macOS High Sierra

การตั้งค่า Finder

ใช้การตั้งค่า Finder เพื่อตั้งค่าตัวเลือกสำหรับหน้าต่าง Finder นามสกุลไฟล์ และถังขยะ

ในการดูการตั้งค่า Finder ให้คลิกที่ไอคอน Finder ใน Dock จากนั้นเลือก Finder > การตั้งค่า

ลูกศรสีน้ำเงินที่ชี้ไปที่ไอคอน Finder ที่ด้านซ้ายของ Dock

ทั่วไป

แสดงรายการเหล่านี้ในเดสก์ทอป

เลือกรายการใด ๆ ที่คุณต้องการดูบนเดสก์ท็อป

การแสดงหน้าต่าง Finder ใหม่

เลือกโฟลเดอร์ที่แสดงเมื่อคุณเปิดหน้าต่าง Finder ใหม่

เปิดโฟลเดอร์ในแท็บแทนที่หน้าต่างใหม่

เลือกสิ่งที่จะให้เกิดขึ้นเมื่อคุณกดปุ่ม Command ค้างไว้และคลิกสองครั้งที่โฟลเดอร์

 • เมื่อเลือกแล้ว: โฟลเดอร์จะเปิดในแถบ

 • เมื่อยกเลิกการเลือก: โฟลเดอร์จะเปิดในหน้าต่าง

แท็ก

แสดงรายการเหล่านี้ในแถบข้าง

ปรับแต่งแท็กที่คุณดูในแถบข้าง Finder

 • ดูแท็กในแถบข้าง: เลือกกล่องกาเครืองหมายทางขวาของแท็ก

 • เปลี่ยนสีแท็ก: คลิกที่สีถัดจากแท็ก จากนั้นเลือกสีใหม่

 • เปลี่ยนชื่อแท็ก: คลิกที่แท็ก แล้วคลิกชื่อแท็ก จากนั้นป้อนชื่อใหม่

 • การสร้างแท็กใหม่: คลิกปุ่มเพิ่ม

 • การลบแท็ก: เลือกแท็ก แล้วคลิกปุ่มเอาออก

แท็กที่โปรด

ปรับแต่งแท็กที่คุณเห็นในเมนูลัดที่ปรากฏเมื่อคุณกดปุ่ม Control ค้างไว้แล้วคลิกที่ไฟล์

 • เพิ่มแท็ก: เลือกแท็กในรายการเหนือส่วนของแท็กที่ชื่นชอบ จากนั้นลากไปเหนือแท็กที่คุณต้องการแทนที่คุณสามารถมีแท็กได้ไม่เกินเจ็ดแท็กในเมนูลัด

 • เอาแท็กออก: ลากแท็กออกจากส่วนของแท็กโปรดจนกว่าคุณจะเห็นสัญลักษณ์เอาออก

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับแท็ก ให้ดู การใช้แท็กเพื่อจัดระเบียบไฟล์

แถบข้าง

แสดงรายการเหล่านี้ในแถบข้าง

เลือกรายการที่คุณต้องการดูในแถบข้างของ Finder

รายการเหล่านี้ปรากฏในกล่องโต้ตอบเปิดและบันทึกด้วย

ขั้นสูง

แสดงส่วนขยายชื่อไฟล์ทั้งหมด

นามสกุลไฟล์ คือ เครื่องหมายมหัพภาคที่ตามด้วยตัวอักษรไม่กี่ตัวหรือคำสองสามคำที่คุณเห็นด้ายท้ายสุดของชื่อไฟล์บางไฟล์ (ตัวอย่างเช่น jpg) ซึ่งระบุประเภทของไฟล์ตัวเลือกนี้ส่งผลต่อชื่อไฟล์ส่วนใหญ่ แต่ไม่ใช่ทั้งหมด

 • เมื่อเลือกแล้ว: แสดงนามสกุลไฟล์ทั้งหมด รวมถึงไฟล์ที่ได้เลือก “ซ่อนนามสกุล” ไว้ด้วย

 • เมื่อยกเลิกการเลือก: แสดงหรือซ่อนนามสกุลไฟล์ตามการตั้งค่า “ซ่อนนามสกุล” ของแต่ละไฟล์

แสดงคำเตือนก่อนเปลี่ยนแปลงส่วนขยาย

แสดงคำเตือนถ้าคุณเผลอเปลี่ยนนามสกุลโดยบังเอิญตามกฎแล้ว คุณไม่ควรเปลี่ยนนามสกุลไฟล์

แสดงคำเตือนก่อนล้างถังขยะ

แสดงคำเตือนเพื่อที่ว่าคุณจะไม่ลบรายการที่อยู่ในถังขยะโดยบังเอิญ

เอารายการออกจากถังขยะหลังผ่านไป 30 วัน

เอารายการออกอย่างถาวร 30 วันหลังจากถูกย้ายไปที่ถังขยะ

ทำให้โฟลเดอร์อยู่เหนือสุดเสมอเมื่อเรียงลำดับตามชื่อ

จัดเรียงโฟลเดอร์ให้อยู่บนสุดตามลำดับตัวอักษรเป็นอันดับแรก แล้วจึงจัดเรียงไฟล์ตามลำดับตัวอักษรเมื่อมีการจัดเรียงตามชื่อ

เมื่อแสดงการค้นหา

เลือกสิ่งที่คุณต้องการค้นหาตามค่าเริ่มต้นเมื่อคุณใช้ช่องค้นหาในหน้าต่าง Finderคุณสามารถค้นหา Mac ของคุณได้ทั้งระบบ ไม่ว่าจะเป็นโฟลเดอร์ที่เพิ่งเปิดใช้งาน หรือขอบเขตที่คุณกำหนดไว้ในการค้นหาครั้งล่าสุดในหน้าต่าง Finder

สำหรับวิธีเพิ่มเติมในการปรับแต่งหน้าต่าง Finder ด้วยตัวเอง ให้ดู การปรับแต่งแถบเครื่องมือและแถบข้าง Finder