macOS High Sierra

แชร์ข้อมูลการวิเคราะห์กับ Apple

ข้อมูลการวิเคราะห์อาจถูกส่งให้กับ Apple เมื่อคุณแจ้งปัญหา โดยคุณสามารถเลือกเข้าร่วมหรือเลิกเข้าร่วมการแชร์ข้อมูลได้

เกี่ยวกับการวิเคราะห์และความเป็นส่วนตัว

Apple ต้องการความช่วยเหลือจากคุณในการปรับปรุงคุณภาพของผลิตภัณฑ์และบริการต่างๆ ซึ่งรวมถึง Siri และคุณสมบัติอันชาญฉลาดรายการอื่นๆ โดยให้คุณอนุญาตให้มีการวิเคราะห์ข้อมูลการใช้งานจากอุปกรณ์และบัญชี iCloud ของคุณ

เมื่อได้รับอนุญาตจากคุณแล้ว macOS จะสามารถเก็บรวบรวมข้อมูลการวิเคราะห์จาก Mac ของคุณแล้วส่งให้กับ Apple ได้โดยอัตโนมัติ เพื่อช่วยปรับปรุงคุณภาพและประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ์ Appleข้อมูลนี้จะส่งเมื่อได้รับการยินยอมจากคุณเท่านั้น และจะส่งให้กับ Apple โดยไม่เปิดเผยชื่อ

นอกจากนี้ คุณยังสามารถอนุญาตให้มีการวิเคราะห์การใช้งานและข้อมูลจากบัญชี iCloud ของคุณเพื่อช่วยให้ Apple พัฒนาและปรับปรุง Siri รวมทั้งคุณสมบัติอันชาญฉลาดรายการอื่นๆ ได้อีกด้วยการวิเคราะห์ข้อมูลจากบัญชี iCloud ของคุณ ซึ่งรวมถึงข้อความบางส่วนจากข้อความอีเมลหรือข้อมูลอื่นๆ ที่คล้ายคลึงกันในบัญชีของคุณ จะได้รับการดำเนินการหลังจากนำข้อมูลดังกล่าวมาใช้กับเทคนิคการรักษาความเป็นส่วนตัว เช่น Differential Privacy แล้วเท่านั้น เพื่อไม่ให้เชื่อมโยงกับตัวคุณหรือบัญชีของคุณ

รายละเอียดเพิ่มเติม

ถ้าคุณยินยอมให้ส่งข้อมูลการวิเคราะห์ Mac ให้กับ Apple ข้อมูลดังกล่าวอาจประกอบด้วยเรื่องต่อไปนี้:

 • รายละเอียดเกี่ยวกับการล่ม การค้าง หรือเคอร์เนลแพนิกของแอพพลิเคชั่นหรือระบบ

 • ข้อมูลเกี่ยวกับกิจกรรมบน Mac ของคุณ (ตัวอย่างเช่น ฟังก์ชั่นบางอย่างใช้ได้สำเร็จหรือไม่ เช่น การปลุก Mac ของคุณจากโหมดพัก)

 • ข้อมูลการใช้งาน (ตัวอย่างเช่น ข้อมูลเกี่ยวกับวิธีที่คุณใช้ ซอฟต์แวร์ Apple และซอฟต์แวร์ของผู้ผลิตรายอื่น ฮาร์ดแวร์ และบริการ)

ข้อมูลการวิเคราะห์ประกอบด้วยข้อมูลจำเพาะของฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ของคอมพิวเตอร์ของคุณ ซึ่งรวมทั้งข้อมูลเกี่ยวกับอุปกรณ์ต่างๆ ที่เชื่อมต่อกับ Mac ของคุณ รวมทั้งระบบปฏิบัติการเวอร์ชั่นต่างๆ และแอพที่ใช้บน Mac ของคุณข้อมูลส่วนตัว ถ้าไม่มีการบันทึกในรายงานที่สร้างโดย Mac ของคุณ จะเป็นเรื่องของเทคนิคการรักษาความเป็นส่วนตัว เช่น Differential Privacy หรือถูกเอาออกจากรายงานใดๆ ก่อนที่จะส่งให้กับ Appleหากคุณต้องการเพิ่มคำอธิบายการกระทำของคุณเมื่อเปิดปัญหาขึ้น ให้คลิกที่สามเหลี่ยมแสดงผลและป้อนความเห็นของคุณกรุณาอย่าใส่ข้อมูลส่วนบุคคลลงไป

ข้อมูลสามารถถูกส่งโดยอัตโนมัติหากเกิดหนึ่งเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่งต่อไปนี้ขึ้น:

 • แอพพลิเคชั่นหยุดการทำงานอย่างไม่คาดคิด

 • คุณเลือกบังคับออกจากการทำงานของแอพพลิเคชั่น

 • เกิดข้อผิดพลาดของระบบที่ทำให้ Mac ของคุณเริ่มการทำงานใหม่ หรือเรียกขอให้คุณเริ่มการทำงาน Mac ของคุณใหม่

ถ้าคุณยินยอม เราอาจแชร์ข้อมูลเกี่ยวกับการหยุดทำงานให้กับคู่ค้าของ Apple และนักพัฒนาของบริษัทอื่น เพื่อปรับปรุงซอฟต์แวร์ ฮาร์ดแวร์ และบริการของพวกเขา ซึ่งได้รับการออกแบบมาเพื่อใช้งานกับผลิตภัณฑ์ของ AppleApple ยังอาจให้ข้อมูลย่อยของข้อมูลการวิเคราะห์แก่คู่ค้าและนักพัฒนาของบริษัทอื่นรายดังกล่าว โดยข้อมูลจะเกี่ยวข้องกับซอฟต์แวร์ ฮาร์ดแวร์ และ/หรือบริการของคู่ค้ารายนั้น ตราบเท่าที่ข้อมูลอยู่ในลักษณะที่ไม่ได้ระบุถึงตัวคุณ

ข้อมูลจะถูกส่งไปที่ Apple โดยใช้การเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตของคุณหาก Mac ของคุณไม่ได้เชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ต ข้อมูลจะถูกบันทึกเก็บไว้และส่งเมื่อคุณเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตในครั้งหน้า

Mac ของคุณจะเก็บข้อมูลการวิเคราะห์ไว้หนึ่งเดือนหลังจากที่มีการสร้าง จากนั้นจะลบข้อมูลนั้นทิ้ง

เลิกเข้าร่วมการแชร์ข้อมูลการวิเคราะห์

คุณสามารถเลิกเข้าร่วมการแชร์ข้อมูลการวิเคราะห์จาก Mac ของคุณได้ตลอดเวลา:

 1. เลือกเมนู Apple > การตั้งค่าระบบ คลิกความปลอดภัยและความเป็นส่วนตัว แล้วคลิกความเป็นส่วนตัว

  เปิดบานหน้าต่างความเป็นส่วนตัวให้ฉัน

 2. คลิก การวิเคราะห์

 3. เลิกเลือก “แชร์การวิเคราะห์ Mac”

 4. เลิกเลือก “แชร์กับนักพัฒนาแอพ” เพื่อหยุดแชร์ข้อมูลการวิเคราะห์กับนักพัฒนาแอพ

  ข้อมูลการวิเคราะห์จะไม่ถูกส่งให้กับ Apple อีกต่อไป

คุณยังสามารถเลิกเข้าร่วมการแชร์การวิเคราะห์ iCloud ได้ด้วยหนึ่งในสองวิธี:

 • เลือกเมนู Apple > การตั้งค่าระบบ แล้วคลิก ความปลอดภัยและความเป็นส่วนตัว คลิก ความเป็นส่วนตัว คลิก การวิเคราะห์ จากนั้นเลิกเลือก “แชร์การวิเคราะห์ iCloud”

 • ไปที่ appleid.apple.com/thใต้ส่วนความเป็นส่วนตัว ให้คลิก จัดการการตั้งค่า แล้วเลิกเลือก “แชร์การวิเคราะห์ iCloud”

ดูข้อมูลการวิเคราะห์

คุณสามารถใช้แอพจอคอนโซลเพื่อดูข้อมูลการวิเคราะห์ที่ส่งให้กับ Apple ได้:

 1. เปิด Console

  เปิดจอคอนโซลให้ฉัน

 2. ในแถบด้านข้างของจอคอนโซล ให้คลิก ข้อมูลการวิเคราะห์ Mac

  จอคอนโซลจะแสดงข้อมูลการวิเคราะห์แม้ว่าคุณไม่ได้เลือกส่งรายงานโดยอัตโนมัติไว้ก็ตาม

  รายการ SubmitDiagInfo จะระบุเวลาที่ข้อมูลการวิเคราะห์ถูกส่งไปที่ Apple

ถ้าคุณเข้าสู่ระบบในฐานะผู้ใช้ที่เป็นผู้ดูแลระบบ คุณจะสามารถดูรายงานทั้งหมดได้ถ้าคุณไม่ได้เข้าสู่ระบบในฐานะผู้ดูแลระบบ คุณจะสามารถดูรายงานผู้ใช้ได้เท่านั้น

นโยบายการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล

 • ข้อมูลการวิเคราะห์ทั้งหมดจะถูกส่งให้กับ Apple โดยไม่เปิดเผยชื่อ

  เมื่อคุณใช้คุณสมบัติเหล่านี้ ถือว่าคุณได้ยอมรับและยินยอมให้ Apple และบริษัทย่อยและตัวแทนทำการส่งผ่าน รวบรวม บำรุงรักษา ประมวลผล และใช้ข้อมูลเหล่านี้ตามที่ได้อธิบายไว้ทางด้านบน

  ข้อมูลที่เก็บรวบรวมโดย Apple จะได้รับการปกป้องตามนโยบายความเป็นส่วนตัวของ Apple ตลอดเวลา โดยสามารถดูรายละเอียดได้ที่ www.apple.com/th/privacy