อยู่นอกระยะเวลารับประกัน

การซ่อมแซมจะไม่ถือว่าอยู่ภายใต้การรับประกันเมื่อเกิดกรณีดังต่อไปนี้

  • Mac ของคุณมีอายุการใช้งานมากกว่าหนึ่งปี
  • Mac ของคุณประสบปัญหาที่ไม่อยู่ภายใต้การรับประกัน เช่น ได้รับความเสียหายจากอุบัติเหตุ หรือได้รับความเสียหายอันเกิดจากการดัดแปลงโดยไม่ได้รับอนุญาต

หาก Mac ของคุณต้องการการซ่อมแซมที่ไม่ได้อยู่ภายใต้การรับประกัน เราอาจซ่อมแซมให้คุณได้โดยคิดค่าธรรมเนียมนอกการรับประกัน ค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมจะขึ้นอยู่กับประเภทของบริการและขึ้นอยู่กับว่าปัญหาของคุณได้รับการคุ้มครองภายใต้ AppleCare Protection Plan หรือไม่ และคุณอาจมีสิทธิ์ในกฎหมายคุ้มครองผู้บริโภคเพิ่มเติมนอกเหนือจากการรับประกันของ Apple อีกด้วย

อ่านการรับประกันแบบจำกัดของ Apple
อ่านข้อกำหนดและเงื่อนไขการซ่อมแซมของ Apple

อุปกรณ์เสริมของ Apple

อุปกรณ์เสริมของ Apple ที่ให้มาในกล่องเดียวกันกับ Mac ของคุณ จะได้รับความคุ้มครองภายใต้การรับประกันของเราและกฎหมายคุ้มครองผู้บริโภค หากคุณซื้อ AppleCare Protection Plan สำหรับ Mac ของคุณ บริการยังครอบคลุมถึงอุปกรณ์เสริมที่มากับผลิตภัณฑ์ด้วย

หากต้องการทราบรายละเอียดเกี่ยวกับการให้บริการ โปรดติดต่อ Apple หรือผู้ให้บริการที่ได้รับอนุญาตจาก Apple

อ่านการรับประกันแบบจำกัดของ Apple สำหรับอุปกรณ์เสริม
ติดต่อบริการช่วยเหลือของ Apple

บริการดูแลแบตเตอรี่สำหรับอุปกรณ์เสริมของคุณ

เดสก์ท็อป Mac บางรุ่นมาพร้อมกับอุปกรณ์เสริมที่มีแบตเตอรี่ชนิดชาร์จซ้ำได้ในตัว หากแบตเตอรี่ของคุณมีความบกพร่องจากการผลิตและปัญหานี้อยู่ในความคุ้มครองภายใต้การรับประกันแบบจำกัดของ Apple, AppleCare Protection Plan หรือกฎหมายคุ้มครองผู้บริโภค เราจะซ่อมแซมแบตเตอรี่ให้โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม การรับประกันของเราไม่ครอบคลุมแบตเตอรี่ที่เสื่อมสภาพจากการใช้งานตามปกติ 

เราอาจต้องทดสอบอุปกรณ์เสริมของคุณเพื่อค้นหาสาเหตุของปัญหาแบตเตอรี่ หากอุปกรณ์เสริมของคุณไม่อยู่ภายใต้การรับประกัน เราสามารถซ่อมแซมหรือเปลี่ยนอุปกรณ์ให้คุณได้โดยคิดค่าธรรมเนียม

คุณจะได้รับสิทธิประโยชน์เพิ่มเติมหากคุณมี AppleCare Protection Plan สำหรับเดสก์ท็อป Mac ของคุณ หากแบตเตอรี่ของคุณสามารถเก็บประจุไฟฟ้าในแบตเตอรี่ได้เพียง 80 เปอร์เซ็นต์ของปริมาณความจุเดิมหรือน้อยกว่า และอยู่ภายใต้ความคุ้มครองจาก AppleCare Plan เราจะให้บริการแบตเตอรี่ของคุณโดยไม่คิดค่าบริการ

เรียนรู้วิธีการยืดระยะเวลาการใช้งานแบตเตอรี่

เตรียมพร้อมรับบริการสำหรับ Mac

  • สำรองข้อมูลของคุณ. คุณอาจจำเป็นต้องสำรองข้อมูลหาก Mac ของคุณจำเป็นต้องรับการฟอร์แมตในระหว่างดำเนินการซ่อมแซม Apple จะไม่รับผิดชอบต่อข้อมูลที่สูญหาย
  • เปิดใช้งาน FileVault ซึ่งจะเข้ารหัสข้อมูลใน Mac ของคุณ
  • ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณจำ Apple ID และรหัสผ่านของคุณได้
  • เก็บสายและอุปกรณ์เสริมอื่นๆ ของคุณเอาไว้ในขณะที่รับบริการ

เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการสำรองข้อมูล
เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับความปลอดภัยของ Apple macOS และ FileVault
เปิดใช้งาน (หรือเปิดใช้งานอีกครั้ง) FileVault
อ่านนโยบายความเป็นส่วนตัวของ Apple

บริการหลังการขาย

เรารับประกันการให้บริการของเรา รวมถึงชิ้นส่วนต่างๆ ที่เปลี่ยนทดแทนให้ เป็นเวลา 90 วัน หรือระยะเวลาที่เหลือจากการรับประกันของ Apple หรือความคุ้มครองจาก AppleCare Protection Plan ขึ้นอยู่กับว่าแบบใดมีระยะเวลานานกว่า เรามอบการรับประกันนี้ให้ทุกครั้งที่คุณรับบริการจากเราหรือจากผู้ให้บริการที่ได้รับอนุญาตจาก Apple การรับประกันนี้เป็นสิทธิ์เพิ่มเติมจากสิทธิ์ตามกฎหมายคุ้มครองผู้บริโภค