macOS High Sierra

การดูแอพ ไฟล์ และเซิร์ฟเวอร์ที่เพิ่งใช้ไป

แอพ ไฟล์ และเซิร์ฟเวอร์ที่เพิ่งใช้งานของคุณจะอยู่ในรายการของเมนู Appleเปิดแอพหรือไฟล์ หรือเชื่อมต่อกับเซิร์ฟเวอร์จากเมนูอีกครั้งแบบรวดเร็ว

เปิดรายการอีกครั้ง

  • เปิดแอพหรือไฟล์อีกครั้ง: เลือกเมนู Apple > รายการล่าสุด จากนั้นเลือกรายการจากส่วนแอพพลิเคชั่นหรือเอกสาร

  • เชื่อมต่อกับเซิร์ฟเวอร์อีกครั้งเลือกเมนู Apple > รายการล่าสุด จากนั้นเลือกเซิร์ฟเวอร์จากส่วนเซิร์ฟเวอร์ของเมนูย่อย

การเปลี่ยนหมายเลขรายการที่เรียงอยู่

  1. เลือกเมนู Apple > การตั้งค่าระบบ จากนั้นคลิก ทั่วไป

    เปิดการตั้งค่าทั่วไปให้ฉัน

  2. คลิกที่เมนูป๊อปอัพรายการล่าสุด จากนั้นเลือกหมายเลข

ในการลบเมนู “รายการล่าสุด” ให้เลือกเมนู Apple > รายการล่าสุด > เมนูล้าง