macOS High Sierra

การตั้งค่าการควบคุมโดยผู้ปกครอง

ให้ฐานะผู้ปกครอง คุณต้องการให้ลูกๆ ของคุณมีประสบการณ์ที่ปลอดภัยและมีความสุขบน Macด้วยการใช้การตั้งค่าการควบคุมโดยผู้ปกครอง คุณสามารถจัดการ ตรวจสอบ และควบคุมเวลาที่ลูกๆ ของคุณจะใช้ Mac, เว็บไซต์ที่พวกเขาเยี่ยมชม หรือบุคคลที่พวกเขาสนทนาด้วยได้

การเปิดการควบคุมโดยผู้ปกครอง

เลือกเมนู Apple > การตั้งค่าระบบ จากนั้นคลิก การควบคุมโดยผู้ปกครอง

เปิดการตั้งค่าการควบคุมโดยผู้ปกครองให้ฉัน

 • ถ้าคุณเห็นข้อความ “ไม่มีบัญชีผู้ใช้ที่จะจัดการ” ให้เลือก “สร้างบัญชีผู้ใช้ใหม่ที่มีการควบคุมโดยผู้ปกครอง” จากนั้นคลิก ดำเนินการต่อป้อนชื่อและรหัสผ่านของผู้ดูแลระบบ (หรือถ้า Mac ของคุณมี Touch Bar ให้ใช้ Touch ID)คลิกเมนูป๊อปอัพอายุ แล้วเลือกอายุป้อนข้อมูลชื่อและรหัสผ่าน จากนั้นคลิก สร้างผู้ใช้

 • ถ้าคุณเห็นข้อความ “การควบคุมโดยผู้ปกครองจะช่วยคุณให้สามารถจัดการการใช้งานคอมพิวเตอร์ แอพพลิเคชั่น และอินเทอร์เน็ตของบุตรหลานได้” ให้คลิกไอคอนแม่กุญแจ เพื่อปลดล็อคป้อนชื่อและรหัสผ่านของผู้ดูแลระบบ (หรือถ้า Mac ของคุณมี Touch Bar ให้ใช้ Touch ID)จากนั้นเลือกผู้ใช้

  ถ้าคุณเปิดใช้และปิดใช้การควบคุมโดยผู้ปกครองก่อนหน้านี้ ให้คลิก เปิดใช้งานการควบคุมโดยผู้ปกครอง

  ถ้าผู้ใช้ที่คุณต้องการจัดการไม่ได้อยู่ในรายการ ให้คลิกปุ่มเพิ่ม เพื่อสร้างผู้ใช้ใหม่คลิกเมนูป๊อปอัพอายุ แล้วเลือกอายุป้อนข้อมูลชื่อและรหัสผ่าน จากนั้นคลิก สร้างผู้ใช้

การตั้งค่าการจำกัด

 1. เลือกเมนู Apple > การตั้งค่าระบบ จากนั้นคลิก การควบคุมโดยผู้ปกครอง

  เปิดการตั้งค่าการควบคุมโดยผู้ปกครองให้ฉัน

  หมายเหตุ: เมื่อคุณเปิดการตั้งค่าการควบคุมโดยผู้ปกครอง แล้วเห็นข้อความ “ไม่มีบัญชีผู้ใช้ที่จะจัดการ” ให้เลือก “สร้างบัญชีผู้ใช้ใหม่ที่มีการควบคุมโดยผู้ปกครอง” จากนั้นคลิก ดำเนินการต่อป้อนชื่อและรหัสผ่านของผู้ดูแลระบบ (หรือถ้า Mac ของคุณมี Touch Bar ให้ใช้ Touch ID)คลิกเมนูป๊อปอัพอายุ แล้วเลือกอายุป้อนข้อมูลชื่อและรหัสผ่าน จากนั้นคลิก สร้างผู้ใช้

 2. คลิกไอคอนแม่กุญแจ เพื่อปลดล็อค จากนั้นป้อนชื่อและรหัสผ่านของผู้ดูแลระบบ (หรือถ้า Mac ของคุณมี Touch Bar ให้ใช้ Touch ID)

 3. เลือกผู้ใช้ แล้วคลิกปุ่มที่ด้านบนสุด

  • แอพ: ป้องกันไม่ให้เด็กใช้กล้องในตัวเครื่องและเข้าร่วมเกมแบบหลายผู้เล่นใน Game Centerจำกัดการใช้แอพเมลติดต่อกับผู้อื่นของเด็กระบุแอพที่เด็กสามารถเข้าถึงได้

  • เว็บ: จำกัดการเข้าถึงเว็บไซต์หรืออนุญาตการเข้าถึงแบบไม่จำกัด

  • ร้าน: ปิดใช้งานการเข้าถึง iTunes Store และ iBooks Storeจำกัดการเข้าถึงของเด็กสำหรับเพลง ภาพยนตร์ รายการทีวี แอพ และหนังสือให้เป็นเฉพาะรายการที่มีการจัดอันดับความเหมาะสมของอายุเท่านั้น

  • เวลา: ตั้งการจำกัดเวลาสำหรับวันธรรมดา วันสุดสัปดาห์ และเวลาเข้านอน

  • ความเป็นส่วนตัว: อนุญาตให้เด็กดำเนินการเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัว

  • อื่นๆป้องกันเด็กจากการใช้ Siri และป้อนตามคำบอก การแก้ไขการตั้งค่าเครื่องพิมพ์และเครื่องสแกน และการเขียนแผ่น CD และแผ่น DVDซ่อนคำหยาบในพจนานุกรมและแหล่งอื่นๆป้องกันไม่ให้แก้ไข Dockให้มุมมองที่เข้าใจง่ายเกี่ยวกับเครื่อง Mac ตั้งโต๊ะ

การจัดการการควบคุมโดยผู้ปกครองจาก Mac เครื่องอื่น

หลังจากที่คุณได้ตั้งค่าการจำกัดสำหรับเด็กใน Mac เครื่องหนึ่งแล้ว คุณจะสามารถจัดการการควบคุมโดยผู้ปกครองจาก Mac เครื่องอื่นได้ด้วยคอมพิวเตอร์ทั้งสองเครื่องต้องอยู่ในเครือข่ายเดียวกัน

 1. บน Mac ที่เด็กใช้ ให้เลือกเมนู Apple > การตั้งค่าระบบ จากนั้นคลิก การควบคุมโดยผู้ปกครอง

  เปิดการตั้งค่าการควบคุมโดยผู้ปกครองให้ฉัน

  หมายเหตุ: เมื่อคุณเปิดการตั้งค่าการควบคุมโดยผู้ปกครอง แล้วเห็นข้อความ “ไม่มีบัญชีผู้ใช้ที่จะจัดการ” ให้เลือก “สร้างบัญชีผู้ใช้ใหม่ที่มีการควบคุมโดยผู้ปกครอง” จากนั้นคลิก ดำเนินการต่อป้อนชื่อและรหัสผ่านของผู้ดูแลระบบ (หรือถ้า Mac ของคุณมี Touch Bar ให้ใช้ Touch ID)คลิกเมนูป๊อปอัพอายุ แล้วเลือกอายุป้อนข้อมูลชื่อและรหัสผ่าน จากนั้นคลิก สร้างผู้ใช้

 2. คลิกไอคอนแม่กุญแจ เพื่อปลดล็อค จากนั้นป้อนชื่อและรหัสผ่านของผู้ดูแลระบบ (หรือถ้า Mac ของคุณมี Touch Bar ให้ใช้ Touch ID)

  อย่าเลือกบัญชีของเด็กในตอนนี้

 3. เลือก "จัดการการควบคุมโดยผู้ปกครองจากคอมพิวเตอร์เครื่องอื่น"

  หากคุณไม่เห็นตัวเลือกนี้ แสดงว่าอาจมีผู้ใช้ถูกเลือกอยู่ทางด้านซ้ายของการตั้งค่าการควบคุมโดยผู้ปกครองกด Command ค้างไว้แล้วคลิกผู้ใช้ที่ถูกเลือกอยู่เพื่อไม่เลือกผู้ใช้ใดๆ

 4. ใน Mac ที่คุณต้องการใช้จัดการการตั้งค่าการควบคุมโดยผู้ปกครองของเด็ก ให้เลือกเมนู Apple > การตั้งค่าระบบ จากนั้นคลิก การควบคุมโดยผู้ปกครอง

  เปิดการตั้งค่าการควบคุมโดยผู้ปกครองให้ฉัน

 5. คลิกไอคอนแม่กุญแจ เพื่อปลดล็อค จากนั้นป้อนชื่อและรหัสผ่านของผู้ดูแลระบบ (หรือถ้า Mac ของคุณมี Touch Bar ให้ใช้ Touch ID)

 6. เลือก Mac ที่บุตรหลานของคุณใช้

 7. ป้อนชื่อและรหัสผ่านของผู้ดูแลระบบของ Mac ที่บุตรหลานใช้

 8. เลือกผู้ใช้ที่จะจัดการ

 9. ตอนนี้คุณสามารถเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าการควบคุมโดยผู้ปกครองและตรวจสอบบันทึกกิจกรรมได้

การใช้การตั้งค่าการควบคุมโดยผู้ปกครองค่าเดิมอีกครั้ง

คุณสามารถคัดลอกการตั้งค่าการควบคุมโดยผู้ปกครองของผู้ใช้และปรับใช้กับผู้ใช้อื่นได้

 1. เลือกเมนู Apple > การตั้งค่าระบบ จากนั้นคลิก การควบคุมโดยผู้ปกครอง

  เปิดการตั้งค่าการควบคุมโดยผู้ปกครองให้ฉัน

  หมายเหตุ: เมื่อคุณเปิดการตั้งค่าการควบคุมโดยผู้ปกครอง แล้วเห็นข้อความ “ไม่มีบัญชีผู้ใช้ที่จะจัดการ” ให้เลือก “สร้างบัญชีผู้ใช้ใหม่ที่มีการควบคุมโดยผู้ปกครอง” จากนั้นคลิก ดำเนินการต่อป้อนชื่อและรหัสผ่านของผู้ดูแลระบบ (หรือถ้า Mac ของคุณมี Touch Bar ให้ใช้ Touch ID)คลิกเมนูป๊อปอัพอายุ แล้วเลือกอายุป้อนข้อมูลชื่อและรหัสผ่าน จากนั้นคลิก สร้างผู้ใช้

 2. คลิกไอคอนแม่กุญแจ เพื่อปลดล็อค จากนั้นป้อนชื่อและรหัสผ่านของผู้ดูแลระบบ (หรือถ้า Mac ของคุณมี Touch Bar ให้ใช้ Touch ID)

 3. เลือกผู้ใช้ที่คุณต้องการคัดลอกการตั้งค่า

 4. คลิกเมนูป๊อปอัพการกระทำ จากนั้นเลือกการตั้งค่าคัดลอก

 5. เลือกผู้ใช้ที่คุณต้องการปรับใช้การตั้งค่าที่คัดลอกมา

 6. คลิกเมนูป๊อปอัพการกระทำ จากนั้นเลือก วางการตั้งค่า

ปิดการควบคุมโดยผู้ปกครอง

 1. เลือกเมนู Apple > การตั้งค่าระบบ จากนั้นคลิก การควบคุมโดยผู้ปกครอง

  เปิดการตั้งค่าการควบคุมโดยผู้ปกครองให้ฉัน

 2. คลิกไอคอนแม่กุญแจ เพื่อปลดล็อค จากนั้นป้อนชื่อและรหัสผ่านของผู้ดูแลระบบ (หรือถ้า Mac ของคุณมี Touch Bar ให้ใช้ Touch ID)

 3. เลือกผู้ใช้ แล้วคลิกเมนูป๊อปอัพการกระทำ จากนั้นเลือกปิดการควบคุมโดยผู้ปกครอง