macOS High Sierra

วิธีที่จะจัดระเบียบไฟล์บนเดสก์ท็อปของคุณ

เดสก์ท็อปจะกินพื้นที่เกือบทั้งหมดของหน้าจอคุณ และเป็นพื้นที่ที่คุณใช้ทำงานเกือบทั้งหมดหากคุณเก็บไฟล์ ซึ่งได้แก่ เอกสาร โฟลเดอร์ และนามแฝง ไว้บนเดสก์ท็อปของคุณ คุณจะสามารถจัดระเบียบไฟล์เหล่านั้นเพื่อค้นหารายการที่คุณต้องการใช้ได้อย่างง่ายดาย

ตัวอย่างเดสก์ท็อปที่มีไฟล์และโฟลเดอร์

จัดเรียงรายการเข้าสู่โฟลเดอร์

คุณสามารถจัดกลุ่มรายการบนเดสก์ท็อปเข้าสู่โฟลเดอร์ได้อย่างรวดเร็วเลือกรายการทั้งหมด ที่คุณต้องการจัดกลุ่ม กด Control แล้วคลิกที่หนึ่งในรายการเหล่านั้น จากนั้นเลือก โฟลเดอร์ใหม่จากรายการที่เลือก(รายการที่ล็อคไว้ไม่สามารถจัดกลุ่มได้)

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการสร้างโฟลเดอร์ ให้ดู จัดระเบียบไฟล์ในโฟลเดอร์

จัดแนวและจัดเรียงรายการ

คุณสามารถเปลี่ยนการจัดแนวและการจัดระเบียบของรายการบนเดสก์ท็อปได้คลิกเดสก์ท็อป เลือก มุมมอง > ทำความสะอาด หรือ ทำความสะอาดโดย จากนั้นเลือกตัวเลือกหรือ เลือกจัดเรียงตาม จากนั้นเลือกตัวเลือกสำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้ดูที่ การจัดแนวและปรับขนาดไอคอน

เปลี่ยนขนาดรายการ, ระยะห่างช่องตาราง, ขนาดตัวอักษร และอื่น ๆ

คลิกเดสก์ท็อป เลือก มุมมอง > แสดงตัวเลือกมุมมอง จากนั้นใช้ตัวควบคุมเพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงคุณยังสามารถกดปุ่ม Control ค้างไว้แล้วคลิกที่เดสก์ท็อป จากนั้นเลือก แสดงตัวเลือกมุมมองหากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับตัวเลือกมุมมอง ให้ดู วิธีการดูรายการต่าง ๆ ในหน้าต่าง Finder

สำหรับวิธีเพิ่มเติมในการปรับแต่งเดสก์ท็อปด้วยตัวเอง ให้ดู การสร้างรูปลักษณ์แบบกำหนดเองให้กับเดสก์ท็อปของคุณ หรือ การตั้งค่า Finder

เคล็ดลับ: หากคุณเปิดเดสก์ท็อปและเอกสาร iCloud คุณสามารถรับรายการเดสก์ท็อปที่เหมือนกันได้ใน Mac เครื่องอื่น โดยเข้าสู่ระบบด้วยบัญชี iCloud เดียวกันและเปิดเดสก์ท็อปและเอกสาร iCloud ใน Mac เครื่องนั้น