macOS High Sierra

การป้อนอักขระที่มีเครื่องหมายเน้นเสียง

  • ใช้เมนูการเน้นเสียง: กดปุ่มบนแป้นพิมพ์ ตัวอย่างเช่น a ค้างไว้เพื่อแสดงเมนูการเน้นเสียง (เมนูจะไม่แสดงหากปุ่มนั้นใส่เครื่องหมายเน้นเสียงไม่ได้)เลือกอักขระในเมนู ตัวอย่างเช่น áคุณยังสามารถกดปุ่มตัวเลขที่แสดงขึ้นของอักขระนั้น หรือใช้แป้นลูกศรเพื่อเลื่อนไปที่อักขระนั้น แล้วกด Space bar ได้อีกด้วย

    เมนูการเน้นเสียงสำหรับตัวอักษรที่แสดงตัวอักษรที่แตกต่างกันแปดรูปแบบ
  • ใช้ปุ่ม dead: ถ้าคุณป้อนอักขระที่มีเครื่องหมายแสดงการออกเสียงอยู่บ่อยๆ คุณสามารถใช้ปุ่มร่วม (ปุ่มปรับค่าที่กดพร้อมกับอีกปุ่มหนึ่งเพื่อป้อนตัวอักษรที่มีเครื่องหมายแสดงการออกเสียง) เพื่อให้ป้อนได้เร็วขึ้นตัวอย่างเช่น ในการป้อน â โดยใช้เค้าโครงแป้นพิมพ์ ABC ให้คุณกด Option-i แล้วป้อน a

    คุณสามารถใช้ตัวดูแป้นพิมพ์เพื่อดูปุ่ม dead บนเค้าโครงแป้นพิมพ์ได้ ปุ่มเหล่านี้จะไฮไลท์เป็นสีส้ม (คุณอาจต้องกดปุ่มตัวปรับค่าก่อน)ตัวอย่างเช่น ในเค้าโครงแป้นพิมพ์ ABC คุณจะสามารถกดปุ่ม Option เพื่อดูปุ่ม dead ได้

    ตัวดูแป้นพิมพ์ที่มีเค้าโครง ABC ที่แสดงปุ่ม dead ห้าปุ่มที่ไฮไลท์อยู่

คุณยังสามารถป้อนอักขระที่มีเครื่องหมายการเน้นเสียงโดยใช้อิโมจิและสัญลักษณ์ต่างๆ ได้อีกด้วย