macOS High Sierra

จัดการครอบครัวที่คุณจัดระเบียบ

หากคุณได้ตั้งค่าการแชร์กันในครอบครัว แสดงว่าคุณเป็นผู้จัดการครอบครัวคุณสามารถเพิ่มสมาชิกในครอบครัว ส่งคำเชิญให้คนอื่นๆ เพื่อให้เข้าร่วมกลุ่มครอบครัวอีกครั้ง เปลี่ยน Apple ID ที่ใช้ในการซื้อในครอบครัว เลือกบริการที่สมาชิกครอบครัวสามารถใช้ และเอาสมาชิกในครอบครัวออกได้คุณยังสามารถหยุดการแชร์กันในครอบครัวและยกเลิกกลุ่มครอบครัวได้อีกด้วย

หากคุณเป็นสมาชิกในครอบครัวแต่ไม่ได้เป็นผู้จัดการ คุณสามารถเปลี่ยนการตั้งค่าการแชร์กันในครอบครัวได้ ให้ดู การแชร์สินค้าที่ซื้อกับครอบครัวของคุณ และ การหยุดแชร์ตำแหน่งที่ตั้งของคุณกับสมาชิกครอบครัวหากคุณไม่มีกลุ่มครอบครัว ให้ดูการตั้งค่าการแชร์กันในครอบครัว

เพิ่มสมาชิกครอบครัว

ผู้จัดการครอบครัวสามารถเพิ่มสมาชิกครอบครัวได้ไม่เกินห้าคน

 1. เลือก เมนู Apple > การตั้งค่าระบบ จากนั้นคลิก iCloud

  เปิด การตั้งค่า iCloud สำหรับฉัน

 2. คลิก จัดการครอบครัว แล้วคลิกปุ่มเพิ่ม  จากนั้นปฏิบัติตามวิธีใดวิธีหนึ่งต่อไปนี้:

  • เพิ่มคนที่มี Apple ID:ป้อนชื่อหรือที่อยู่อีเมลของบุคคลที่คุณต้องการจะให้เข้าร่วมครอบครัว คลิก ดำเนินการต่อ จากนั้นปฏิบัติตามขั้นตอนบนหน้าจอคนที่คุณเพิ่มต้องมี Apple ID ที่ใช้ลงชื่อเข้าสู่ iCloud อยู่แล้ว

   ถ้าคนที่คุณกำลังเพิ่มอยู่ใกล้ๆ คนคนนั้นจะสามารถป้อน Apple ID และรหัสผ่านได้เลยหากไม่เช่นนั้น คุณสามารถส่งคำเชิญให้เข้าร่วมไปยังบุคคลนั้นทางอีเมลได้

  • สร้างบัญชีเด็ก: เลือก “สร้าง Apple ID สำหรับเด็กที่ไม่มีบัญชี” คลิก ดำเนินการต่อ จากนั้นปฏิบัติตามขั้นตอนบนหน้าจอ

   ในการปฏิบัติตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลทางอินเทอร์เน็ตของเด็ก คุณจะต้องใช้ CVV ซึ่งเป็นรหัสการตรวจสอบยืนยันที่ส่งให้ผ่านทาง SMS หรือใช้รหัสความปลอดภัยจากวิธีการชำระเงินของคุณ เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการแสดงการยินยอมจากผู้ปกครองของคุณหากคุณมีวิธีการชำระเงินรูปแบบอื่นในระบบ ระบบจะขอให้คุณเปลี่ยนวิธีการชำระเงินเป็นบัตรเครดิต บัตรเดบิต หรือ Union Pay ก่อนที่คุณจะสามารถดำเนินการต่อได้

สินค้าที่สมาชิกครอบครัวคนใหม่ซื้อจะมีให้ใช้ในครอบครัว หลังจากที่สมาชิกคนนั้นได้ยืนยัน Apple ID ที่ตนใช้ในการแชร์สินค้าที่ซื้อจาก iTunes Store, App Store และ iBooks Storeแต่ละคนสามารถทำเช่นนี้ได้ในการตั้งค่า iCloud บน Mac ของตนเอง หรือใน การตั้งค่า > iCloud บนอุปกรณ์ iOS ของตน

การส่งคำเชิญให้เข้าร่วมซ้ำอีกครั้ง

ในฐานะผู้จัดการครอบครัว คุณสามารถส่งคำเชิญซ้ำอีกครั้งทางอีเมลไปยังบุคคลที่ยังไม่ตอบรับคำเชิญ

 1. เลือก เมนู Apple > การตั้งค่าระบบ จากนั้นคลิก iCloud

  เปิด การตั้งค่า iCloud สำหรับฉัน

 2. คลิก จัดการครอบครัว เลือกสมาชิกครอบครัวจากทางซ้าย จากนั้นคลิก ส่งคำเชิญใหม่ ทางขวา

เปลี่ยนบัตรเครดิตที่แชร์

ในฐานะผู้จัดการครอบครัว คุณสามารถเปลี่ยนบัตรเครดิตที่แชร์โดยสมาชิกครอบครัวทุกคน

 1. เลือก เมนู Apple > การตั้งค่าระบบ จากนั้นคลิก iCloud

  เปิด การตั้งค่า iCloud สำหรับฉัน

 2. คลิกรายละเอียดบัญชี คลิกการชำระเงิน จากนั้นปฏิบัติตามวิธีใดวิธีหนึ่งต่อไปนี้:

  • วิธีการชำระเงินวิธีหนึ่งแสดง: คลิกรายละเอียด แล้วเปลี่ยนข้อมูลบัตรเครดิตและที่อยู่เรียกเก็บเงินสำหรับวิธีชำระเงินหลักของคุณ

  • วิธีการชำระเงินสองวิธีแสดง: ใช้ iTunes เพื่อเปลี่ยนข้อมูลบัตรเครดิตและที่อยู่เรียกเก็บเงินสำหรับ Apple ID ที่คุณใช้เพื่อแชร์สินค้าที่ซื้อกับครอบครัวของคุณสำหรับคำแนะนำ ให้ดู จัดการบัญชี iTunes Store ของคุณ ในวิธีใช้ iTunes

  วิธีการชำระเงินหลักจะแสดงเสมอวิธีการชำระเงินแบบที่สองซึ่งก็คือการแชร์กันในครอบครัวจะไม่ปรากฏขึ้นหากคุณเป็นผู้จัดการครอบครัวและ Apple ID ที่คุณใช้ลงชื่อเข้า iCloud เป็น Apple ID เดียวกันกับที่คุณใช้ในการซื้อที่คุณแชร์กับครอบครัวของคุณในกรณีนี้ สมาชิกครอบครัวจะแชร์วิธีการชำระเงินหลักของคุณที่ใช้ในการซื้อสินค้าแบบการแชร์กันในครอบครัวสำหรับข้อมูลเกี่ยวกับการใช้ Apple ID อื่น ให้ดู การแชร์สินค้าที่ซื้อกับครอบครัวของคุณ

เอาสมาชิกครอบครัวออก

ในฐานะผู้จัดการครอบครัว คุณสามารถเอาสมาชิกออกจากกลุ่มครอบครัวได้หลังจากที่คุณเอาสมาชิกคนหนึ่งออกจากครอบครัว บุคคลนั้นอาจสามารถเข้าร่วมหรือตั้งอีกครอบครัวหนึ่งได้อย่างไรก็ตาม สมาชิกแต่ละคนสามารถเข้าร่วมได้เพียงสองครอบครัวต่อปีเท่านั้น(การกลับเข้าร่วมครอบครัวหรือการสร้างครอบครัวใหม่จะนับรวมกับขีดจำกัดนี้ด้วย)

ไม่สามารถเอาเด็กที่อายุต่ำกว่า 13 ปี ออกจากครอบครัวได้ (โดยอายุจะแตกต่างกันไปตามประเทศหรือภูมิภาค)อย่างไรก็ตาม คุณสามารถย้ายบุตรหลานไปที่กลุ่มอื่นโดยใช้การแชร์กันในครอบครัวได้

 1. เลือก เมนู Apple > การตั้งค่าระบบ จากนั้นคลิก iCloud

  เปิด การตั้งค่า iCloud สำหรับฉัน

 2. คลิก จัดการครอบครัว เลือกสมาชิกครอบครัวจากทางซ้าย จากนั้นคลิกปุ่มเอาออก

บุคคลที่คุณเอาออกจากครอบครัวจะยังคงชำระสินค้าโดยใช้บัตรเครดิตที่แชร์กัน แต่จะไม่สามารถเข้าถึงสินค้าอื่น ๆ ที่ครอบครัวแชร์ได้ทันที

 • รายการของสมาชิกคนอื่น ๆ ในครอบครัวจะไม่ปรากฎในส่วนสินค้าที่ซื้อแล้วของ iTunes Store, App Store และ iBooks Store อีกต่อไป

 • เพลง ภาพยนตร์ รายการทีวี หนังสือ และแอพที่ได้รับการป้องกันจาก DRM ที่สมาชิกครอบครัวเคยดาวน์โหลดก่อนหน้านี้จะไม่สามารถใช้ได้อีกต่อไป หากมีบุคคลอื่นซื้อรายการนั้นไปแล้วสมาชิกครอบครัวคนอื่น ๆ จะไม่สามารถใช้เนื้อหาที่ได้รับการป้องกันจาก DRM ที่ดาวน์โหลดมาจากชุดรวมของบุคคลที่เคยเป็นสมาชิกได้

 • สินค้าที่ซื้อในแอพจะไม่สามารถใช้ได้ หากสมาชิกครอบครัวซื้อสินค้าเหล่านั้น โดยใช้แอพที่คนอื่นเป็นผู้ซื้อก่อนสมาชิกในครอบครัวสามารถเข้าถึงสินค้าที่ซื้อในแอพได้อีกครั้งโดยการซื้อแอพนั้น

 • อัลบั้มรูปภาพ ปฏิทิน และรายการเตือนความจำของสมาชิกครอบครัวจะถูกเอาออกจากอุปกรณ์ของสมาชิกครอบครัว

 • ตำแหน่งของอุปกรณ์ของสมาชิกครอบครัวจะไม่ปรากฎ เมื่อสมาชิกครอบครัวใช้ค้นหา iPhone ของฉันบน iCloud.com หรือบนอุปกรณ์ iOS ของเขา

เปลี่ยนบริการที่ครอบครัวของคุณแชร์

ในฐานะที่เป็นผู้จัดการครอบครับ คุณจะสามารถเพิ่ม เปลี่ยนแปลง หรือหยุดบริการที่ครอบครัวของคุณใช้

 1. เลือก เมนู Apple > การตั้งค่าระบบ จากนั้นคลิก iCloud

  เปิด การตั้งค่า iCloud สำหรับฉัน

 2. คลิก จัดการครอบครัว

 3. คลิกแอพและบริการ จากนั้นปฏิบัติตามวิธีใดวิธีหนึ่งต่อไปนี้:

  • Apple Music:สมาชิกครอบครัวทุกคนจะสมัครรับหรือเลิกสมัครรับโดยอัตโนมัติเมื่อคุณเปลี่ยนสถานะการสมัครรับเป็นสมาชิกของครอบครัวของคุณ

  • พื้นที่จัดเก็บข้อมูล iCloud:ซื้อแผนพื้นที่จัดเก็บข้อมูล iCloud ขนาด 200 GB หรือ 2 TB และสมาชิกครอบครัวของคุณสามารถแชร์กับคุณได้สมาชิกครอบครัวแต่ละคนยังสามารถเก็บแผนพื้นที่จัดเก็บข้อมูลของแต่ละคนต่อไปได้ถ้าต้องการถ้าคุณหยุดแชร์พื้นที่จัดเก็บข้อมูล iCloud สมาชิกครอบครัวจะได้รับระยะเวลาก่อนปิดใช้งานเพื่อให้งานพื้นที่จัดเก็บข้อมูลที่แชร์ต่อไป หลังจากนั้นสมาชิกครอบครัวต้องซื้อพื้นที่จัดเก็บข้อมูลของตน

  • การแชร์สินค้าที่ซื้อ: คลิกการแชร์สินค้าที่ซื้อเพื่อเปิดใช้หรือปิดใช้การแชร์สินค้าที่ซื้อกับครอบครัวของคุณ เปลี่ยนวิธีชำระเงินของคุณ หรือปรับการตั้งค่าอื่นๆ

  • การแชร์ตำแหน่งที่ตั้ง: คลิกการแชร์ตำแหน่งที่ตั้ง แล้วเลือกหรือเลิกเลือกสมาชิกครอบครัวที่คุณต้องการแชร์ตำแหน่งที่ตั้งของคุณ ถ้าคุณไม่ได้ตั้งค่าการแชร์ตำแหน่งที่ตั้ง คลิกเรียนรู้เพิ่มเติมเพื่อเรียนรู้วิธีตั้งค่าบนอุปกรณ์ทั้งหมดของคุณ

 4. คลิก เสร็จ

เมื่อคุณตั้งค่าการแชร์กันในครอบครับ อัลบั้มรูปภาพครอบครัว ปฏิทิน และเตือนความจำจะมีให้สมาชิกครอบครัวที่สมัครรับใช้งานได้ ในฐานะผู้จัดการครอบครัว คุณจะยังสามารถลบรายการที่แชร์เหล่านี้ได้เพื่อให้สมาชิกครอบครัวไม่สามารถใช้ได้อีกต่อไป

การหยุดการแชร์กันในครอบครัว

ในฐานะผู้จัดการครอบครัว คุณสามารถหยุดการแชร์กันในครอบครัวและยกเลิกกลุ่มครอบครัวได้ โดยเอาตัวเองออกจากกลุ่มหลังจากนั้น สมาชิกแต่ละคนที่อยู่ในครอบครัวของคุณอาจสามารถเข้าร่วมหรือตั้งครอบครัวอื่นอีกได้อย่างไรก็ตาม สมาชิกแต่ละคนสามารถเข้าร่วมได้เพียงสองครอบครัวต่อปีเท่านั้น(การกลับเข้าร่วมครอบครัวหรือการสร้างครอบครัวใหม่จะนับรวมกับขีดจำกัดนี้ด้วย)

หากครอบครัวของคุณมีเด็กที่อายุต่ำกว่า 13 ปี (โดยอายุจะแตกต่างกันตามประเทศหรือภูมิภาค) คุณต้องถ่ายโอนเด็กๆ ไปที่กลุ่มครอบครัวอื่น ก่อนที่คุณจะสามารถหยุดการแชร์กันในครอบครัว

 1. เลือก เมนู Apple > การตั้งค่าระบบ จากนั้นคลิก iCloud

  เปิด การตั้งค่า iCloud สำหรับฉัน

 2. คลิก จัดการครอบครัว เลือกชื่อของคุณเทางด้านซ้าย จากนั้นคลิกปุ่มเอาออก

หากคุณหยุดการแชร์กันในครอบครัว สมาชิกจะยังชำระสินค้าได้ต่อไปโดยใช้บัตรเครดิตที่แชร์ แต่จะไม่สามารถเข้าถึงสินค้าอื่น ๆ ที่ครอบครัวแชร์ได้ทันที

 • รายการของสมาชิกคนอื่น ๆ ในครอบครัวจะไม่ปรากฎในส่วนสินค้าที่ซื้อแล้วของ iTunes Store, App Store และ iBooks Store อีกต่อไป

 • เพลง ภาพยนตร์ รายการทีวี หนังสือ และแอพที่ได้รับการป้องกันจาก DRM ที่สมาชิกครอบครัวคนหนึ่งเคยซื้อมาและดาวน์โหลดโดยสมาชิกคนอื่น ๆ จะใช้ได้เฉพาะผู้เริ่มต้นซื้อเท่านั้น

 • สินค้าที่ซื้อในแอพจะไม่สามารถใช้ได้ หากซื้อสินค้าเหล่านั้นโดยใช้แอพที่คนอื่นเป็นผู้ซื้อมาผู้ที่เคยเป็นสมาชิกครอบครัวจะสามารถเข้าถึงสินค้าที่ซื้อในแอพได้อีกครั้งโดยซื้อแอพนั้น

 • อัลบั้มรูปภาพ ปฏิทิน และรายการเตือนความจำของสมาชิกครอบครัวจะถูกเอาออกไปจากอุปกรณ์ทุกเครื่องของครอบครัว

 • ตำแหน่งของอุปกรณ์ของสมาชิกในครอบครัวจะไม่ปรากฏอีกต่อไปในค้นหา iPhone ของฉันใน iCloud.com หรือในอุปกรณ์ iOS