macOS High Sierra

การแยกรายการออกจากข้อมูลสำรอง Time Machine

คุณสามารถแยกรายการจากการสำรองข้อมูลเพื่อรักษาพื้นที่ของดิสก์สำรองข้อมูลของคุณ หรือแยกรายการที่คุณสำรองไว้โดยใช้วิธีการอื่น

  1. เลือก เมนู Apple > การตั้งค่าระบบ จากนั้นคลิก Time Machine

    เปิดการตั้งค่า Time Machine ให้ฉัน

  2. คลิก ตัวเลือก

  3. คลิก เพิ่ม จากนั้นเลือกรายการเดียวหรือมากกว่านั้นคุณยังสามารถลากสู่รายการได้ด้วยในการลบรายการออก ให้เลือกที่คำนั้น จากนั้นคลิกปุ่มเอาออก ตัวอย่างเช่น คุณสามารถแยกไฟล์ระบบ หรือโฟลเดอร์แอพพลิเคชั่นออกจากข้อมูลสำรอง Time Machone โดยใช้การตั้งค่า Time Machine ได้

    ดิสก์สำรองข้อมูลจะถูกรวมอยู่ในรายการที่ไม่ควรสำรองข้อมูลโดยอัตโนมัติ

  4. คลิก บันทึก

หมายเหตุ: รายการที่ไม่ได้รวมไว้จะยังปรากฏในสแนปช็อต Time Machine ภายในเครื่อง