macOS High Sierra

การรับข้อมูลอย่างรวดเร็วด้วย Dashboard

Dashboard คือชุดรวมของโปรแกรมขนาดเล็ก ที่เรียกว่า "วิดเจ็ต" ซึ่งให้คุณได้ทำงานที่หลากหลายได้อย่างรวดเร็ว เช่น การตรวจสอบราคาหุ้น, การค้นหาข้อมูลสภาพอากาศ และอื่น ๆ

หมายเหตุ: คุณยังสามารถใช้วิดเจ็ตใน มุมมองวันนี้ ใน ศูนย์การแจ้ง ได้อีกด้วยสำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้ดูที่ การใช้ศูนย์การแจ้ง

เปิด Dashboard

 1. เลือกเมนู Apple > การตั้งค่าระบบ จากนั้นคลิก Mission Control

  เปิดการตั้งค่า Mission Control ให้ฉัน

 2. คลิกเมนูป๊อปอัพ Dashboard แล้วเลือกรูปลักษณ์ของ Dashboard

  • แบบพื้นที่ว่าง:Dashboard ปรากฎในพื้นที่ว่างแยกต่างหากคุณสามารถได้รับ Dashboard โดยการกดปุ่มลัดแป้นพิมพ์หรือโดยการเลื่อนระหว่างพื้นที่ได้

  • แบบวางซ้อน:Dashboard จะปรากฏเหนือเดสก์ท็อปของคุณ

การตั้งค่าปุ่มลัดลัด Dashboard

คุณอาจเห็นสองคอลัมน์ของเมนูป็อปอัพในส่วนของปุ่มลัดแป้นพิมพ์และเมาส์ ขึ้นอยู่กับเมาส์และแทร็คแพดของคุณ

 1. เลือกเมนู Apple > การตั้งค่าระบบ จากนั้นคลิก Mission Control

  เปิดการตั้งค่า Mission Control ให้ฉัน

 2. ในส่วนของปุ่มลัดแป้นพิมพ์และเมาส์ คลิกที่เมนูป๊อปอัพแสดง Dashboard ที่ด้านล่างของบานหน้าต่างการตั้งค่า แล้วเลือกปุ่มลัดแป้นพิมพ์

  หากคุณเห็นป๊อปอัพเมนู แสดง Dashboard ครั้งที่สอง คุณสามารถเลือกปุ่มลัดเมาส์

 3. คลิกทีุ่มุมเด็ด, คลิกที่เมนูป๊อบอัพ จากนั้นเลือก Dashboard

  เมื่อคุณย้ายตัวชี้ไปทีุ่มุมหน้าจอนั้น Dashboard จะเปิดขึ้น

เปิด Dashboard

 • ถาม Siri: คลิก ไอคอน Siri ใน แถบเมนู แล้วลองพูดว่า “Open Dashboard”

 • จาก Launchpad: เปิด Launchpad แล้วคลิก Dashboard

 • จากแทร็คแพด:หาก Dashboard ถูกตั้งค่าให้เป็นแบบพื้นที่ว่าง กวาดสามนิ้วไปทางขวาในการปิด Dashboard ให้กวาดนิ้วไปทางซ้าย

 • จากเม้าส์:คลิก เมาส์โดยใช้ปุ่มลัดเมาส์ที่ตั้งค่าในการตั้งค่า Mission Control

 • จากแป้นพิมพ์:กดปุ่มลัดแป้นพิมพ์ที่ตั้งค่าในการตั้งค่า Mission Control

ในการปิด Dashboard กดปุ่ม Escape แล้วคลิกที่ไหนก็ได้บนหน้าจอ หรือใช้ปุ่มลัดเมาส์หรือแทร็คแพดอีกครั้ง

เลือก วิดเจ็ตเพื่อแสดงใน Dashboard

 • เพิ่มวิดเจ็ต:ใน Dashboard ให้คลิกปุ่มบวก ที่มุมซ้ายล่างของหน้าจอ จากนั้นคลิกวิดเจ็ต

  ในการจัดระเบียบวิดเจ็ตใน Dashboard ของคุณ ให้ลาก ไปรอบหน้าจอ

 • เอาวิดเจ็ตออก:ใน Dashboard คลิกปุ่มเอาออก ในมุมซ้ายล่างของหน้าจอ แล้วคลิกปุ่มปิด ที่วิดเจ็ตที่คุณต้องการจะเอาออก

  หากคุณไม่เห็นปุ่มปิด ให้กดปุ่ม ตัวเลือก จากนั้นเลื่อนตัวชี้ไปเหนือวิดเจ็ต

การตั้งค่าตัวเลือกสำหรับวิดเจ็ต

วิดเจ็ตบางตัวให้คุณเปลี่ยนการตั้งค่าได้ตัวอย่างเช่น ในวิดเจ็ตโน้ตแปะ คุณสามารถเปลี่ยนแบบอักษรหรือสีของโน้ตได้

 • ใน Dashboard เลื่อนตัวชี้ไปที่เหนือวิดเจ็ต แล้วคลิกปุ่มข้อมูล เพื่อดูการตั้งค่าของวิดเจ็ต