macOS High Sierra

การใช้ดิสก์สำรองข้อมูลหลายตัว

สำหรับความปลอดภัยและความสะดวกมากขึ้น คุณสามารถสำรองข้อมูลไปยังดิสก์หลายตัวได้หากคุณทำงานอยู่สองตำแหน่ง คุณอาจต้องการเก็บดิสก์สำรองข้อมูลไว้ทั้งสองที่

Time Machine จะหมุนเวียนตารางเวลาสำรองข้อมูลระหว่างดิสก์หลาย ๆ ตัวสำหรับดิสก์แต่ละตัว Time Machine จะสำรองข้อมูลทุกอย่างที่เปลี่ยนแปลงไปจากครั้งสุดท้ายที่ใช้ดิสก์หากคุณได้กำหนดรายการที่ไม่ควรถูกสำรองข้อมูลไว้ รายการของรายการที่ถูกแยกออกจะปรับใช้กับดิสก์สำรองข้อมูลทุกตัว

หากคุณใช้ดิสก์สำรองข้อมูลหลายตัว เมื่อคุณคลิกที่ไอคอน Time Machine ในแถบเมนู แล้วเลือก เข้าสู่ Time Machine คุณจะเห็นเส้นเวลาสำหรับดิสก์ทั้งหมดที่สามารถเข้าถึงได้ซึ่งใช้สำหรับสำรองข้อมูลในการดูเส้นเวลาสำหรับดิสก์ที่ระบุ คลิกไอคอน Time Machine กดปุ่มตัวเลือก จากนั้นเลือกดูดิสก์ข้อมูลสำรองอื่น