macOS High Sierra

เข้าร่วมกลุ่มการแชร์กันในครอบครัว

คุณสามารถเข้าร่วมการแชร์กันภายในครอบครัวเมื่อผู้จัดการเพิ่มคุณเข้าไป หรือเข้าร่วมภายหลังโดยการตอบรับคำเชิญได้

หากคุณเป็นผู้จัดการครอบครัว คุณสามารถเชิญผู้อื่นให้เข้าร่วมการแชร์กันในครอบครัวเมื่อคุณเพิ่มพวกเขาไปยังครอบครัวได้ โปรดดู จัดการครอบครัวที่คุณจัดระเบียบ

การเข้าร่วมที่ Mac ของผู้จัดการครอบครัว

หากคุณอยู่ในบริเวณใกล้เคียง เมื่อผู้จัดการครอบครัวเพิ่มคุณเข้ามาในครอบครัว คุณสามารถเข้าร่วมกับครอบครัวได้ทันที โดยป้อน Apple ID และรหัสผ่านของคุณบน Mac หรืออุปกรณ์ iOS ของผู้จัดการครอบครัว

ก่อนที่คุณจะสามารถแชร์สินค้าที่ซื้อในครอบครัวได้ คุณจะต้องยืนยัน Apple ID ที่คุณใช้กับสินค้าที่ซื้อจาก iTunes Store, App Store และ iBooks Store ที่คุณต้องการจะแชร์กับครอบครัวของคุณก่อน

 1. บน Mac หรืออุปกรณ์ iOS ของผู้จัดการ ให้ป้อน Apple ID และรหัสผ่านของคุณ

 2. บน Mac ของคุณ เลือกเมนู Apple > การตั้งค่าระบบ คลิก iCloud และตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณได้ลงชื่อเข้าใน iCloud แล้ว

  เปิด การตั้งค่า iCloud สำหรับฉัน

 3. คลิก จัดการครอบครัว คลิกชื่อของคุณทางด้านซ้าย แล้วคลิก ตัวเลือก ทางด้านขวา จากนั้นปฏิบัติตามขั้นตอนบนหน้าจอ

รับหรือปฏิเสธคำเชิญบน Mac ของคุณ

 1. เลือก เมนู Apple > การตั้งค่าระบบ จากนั้นคลิก iCloud

  เปิด การตั้งค่า iCloud สำหรับฉัน

 2. คลิก จัดการครอบครัว จากนั้นปฏิบัติตามวิธีใดวิธีหนึ่งต่อไปนี้:

  • เข้าร่วมกับครอบครัว: คลิก ตอบรับ จากนั้นให้ปฏิบัติตามขั้นตอนบนหน้าจอ

  • ไม่เข้าร่วมกับครอบครัว: คลิก ปฏิเสธ

  หากมีคำเชิญทางอีเมลส่งมาถึงคุณจากผู้จัดการครอบครัว คุณสามารถคลิก ดูคำเชิญ ในอีเมล จากนั้นปฏิบัติตามขั้นตอนบนหน้าจอ

หลังจากที่คุณเข้าร่วม สมาชิกครอบครัวจะได้รับอีเมลแจ้งว่า ขณะนี้พวกเขากำลังแชร์กับคุณ