macOS High Sierra

การเลือกแอพเพื่อเปิดไฟล์

คุณสามารถเลือกว่าจะใช้แอพใดเพื่อเปิดไฟล์การกระทำนี้เป็นประโยชน์หากคุณต้องการใช้แอพบางตัว หรือเมื่อไม่มีแอพที่เคยใช้งานในการสร้างไฟล์

เปิดไฟล์ครั้งเดียวด้วยแอพเฉพาะ

ให้ทำตามวิธีดังต่อไปนี้:

 • ลากไฟล์ไปยังไอคอนแอพใน Finder หรือ Dock

 • เลือกไฟล์ใน Finder แล้วเลือก ไฟล์ > เปิดด้วย จากนั้นเลือกแอพ

 • กดปุ่ม Control ค้างไว้แล้วคลิกที่ไฟล์ เลือก เปิดด้วย จากนั้นเลือกแอพ

 • เปิดแอพฯ จากนั้นเลือก ไฟล์ > เปิด

เปลี่ยนแอพที่ใช้เปิดไฟล์แบบถาวร

 1. ใน Finder ให้เลือกไฟล์ จากนั้นเลือกไฟล์ > ดูข้อมูล

  คุณยังสามารถกดปุ่ม Control ค้างไว้แล้วคลิกที่ไฟล์ จากนั้นเลือก ดูข้อมูล

 2. ในหน้าต่างข้อมูล ให้คลิกสามเหลี่ยมแสดงผลถัดจาก “เปิดด้วย”

 3. คลิกที่เมนูป๊อปอัพ จากนั้นเลือกแอพ

  หากต้องการเปิดไฟล์ทั้งหมดของประเภทไฟล์แบบนี้ด้วยแอพนี้ ให้คลิก เปลี่ยนทั้งหมด

หากคุณไม่สามารถเปิดไฟล์ด้วยแอพเฉพาะได้ แสดงว่าไฟล์นั้นอาจเสียหายหรือแอพอาจจำไฟล์นั้นไม่ได้ลองเปิดด้วยแอพอื่น