macOS High Sierra

การตั้งค่าการซูม

ใช้บานหน้าต่างการซูมของการตั้งค่าระบบการช่วยการเข้าถึงเพื่อให้ทั้งหน้าจอมีขนาดใหญ่ขึ้นหรือเพื่อขยายเฉพาะพื้นที่ที่มีตัวชี้อยู่ได้

ในการเปิดบานหน้าต่างนี้ ให้เลือกเมนู Apple > การตั้งค่าระบบ คลิก การช่วยการเข้าถึง จากนั้นคลิก ซูม

เปิดบานหน้าต่างซูมให้ฉัน

ใช้ปุ่มลัดแป้นพิมพ์เพื่อซูม

ใช้คีย์ลัดที่ลงรายการไว้เพื่อซูมเข้าและซูมออกตัวอย่างเช่น ในการซูมเข้า กด Option-Command-เครื่องหมายเท่ากับ

ใช้ท่าทางล้อเลื่อนพร้อมปุ่มปรับค่าเพื่อซูม

กดปุ่มปรับค่าที่เลือกค้างไว้ในขณะที่เลื่อนด้วยแทร็ดแพดหรือล้อเลื่อนบนเมาส์ของคุณ

ตัวอย่างเช่น ด้วยการตั้งค่าแทร็คแพดเริ่มต้น ให้กดปุ่ม Control ค้างไว้แล้วลากสองนิ้วขึ้น (เพื่อซูมเข้า) หรือลง (เพื่อซูมออก)

ปรับภาพให้เนียน

ทำให้รูปภาพที่ซูมดูเนียนเรียบ

ซูมตามโฟกัสของแป้นพิมพ์

ขยายพื้นที่ที่มีโฟกัสแป้นพิมพ์อยู่

เปิดใช้งานการซูม Touch Bar

หาก Mac ของคุณมี Touch Bar ให้แสดงเวอร์ชั่นที่มีขนาดใหญ่กว่าบนหน้าจอสำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้ดูที่ ซูมเข้าบน Touch Bar

อ่านออกเสียงรายการด้านใต้เมาส์

ให้ Mac ของคุณระบุรายการด้านใต้ตัวชี้เฉพาะเมื่อคุณใช้การซูมหรือตลอดเวลา

คุณสามารถตั้งค่าได้ว่าจะให้ Mac ของคุณรอสักครู่หรือรอนานขึ้นอีกก่อนที่จะพูด

รูปแบบการซูม

ซูมทั้งหน้าจอ (เต็มหน้าจอ) หรือเฉพาะพื้นที่ที่มีตัวชี้อยู่ (รูปภาพข้างในรูปภาพ)

ตัวเลือก

รบุตัวเลือก สำหรับการซูมเต็มหน้าจอหรือรูปภาพย่อยซ้อนในรูปภาพ

หากต้องการเปิดใช้งานหรือปิดใช้งาน การซูม อย่างรวดเร็วโดยใช้แผงปุ่มลัดตัวเลือกการช่วยการเข้าถึง ให้กด Option-Command-F5 (หรือหาก Mac ของคุณมี Touch Bar ให้กด Touch ID สามครั้งอย่างรวดเร็ว)

คุณสามารถเปิดใช้งานปุ่มลัดแป้นพิมพ์สำหรับตัวเลือกการซูมบางตัวในส่วนการช่วยการเข้าถึงของบานหน้าต่างปุ่มลัดในการตั้งค่าแป้นพิมพ์ในการเปิดบานหน้าต่างนี้ ให้เลือกเมนู Apple > การตั้งค่าระบบ คลิก แป้นพิมพ์ จากนั้นคลิก ปุ่มลัด

เปิดบานหน้าต่างปุ่มลัดให้ฉัน