macOS High Sierra

การเก็บดิสก์ข้อมูลสำรอง Time Machine ของคุณให้ปลอดภัย

ขั้นตอนในการดูแลข้อมูลสำรองของคุณให้ปลอดภัยจะขึ้นอยู่กับว่าคุณสำรองข้อมูลไว้ใน Time Capsule หรือดิสก์อื่นๆ ที่อยู่บนเครือข่าย หรือสำรองไว้ในดิสก์ที่มีการเชื่อมต่อกับ Mac ของคุณโดยตรง

การเข้ารหัสดิสก์สำรองข้อมูลของคุณ

วิธีที่ดีที่สุดในการเก็บขอมูลของคุณให้ปลอดภัยคือเลือกเข้ารหัสดิสก์สำรองข้อมูลของคุณเมื่อคุณสับเปลี่ยน Time Capsule หรือดิสก์ข้อมูลสำรองเครือข่ายจากไม่เข้ารหัสเป็นเข้ารหัส ข้อมูลสำรองที่มีอยู่แล้วของคุณจะถูกลบและชุดข้อมูลสำรองที่เข้ารหัสใหม่จะถูกสร้างขึ้นเมื่อคุณทำการสับเปลี่ยนดิสก์เชื่อมต่อภายใน (เช่น ดิสก์ภายนอก) เป็นข้อมูลสำรองที่เข้ารหัส ข้อมูลของคุณจะถูกสำรองและเข้ารหัส

หากคุณต้องการเปลี่ยนจากไม่เข้ารหัสเป็นเข้ารหัสข้อมูลสำรอง คุณจำเป็นต้องเอาดิสก์สำรองข้อมูลของคุณออก และจากนั้นจึงตั้งค่าอีกครั้งปฏิบัติตามขั้นตอนต่อไปนี้:

 1. เลือก เมนู Apple > การตั้งค่าระบบ จากนั้นคลิก Time Machine

  เปิดการตั้งค่า Time Machine ให้ฉัน

 2. คลิก เลือกดิสก์ หรือ เพิ่มหรือเอาดิสก์สำรองข้อมูลออก (หากคุณมีดิสก์สำรองข้อมูลหลายดิสก์)

 3. เลือกดิสก์สำรองข้อมูลของคุณ จากนั้นคลิก เอาดิสก์ออก

 4. ให้ตั้งค่าดิสก์อีกครั้งเป็นดิสก์สำรองข้อมูลที่เข้ารหัส

  สำหรับคำแนะนำ ให้ดู การเลือกดิสก์ข้อมูลสำรองและตั้งค่าตัวเลือกการเข้ารหัส

การป้องกัน Time Capsule หรือดิสก์บนเครือข่ายอื่น ๆ

หากคุณสำรองข้อมูลลงดิสก์ที่มีการใช้งานโดยหลายคน เช่น Time Capsule หรือดิสก์บนเครือข่ายอื่น ๆ ข้อควรระวังคือบางกรณี ผู้ใช้บางรายอาจสามารถเข้าถึงการสำรองข้อมูลของคุณได้

 • เฉพาะผู้ดูแลหรือผู้ใช้ที่เชื่อถือได้ควรมีรหัสผ่านสำหรับดิสก์เครือข่ายที่ใช้สำหรับสำรองข้อมูล Time Machineทุกคนที่ทราบรหัสผ่านจะสามารถเข้าถึงข้อมูลทั้งหมดที่มีการสำรองเก็บไว้บนดิสก์ได้ โดยไม่เกี่ยวกับว่าผู้ใช้รายใดที่เป็นเจ้าของข้อมูลหากข้อมูลสำรองถูกเข้ารหัส ข้อมูลนี้จะปลอดภัยจากผู้ใช้และผู้ดูแลเครือข่ายที่รู้รหัสผ่านดิสก์เครือข่าย แต่ไม่รู้รหัสผ่านการเข้ารหัสข้อมูลสำรอง

 • อย่าสำรองข้อมูลลับเฉพาะลงบนดิสก์เครือข่ายหากคุณไม่เชื่อใจผู้ดูแลระบบเครือข่ายที่ทำการควบคุมดิสก์ในทางกลับกัน ให้เลือกดิสก์สำรองข้อมูลที่อยู่ในอำนาจดูแลของคุณ เช่นดิสก์ภายนอกที่เชื่อมต่อกับ Mac ของคุณ

 • เพื่อความปลอดภัยเมื่อทำการสำรองข้อมูลลง Time Capsule ผู้ดูแลสามารถสร้างบัญชีผู้ใช้รายบุคคลลงใน Time Capsule ได้บัญชีแต่ละบัญชีจะมีโวลุ่มเครือข่ายและรหัสผ่านเป็นของตนเองหากคุณสำรองข้อมูลลงบนโวลุ่มบัญชีของคุณใน Time Capsule ผู้ใช้รายอื่นจะไม่สามารถเข้าถึงข้อมูลสำรองของคุณได้ห้าไม่ทราบรหัสผ่านของคุณ

  หมายเหตุ: Time Capsule ที่ตั้งค่าให้ใช้บัญชีรายบุคคลจะประกอบด้วยโวลุ่มที่มีการแชร์ด้วยคุณต้องมั่นใจว่าได้เลือกโวลุ่มของคุณเองซึ่งเป็นอันเดียวกับดิสก์สำรองข้อมูลของคุณ โดยใช้ชื่อบัญชีและคำสั่งใช้งานที่คุณได้รับจากผู้ดูแลโวลุ่มที่แชร์ออกแบบมาให้ใช้กับข้อมูลที่ผู้ใช้ทั้งหมดสามารถเข้าถึงได้เท่านั้น

การป้องกันดิสก์ที่เชื่อมต่อกับ Mac ของคุณโดยตรง

 • หากคุณสำรองข้อมูลลงบนดิสก์ภายนอก และไม่ใช้การเข้ารหัสดิสก์ บุคคลใด ๆ ก็ตามที่เกิดได้ดิสก์มาครอบครองจะสามารถอ่านข้อมูลทั้งหมดที่มีการสำรองลงดิสก์นั้นได้ให้แน่ใจว่าได้เก็บดิสก์สำรองข้อมูลของคุณไว้กับตัวให้ดี เพื่อไม่ให้ผู้ใช้รายอื่น ๆ ที่ไม่น่าไว้ใจสามารถเข้าถึงข้อมูลของคุณ และเก็บดิสก์ไว้ในสถานที่ที่ปลอดภัย