macOS High Sierra

การเรียกคืนรายการโดยใช้ Time Machine และ Spotlight

หากคุณใช้ Time Machine เพื่อสำรองข้อมูลใน Mac ของคุณ คุณจะสามารถใช้ Spotlight เพื่อเริ่มการค้นหา Time Machine เพื่อกู้คืนรายการที่สูญหายหรือถูกลบได้

หมายเหตุ: ในแอพที่ให้คุณสร้างและบันทึกเอกสาร เช่น TextEdit และการแสดงตัวอย่าง คุณยังสามารถเรียกใช้เอกสารเวอร์ชั่นเก่ากว่าจากในแอพได้สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้ดูที่ การดูและกู้คืนเวอร์ชั่นเก่า ๆ ของเอกสาร

 1. เปิดหน้าต่าง Finder และป้อนคำหรือประโยคค้นหาในช่องค้นหาบริเวณมุมขวาบน

 2. ปรับผลลัพธ์ โดยการกำหนดเกณฑ์การค้นหาโดยใช้แถบค้นหา

 3. คลิกไอคอน Time Machine ในแถบเมนู จากนั้นเลือก เข้าสู่ Time Machine

  หากเมนู Time Machine ไม่ปรากฏในแถบเมนู ให้เลือก เมนู Apple > การตั้งค่าระบบ คลิก Time Machine จากนั้นเลือก “แสดง Time Machineในแถบเมนู”

  เปิดการตั้งค่า Time Machine ให้ฉัน

 4. ใช้ลูกศรและเส้นเวลาเพื่อเรียกดูข้อมูลสำรอง Time Machine

 5. เลือกรายการที่คุณต้องการกู้คืนหนึ่งรายการหรือมากกว่า (ซึ่งอาจรวมหลายโฟลเดอร์หรือฮาร์ดดิสก์ทั้งหมดของคุณ) จากนั้นคลิก กู้คืน

  รายการที่ถูกกู้คืนจะกลับไปสู่ตำแหน่งดั้งเดิมที่เคยอยู่ตัวอย่างเช่น หากรายการเคยอยู่ในโฟลเดอร์เอกสาร รายการจะถูกกู้คืนกลับไปที่โฟลเดอร์เอกสารนั้น