macOS High Sierra

การสร้างและใช้โฟลเดอร์เขียนแผ่น

คุณสามารถสร้างโฟลเดอร์เขียนแผ่นเพื่อเก็บรวบรวมไฟล์ที่คุณต้องการเขียนแผ่นในแผ่น CD หรือแผ่น DVD ได้โฟลเดอร์เขียนแผ่นเป็นประโยชน์สำหรับการเขียนแผ่นหลายสำเนาของโฟลเดอร์ หรือสำหรับการสำรองข้อมูลไฟล์ชุดหนึ่งโดยการเขียนแผ่นลงในดิสก์

การสร้างโฟลเดอร์เขียนแผ่น

 1. คลิกที่เดสก์ท็อป (บริเวณพื้นหลังของหน้าจอของคุณ) หากคุณต้องการเก็บโฟลเดอร์เขียนแผ่นไว้บนเดสก์ท็อป หรือไม่ก็ให้เปิดหน้าต่างทีุ่คุณต้องการเก็บโฟลเดอร์เขียนแผ่นไว้ขึ้นมา

 2. เลือก ไฟล์ > โฟลเดอร์เขียนแผ่นใหม่ จากนั้นพิมพ์ชื่อในโฟลเดอร์นั้น

  หมายเหตุ: หากคอมพิวเตอร์ของคุณไม่มีไดรฟ์ภายในหรือไดรฟ์ภายนอกที่เชื่อมต่ออยู่ ซึ่งสามารถเขียนแผ่นดิสก์ได้ คำสั่งโฟลเดอร์เขียนแผ่นใหม่จะไม่ปรากฏขึ้นในเมนูไฟล์หากต้องการดูคำสั่งโฟลเดอร์เขียนแผ่นใหม่ ให้เชื่อมต่อไดรฟ์ภายนอก

 3. ลากรายการที่คุณต้องการเขียนลงในดิสก์ไปยังโฟลเดอร์เขียนแผ่น

  โฟลเดอร์เขียนแผ่นบนเดสก์ท็อป

  Finder จะใส่นามแฝงลงในรายการในโฟลเดอร์เขียนแผ่น ดังนั้นต้นฉบับจะไม่ถูกลบออก

หากคุณต้องการให้สามารถเข้าถึงโฟลเดอร์เขียนแผ่นได้อย่างรวดเร็วในอนาคต ให้ลากโฟลเดอร์นั้นมาที่ส่วนรายการโปรดของแถบข้าง Finder

การเขียนแผ่นเนื้อหาของโฟลเดอร์เขียนแผ่นลงดิสก์

 1. เปิดโฟลเดอร์เขียนแผ่น จากนั้นคลิก เขียนแผ่น(หรือหากโฟลเดอร์เขียนแผ่นอยู่ในแถบข้าง Finder ให้คลิกที่ไอคอนเขียนแผ่น ที่อยู่ถัดไป)

 2. ใส่ดิสก์เปล่าลงในออปติคอลไดรฟ์ของคอมพิวเตอร์ของคุณ หรือในออปติคอลไดรฟ์ที่เชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์ของคุณ จากนั้นปฏิบัติตามคำแนะนำไฟล์ต้นฉบับที่เชื่อมโยงกับนามแฝงเหล่านั้นจะถูกเขียนไปที่ดิสก์

หาก Finder หาไฟล์ต้นฉบับในนามแฝงไม่เจอ โปรแกรมจะถามว่าให้ยกเลิกการเขียนแผ่นหรือทำต่อไปโดยไม่มีรายการนั้นหรือไม่หากคุณ ยกเลิก แผ่นดิสก์ก็จะยังเป็นแผ่นเปล่าเหมือนเดิม